Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Videá Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

Celoslovenská súťaž KMPP o pohár prezidenta SPZ, Látky-Prašivá

V sobotu 17. júna 2017 sa víťazné družstvá okresných a regionálnych kôl KMPP stretli v areáli hotela Royal Látky-Prašivá aby si otestovali svoje vedomosti získané prácou v krúžkoch mladých priateľov poľovníctva.

Už v poradí 43. ročník tejto celoslovenskej súťaže zorganizoval Slovenský poľovnícky zväz-ústredie Bratislava spolu s RgO SPZ Novohrad Lučenec, OPK Lučenec a Lesmi SR, š.p. – OZ Kriváň. V predvečer súťaže sa uskutočnila tradičná porada vedúcich s organizačným výborom. Úlohou hlavného rozhodcu súťaže bol poverený p. Ing. Miloš Kovář – predseda OPK Lučenec. Súťažiace deti mali zároveň pripravený pútavý program s ukážkami zvukových prejavov zveri v podaní RSDr. Jozefa Hlásnika, ktorý sa im venoval v plnom nasadení. Na slávnostnom otvorení po úvodných tónoch slovenských poľovníckych signálov sa prítomným prihovoril predseda RgO SPZ Novohrad p. JUDr. Matúš Sarvaš, ktorý privítal všetkých súťažiacich, rozhodcov a vzácnych hostí. Za ústredie SPZ sa podujatia zúčastnili p. Ing. Róbert Komjáti-Nagy – predseda osvetovej komisie SPZ a p. Ing. Dana Vančurová – predsedníčka dozornej rady SPK a SPZ.

Celkom 12 súťažných disciplín preverilo 18 trojčlenných družstiev, ktoré zodpovedne pripravili vedúci krúžkov, ktorí svojim zverencom venovali množstvo času, čo bolo vidieť aj počas samotnej súťaže vo veľmi vyrovnanom bodovom skóre. Súťažné disciplíny boli umiestnené v priestoroch hotela a niektoré boli riešené vo vonkajšom areáli. Počasie bolo síce veterné a chladné ale aj napriek tomu dobrá nálada a súťažný duch medzi deťmi napomáhal k plynulému priebehu počas celého dňa. Príprava súťažných pomôcok a preparátov bola zvládnutá na veľmi dobrej úrovni začo sa chceme poďakovať spoluorganizátorom, ktorí všetko potrebné na súťaž zabezpečili. Počas spracovania výsledkov a prípravy cien na vyhodnotenie mali deti a vedúci krúžkov pripravené predstavenie detského folklórneho súboru. Napínavé čakanie na výsledky sa stupňovalo do posledného momentu ich vyhlásenia. Na záverečný ceremoniál zavítal tiež p. Ing. Tibor Lebocký, PhD. – prezident SPZ a SPK, ktorý prítomných v krátkom príhovore pozdravil a spolu s p. Ing. Róbertom Komjáti-Nagyom odovzdali ceny všetkým víťazom.

Prvé miesto v kategórii A získal Filip Navrátil z OkO SPZ Liptovský Mikuláš. Prvé miesto v kategórii B a zároveň titul víťaza jednotlivcov získal Jozef Kelement z RgO SPZ Novohrad Lučenec. V súboji o prvenstvo družstiev sa podarilo stupeň víťazov vybojovať súťažnému tímu z OkO SPZ L. Mikuláš. Súťaž vedúcich krúžkov sa podarilo vyhrať p. Márii Širilovej z OkO SPZ Spišská Nová Ves. Ocenené bolo aj posledné družstvo z OkO SPZ Zvolen, ktorému povzbudivé slová a malú vecnú pozornosť odovzdala p. Ing. Dana Vančurová. Kompletné výsledky jednotlivých súťažných kategórií nájdete priložené pod textom tejto správy.

V závere by som sa chcela poďakovať všetkým spoluorganizátorom podujatia, hlavne pánom Mgr. Pavlovi Drugdovi a Ing. Miroslavovi Šupicovi za zodpovedné zabezpečenie a prípravu odbornej a technickej stránky súťaže, všetkým sponzorom, ktorí podporili akoukoľvek formou toto celoslovenské podujatie a v neposlednom rade deťom a vedúcim krúžkov za zodpovedný prístup k súťaži.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom ročníku celoslovenskej súťaže KMPP!

 

Autorka: Ing. Veronika Vallová – kancelária SPK a SPZ

Foto: archív SPZ, Peter Šomek, Ing. Pavol Hriadel, RSDr. Jozef Hlásnik, Ivan Matejka -Hotel Royal Látky

1.JPG2.JPG3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.jpg12.jpg13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.JPG22.jpg23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.JPG40.jpg41.JPG42.JPG43.jpg44.jpg45.jpg46.JPG47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.JPG52.JPG53.jpg54.jpg

 

 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KMPP-2017 Látky, Prašivá-jednotlivci A.pdf)Výsledky_jednotlivci_A[kategória_A]488 kB
Stiahnúť tento súbor (KMPP-2017 Látky, Prašivá_jednotlivci B.pdf)Výsledky_jednotlivci_B[kategória_B]511 kB
Stiahnúť tento súbor (KMPP-2017 Látky, Prašivá-družstvá.pdf)Výsledky_družstvá[kategória_družstvá]541 kB
Stiahnúť tento súbor (Výsledky_CK_KMPP_2017.pdf)Výsledky_CK_KMPP[Výsledk_KMPP_komplet]284 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/