Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Slovensko má Majstra Európy vo vábení jeleňov!

To, že sa Slovákom na francúzskej pôde nesmierne darí nie len v športových disciplínach, sa dokázalo predchádzajúci víkend v meste Rhodes v Parc Animalier de Saint-Croix, kde sa konali XIX. Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov. Slovensko reprezentovali naši traja najlepší vábiči, ktorí postúpili z Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov Halali 2016 v poradí Majster Slovenska Róbert Štanceľ, Ing. Jaroslav Mlynárik a Ladislav Kuric (náhradník za Milana Bellu). Členstvo v medzinárodnej jury zastával Ing. Alojz Kaššák, ktorý sa však ocitol spolu s českými a maďarskými kolegami len v úlohe supervízorov. Keďže sa súťaže zúčastnilo 12 európskych krajín (SVK, SLO, CZE, POL, AUT, GER, LAT, LOT, EST, FRA, HUN, BLR), do jury sa dostalo len 8 jej členov z pobaltských krajín Litvy, Estónska, Bieloruska a Poľska, ďalej Rakúska, Nemecka, Slovinska a domáceho Francúzska. 4 členovia jury boli vopred určení z predchádzajúcich ME v Maďarsku a ostatní štyria boli vylosovaní za prítomnosti vedúcich delegácií a členov jury večer pred otvorením majstrovstiev. Tiež boli dohodnuté disciplíny, ktoré sa budú ručať v prvom, druhom aj treťom kole a tiež disciplína rozstrelová. 

 

V sobotu bola pre zúčastnených pripravená exkurzia po Wildlife parku Saint-Croix, kde mohli naši chlapci prísť pred súťažou s ťažkou konkurenciou na iné myšlienky. Po obede, tréningovom rozručaní a vylosovaní štartovacích čísel sa o 14,30 hod. za prenikavých tónov parforzných loveckých rohov začali Majstrovstvá Európy, ktoré otvorili Heiko Hornung, kancelár pre organizáciu ME a prezident asociácie Parc Animalier de Sainte-Croix.

V prvom kole sa vábiči prestavili v úlohe starého jeleňa v ruji, kde bolo ich úlohou zaručať čo najpresvedčivejšie hlas starého jeleňa v postupnosti pri jeleniciach, pri zbíjaní čriedy jeleníc a víťazné ručanie starého jeleňa, ktorý vládne svojmu háremu. Najlepšie z našich vábičov v prvom kole obstál J. Mlynárik s 32 bodmi, L. Kuric s 27 bodmi a R. Štanceľ si vyručal 23 bodov (najvyšší a najnižší bod sa škrtal).

V druhej disciplíne bolo predvádzané imitovanie ručiaceho jeleňa po vyhratom súboji. V tomto kole dostal najlepšie hodnotenie zo všetkých vábičov náš Jaroslav, ktorý stratil len 1 bod, čo ho okamžite vystrelilo na prvé miesto s náskokom 3 bodov, pred druhým Slovincom Janezom Podkriznikom.

Medzi 18 najlepších vábičov postúpili Jaroslav s Ladislavom. Postupové miesto ušlo Robovi tesne o dva body. V tretej a zároveň poslednej disciplíne sa chlapi predstavili v role dvoch rovnako silných jeleňov. Priebeh „malého finále“ bol však veľmi napínavý a hodnotenia takmer vyrovnané. Ale keďže šťastena bola tento krát na našej strane, s 96 bodmi z troch disciplín si tak náš najmladší vábič Jaroslav Mlynárik odniesol titul Majstra Európy!!! Okrem množstva darčekových predmetov si náš Majster odniesol poukaz na nákup guľovej kozlice v hodnote 2 500,-€, ktorá bude mať, ako spomienku na ME, na pažbe vyryté oficiálne logo XIX. Majstrovstiev Európy. Vicemajstrom Európy sa stal Urban Kosir pred Janezom Podkriznikom (obaja SLO), o ktorých poradí rozhodol až „rozstrel“. Zahanbiť sa nedal ani Ladislav Kuric, ktorý s 83 bodmi obsadil 13. miesto a Róbert Štanceľ sa umiestnil na 20. priečke. A aby toho nebolo málo, okrem titulu Majstra Európy si Slovensko v súťaži družstiev odnieslo pekné tretie miesto (231 b.), pred druhými vábičmi s Maďarska (263 b) a prvými Slovincami (267 b.). 
Na slávnostnom galavečeri, ktorý sa konal za účasti všetkých delegácií Slovensko potvrdilo organizáciu jubilejných XX. Majstrovstiev Európy v roku 2018, ktoré sa budú konať prvý septembrový víkend pri príležitosti konania Celoslovenských poľovníckych slávností Dní Sv. Huberta vo Svätom Antone.

