Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Úspešná súťaž vo vábení jeleňov v Litve

Delegácia zo Slovenska prijala pozvanie litovského poľovníckeho a rybárskeho zväzu na otvorenú medzinárodnú súťaž vo vábení jeleňov, ktorá sa uskutočnila dňa 14.7.2017 v litovskom mestečku Žagaré, ktoré je situované na severe Litvy.

Našu krajinu a slovenskú poľovnícku komoru reprezenovala delegácia v zložení Ing. Jaroslav Mlynárik, Ing. Daniel Demeter, Ing. Ľubomír Olexa – súťažiaci, Ing. Štefan Engel, PhD. – jury a Ing. Veronika Vallová – vedúca delegácie. Prijatie kolegami z Litvy bolo veľmi priateľské a všetkých nás očarila aj litovská príroda a prostredie v ktorom sme sa nachádzali. Súťaž prebiehala na nádvorí kaštieľa a v jeho priľahlom parku, kde sa zišlo početné publikum. V úvode pred samotnou súťažou sa nám predstavili svojim vystúpením litovskí trubači. Za veľkú česť pokladáme aj to, že sme po ich vystúpení dostali priestor na krátke predstavenie našej delegácie, poľovníckej samosprávy na Slovensku, Múzea vo Sv. Antone a to spolu s  ukážkou slovenských poľovníckych signálov, čo bolo ocenené veľkým záujmom a potleskom. Prítomných sme zároveň srdečne pozvali na budúci rok na XX. ročník ME vo vábení jeleňov vo Sv. Antone a II.ročník ME poľovníckych trubačov v Levoči.

Do súťaže sa po registrácii nahlásilo celkom 26 súťažiacich z 5 štátov. Súťažné výkony hodnotila kvalifikovaná jury v zložení: Antanas Auglys (Litva), Algirdas Baikauskas (Litva), Ing. Štefan Engel, PhD. (Slovensko), Raimo Jansons (Lotyšsko), Vladas Maslinskas (Litva) a Zenonas Žumbakis (Litva). O zápis a sumarizáciu výsledkov sa staral sekretariát v zložení: Linda Dombrovska (Lotyšsko), Ing. Veronika Vallová (Slovensko) a Vitalija Zeleniūtė (Litva). Medzi súťažiacimi boli viacerí vábiči, ktorí sa dobre poznajú nielen z národných súťaží ale tiež z majstrovstiev európy a tak sa súťaž niesla nielen v súťažnom duchu ale aj v príjemnej priateľskej atmosfére.

Súťaž bola rozdelená na tri kolá, po absolvovaní prvých dvoch kôl postúpilo 12 najlepších vábičov do finále, ktoré bolo veľmi napínavé. Potvrdili to aj značne vyrovnané výkony súťažiacich, tí museli postupne absolvovať nasledovné súťažné disciplíny: 1.Jeleň, ktorý ovládol čriedu jeleníc, 2. Mladý hľadajúci jeleň, 3. Hlas dvoch súperiacich jeleňov a tiež v závere aj poslednú 4. rozstrelovú disciplínu hlas starého hľadajúceho jeleňa.

Našim chlapcom sa v pomerne silnej konkurencii darilo, nakoľko sa do finále prebojovali dvaja a to Daniel Demeter a Jaroslav Mlynárik. Všetko však bolo napínavé až do posledného momentu, pretože v rozstrele o prvé a druhé miesto bojovali dva staré hľadajúce jelene slovák a poliak s konečným výsledkom – Jan Skrzetuski 1. miesto a Daniel Demeter 2. miesto. Jarkovi Mlynárikovi sa podarilo po sčítaní bodového hodnotenia umiestniť na 7. mieste. Jednotlivé družstvá sa podľa propozícií na tejto súťaži samostatne nevyhodnocovali. Podrobnú výsledkovú listinu spolu s fotogalériou nájdete ako prílohu pod textom.

Touto cestou by sme sa chceli ešte raz poďakovať členom delegácie za vzornú reprezentáciu našej krajiny, vďaka patrí aj Slovenskej poľovníckej komore, že nám umožnila zúčastniť sa tejto medzinárodnej súťaže a tiež ďakujeme organizátorom za pozvanie a výborne zvládnuté podujatie.

Radi by sme sa s Vami podelili aj s peknou básničkou z dielne Ľubka Kľúčika, ktorý ju venoval výprave vábičov do Litvy.

„Vyleteli mladí vrabci,

Jeleniari švárni chlapci.

Zobrali aj lastovičku

Až z ústredia Veroničku.

Letia oni šírim svetom

Za ranného šera, v prítmí

Ponad Tatry svižným letom

Ponad Poľsko až do Litvy.

To sa chlapci nafúknite

Naježte to svoje perie

Zaručte a privábite Zlato vám nik nezoberie.

Príde zima, prídu trópy

Lastovička zaštebotá

A náš majster Európy

V Litve všetkým hlavy motá...

Tak si leťte vrabčekovia

Tak si leťte mladí vtáci

Držíme vám všetci palce Poľovníci a Slováci.“

 

A na záver krátky tip pre cestovateľov. Ak sa niekedy vyberiete na cestu do Litvy odporúčame návštevu zoologického múzea v meste Kaunas. Uvidíte unikátne zbierky živočíchov takmer z celého sveta. Za zmienku stoja aj hodnotné expozície úlovkov umiestnené priamo v kaštieli v Žagaré.

Lesu a lovu zdar!

Autorka: Ing. Veronika Vallová

DSCN1742.JPGDSCN1743.JPGDSCN1744.JPGDSCN1746.JPGDSCN1748.JPGDSCN1752.JPGDSCN1753.JPGDSCN1756.JPGDSCN1761.JPGDSCN1766.JPGDSCN1769.JPGDSCN1772.JPGDSCN1773.JPGDSCN1785.JPGDSCN1787.JPGDSCN1788.JPGDSCN1789.JPGDSCN1792.JPGDSCN1793.JPGDSCN1795.JPGDSCN1800.JPGDSCN1801.JPGDSCN1803.JPGDSCN1807.JPGDSCN1809.JPGDSCN1811.JPGDSCN1812.JPGDSCN1818.JPG

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledky_Litva_Žagaré_14..7.2017.xlsx)Výsledky_Žagaré_Litva_14.7.2017[Výsledky_vábenie_Litva]13 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/