Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Aktivity SPK

Aktivity SPK

Predbežný termínový kalendár CHPT 2017/2018

Prinášame Vám na nahliadnutie predbežný termínový kalendár
chovateľských prehliadok trofejí v sezóne 2017/2018.
Termíny CHPT jednotlivých OPK budú postupne dopĺňané po tom,
ako budú zverejnené v našom Štatistickom informačnom systéme.

Dátum CHPT Organizuje Miesto, adresa, info
24-25.03.2018 OPK Bánovce nad Bebravou Kultúrny dom Ruskovce
22-25.03.2018 OPK Banská Bystrica Kultúrny dom Dolná Mičiná
21-23.06.2018 OPK Dunajská Streda Žitnoostrovské poľovnícke slávnosti, Miestne kultúrne stredisko, Gabčíkovo
25-28.03.2018 OPK Gelnica Priemyselný park (bývalá SEZ), ul. Hlavná č. 50, Gelnica
16-18.03.2018 OPK Humenné ROH Humenné, Chemlonská 1
25-26.03.2018 OPK Ilava Dom kultúry Ilava
16-20.03.2018 OPK Kežmarok Baštová 18, Kežmarok, budova VLM SR, OZ Kežmarok
24-28.03.2018 OPK Kežmarok Kežmarok, Garbiarska 1 - SOŠ
14.03.-05.04.2018 OPK Komárno Podunajské múzeum v Komárne
24-25.03.2018 OPK Košice – okolie Spoločenský pavilón Trieda SNP č. 61, Košice
16-20.03.2018 OPK Levoča Obvodný úrad, Nám.M.Pavla 59, 054 01 Levoča 
23-25.03.2018 OPK Lučenec Reštaurácia NOVOHRAD
16-17.03.2018 OPK Malacky Závod
24-25.03.2018 OPK Martin Požiarna zbrojnica Turčianske Teplice
20-22.04.2018 OPK Michalovce Zasadačka OkO SPZ, 071 01 Michalovce Sama Chalúpku 12, verejnosť ZPD v Trebišove
23.03.-22.04.2018 OPK Nitra Ponitrianske múzeum, Nitra, Štefánikova tr. 1
23-25.03.2018 OPK Partizánske Kultúrny dom Veľké Uherce
22-25.03.2018 OPK Prešov Spojená škola (SOŠL), Kollárova 10, Prešov
17-21.03.2018 OPK Rimavská Sobota Dom poľovníkov, Rimavská Sobota, Mikszátha 43
24-25.03.2018 OPK Rožňava Dobšiná
22-25.03.2018 OPK Senica Dom Kultúry Senica, Nám Oslobodenia 11/17, Senica
23-25.03.2018 OPK Skalica Holíč zámok
23.03.-05.04.2018 OPK Spišská Nová Ves Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves (budova Banícky spolok Spiš)
21-25.03.2018 OPK Stará Ľubovňa Provinčný dom  ( Galéria )- Stará Ľubovňa
23-25.03.2018 OPK Stropkov Mestské kultúrne stredisko Stropkov
16-17.03.2018 OPK Šaľa Poľovnícky dom PZ Váh Selice,925 72 Selice,Poľovnícka ul.1132
16-18.03.2018 OPK Topoľčany Šalgovce 
17-18.03.2018 OPK Trebišov Trebišov - zasadačka OPK  , ul. Hviezdoslavova 718 ,Trebišov
24-25.03.2018 OPK Trenčín Kultúrny dom Trenčianske Stankovce
14-18.03.2018 OPK Veľký Krtíš Výstavná sála kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši
23-25.03.2018 OPK Vranov nad Topľou Centrum voľného času
18-30.03.2018 OPK Žiar nad Hronom Múzeum vo Svätom Antone - baroková sýpka
24-25.03.2018 OPK Žilina Kultúrny dom mesta Rajec
23-25.03.2018 OPK Zlaté Moravce Stredná odborná škola polytechnická Zlaté Moravce

pozn.: za zverejnené informácie zodpovedá každá OPK samostatne.
          

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/