Chceli by sme týmto poďakovať Prezídiu Slovenskej poľovníckej komory, ktoré umožnilo delegácii vycestovať do zahraničia a reprezentovať tak farby Slovenska, ako aj našej jednotnej poľovníckej organizácie, taktiež organizátorom tohto podujatia za servis, ktorý poskytovali delegáciám počas celých majstrovstiev a v neposlednom rade Múzeu vo Svätom Antone, ktoré zabezpečilo bezpečný a komfortný transport do diania Majstrovstiev Európy.to, že sa ujalo organizácie budúcoročných Majstrovstiev Európy, ktoré sa budú konať v septembri roku 2018 pri príležitosti Celoslovenských poľovníckych slávností dňa Sv. Huberta.

Veľké ďakujeme patrí ale v prvom rade nášmu Majstrovi Európy Jarkovi Mlynárikovi, Lacovi Kuricovi, Robovi Štanceľovi, Lojzovi Kaššákovi a Števkovi Engelovi za úspešnú reprezentáciu Slovenska na zahraničnej pôde.

Rozhovor s Majstrom Európy a ďalšie informácie z diania ME sa dočítate v nasledujúcom čísle mesačníka Halali.

 

M. Hustinová

 

P1210084_zmensena.JPGP1210100_zmensena.JPGP1210101_zmensena.JPGP1210102_zmensena.JPGP1210104_zmensena.JPGP1210122_zmensena.JPGP1210123_zmensena.JPGP1210129_zmensena.JPGP1210136_zmensena.JPGP1210139_zmensena.JPGP1210144_zmensena.JPGP1210150_zmensena.JPGP1210158_zmensena.JPGP1210168_zmensena.JPGP1210175_zmensena.JPGP1210179_zmensena.JPGP1210197_zmensena.JPGP1210215_zmensena.JPGP1210217_zmensena.JPGP1210224_zmensena.JPGP1210228_zmensena.JPGP1210243_zmensena.JPGP1210244_zmensena.JPGP1210246_zmensena.JPGP1210256_zmensena.JPGP1210273_zmensena.JPGP1210274_zmensena.JPGP1210279_zmensena.JPGP1210280_zmensena.JPGP1210282_zmensena.JPGP1210285_zmensena.JPGP1210290_zmensena.JPGP1210336_zmensena.JPGP1210340_zmensena.JPGP1210342_zmensena.JPGP1210352_zmensena.JPGP1210354_zmensena.JPGP1210356_zmensena.JPGP1210357_zmensena.JPGP1210359_zmensena.JPGP1210362_zmensena.JPGP1210366_zmensena.JPGP1210368_zmensena.JPGP1210369_zmensena.JPGP1210379_zmensena.JPGP1210384_zmensena.JPGP1210393_zmensena.JPGP1210400_zmensena.JPGP1210402_zmensena.JPGP1210403_zmensena.JPGP1210406_zmensena.JPGP1210413_zmensena.JPGP1210416_zmensena.JPGP1210417_zmensena.jpgP1210442_zmensena.JPGP1210444_zmensena.JPGP1210445_zmensena.JPGP1210460_zmensena.JPGP1210461_zmensena.jpg

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Ergebnisse_Frankreich.pdf)Ergebnisse_Frankreich.pdf[Výsledková listina - ME vo vábení jeleňov 2017]52 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/