Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta 2012

 

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta 2012 sú organizované pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
program v prílohe.
 
 
 
 
 
P r o g r a m
 
1. 9. 2012 - s o b o t a
 
Nádvorie:
- 09.30 Dychová hudba Sitňanka
- 10.30 Slávnostný ceremoniál otvorenia Dní sv. Huberta · Svätý Anton-Slovensko-Svet, program pri príležitosti 50. výročia založenia Múzea vo Svätom An-tone. Vyhlásenie významného lesníckeho miesta - Kaštieľa vo Svätom Antone · Uvedenie ďalších osôb do Siene úcty a slávy poľovníctva na Sloven-sku · Uvedenie do života publikácie WILDLIFE- fotografie zveri známych slovenských autorov
- 11.15 Módna prehliadka poľovníckych odevov
- 12.00 Odovzdávanie ocenení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva na úseku poľovníctva · Odovzdávanie ocenení Slovenského poľovníckeho zväzu
- 13.00 Hájnikova žena - súťaž o najsympatickejšiu po- ľovníčku
- 13.30 Vyhlasovanie výsledkov súťaží: Poľovníctvo vo fotografii · Zlatý jelen Slávy Štochla · Poľovnícky nôž 2012 · Poľovnícky šperk 2012 · Naj brada... najdlhšia a najkrajšia · Poľovnícky klobúk... najkrajšie upravený poľovnícky klobúk
- 16.30 Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Hubertlov-Halali o Putovný pohár Hubertlovu · Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov-Halali o Putovný pohár Hubertlovu
 
 
Kaštieľ:
8.30 - 17.00 Prehliadka expozícií Múzea vo Sv. Antone · Poľovníctvo vo fotografii - celoslovenská súťažná prehliadka, XVII. roč. · Laserová strelnica · Výstavy: Svätý Anton - Slovensko - Svet, 50 rokov Múzea vo Svätom Antone
 
Park:
- 11.00 Hubertovská kvapka krvi - dobrovoľné darcovstvo návštevníkov slávností
- 17.00 Sokoliari - ukážky, Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane, Slovenský klub sokoliarovpri SPZ, Sokoliari SOŠL B. Štiavnica · Stopamizveri - súťaž pre deti, SOŠL B. Štiavnica · Poľovnícka kynológia · Poľovnícky chodník - poľovníctvo pre deti, SOŠL B. Štiavnica · Ukážky streľby z lukov a historických kuší · Atraktívny rybolov a rybie špeciality · Denár svätého Huberta - razba príležitostnej mince
8.30 - 13.00 Hádzanie flinty do žita
 
10.00 - 12.00 5 F - vtipná súťaž
 
- 15.00 Dychová hudba Sitňanka
- 12.00 Antonský diviak 2012 - streľba lukom na terč diviaka, 7. ročník
- 16.00 Divadelné predstavenie - Paradájz Pikčr Banská Štiavnica
- 14.00 Špeciálna klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov
- 14.00 Ukážky streľby z replík historických poľovníckych zbraní - f. Bercik, Jenkovce
 
Sýpka:
 
8.30 - 17.00 Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku · Unikátne trofeje Podunajska · Anna Rakytová - výstava obrazov poľovnej zveri · Víťazné forografie ČSfotosúťaže Zlatý jelen Slávy Štochla · Remeslá -ukážky prác remeselníkovhlavní organizátori Dní sv. Huberta 2012
 
 
2. 9. 2012 - n e d e ľ a
 
Nádvorie:
- 10.30 Koncert - hornové kvarteto Laugarício a Barbora Legényová (spev)
 
SVÄTOHUBERTOVSKÁ OMŠA
14.00 - 15.00 Vystúpenie folklórneho súboru Sitňan
 
Kaštieľ:
- 16.00 Prehliadka expozícií Múzea vo Sv. Antone · Poľovníctvo vo fotografii - celoslovenská súťažná prehliadka, XVII. roč. · Laserová strelnica · Výstavy: Svätý Anton - Slovensko - Svet, 50 rokov Múzea vo Svätom Antone
 
- 15.00 Sokoliari - ukážky, Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane, Slovenský klub sokoliarovpri SPZ, Sokoliari SOŠL B. Štiavnica · Ukážky streľby z lukov · Atraktívny rybolov a rybie špeciality · Denár svätého Huberta - razba príležitostnej mince
 
Park:
9.00 - 10.00 Ukážky streľby z lukov a historických kuší
 
13.00 - 15.00 Divadelné predstavenie - Paradájz Pikčr Banská Štiavnica
 
Sýpka:
8.30 - 16.00 Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku · Unikátne trofeje Podunajska · Anna Rakytová - výstava obrazov poľovnej zveri · Víťazné forografie ČSfotosúťaže Zlatý jelen Slávy Štochla · Remeslá -ukážky prác remeselníkov
 
 
Zmena programu vyhradená !
 
 
hlavní organizátori Dní sv. Huberta 2012
Múzeum vo Sv. Antone
Slovenská poľovnícka komora Bratislava
Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
f. ŠOMEK Bratislava
 
 
spoluorganizátori Dní sv. Huberta 2012Lesy SR, š.p. B. Bystrica, OZ Levice, OZ Žarnovica; Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce; SAŽP B. Bystrica; ZŠ Sv. Anton; Mestské lesy Krupina; Obecný úrad vo Sv. Antone; SRZ Žilina; Redakcia TV magazínu Halali P. Bystrica; MO SRZ B. Štiavnica;SOŠL B. Štiavnica; Okresný dopravný inšpektorát PZ SR Žiar nad Hronom; Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.; Slovenský klub sokoliarov pri SPZ; Klub slovenských poľovníčok; Klub trubačov SR; Klub chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov pri SPZ; Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ; Divadlo J. G. Tajovského Zvolen; Rímsko-katolícky farský úrad Sv. Anton; Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane; Ing. Ľ. Šlauka Prenčov; f. Bercik Jenkovce; Lukostrelci SobotovciDubnica nad Váhom; f. Prospect Doletina B. Štiavnica; f. BarbierSlezáková B. Štiavnica; Diana - Dobšovičová B. Štiavnica; Holičstvo a kaderníctvo Popracová B. Štiavnica
 
sponzori a partneri Dní sv. Huberta 2012Česká zbrojovka, a. s.; Swarovski optik; Hubertlov, vydavateľstvo poľovníckej literatúry Bratislava; pivovar Steiger, a.s. Vyhne; Bal- dovská - prírodná minerálna voda; Huttera a spol - výroba a predaj vína Modra; Štiavnická sudáreň SK; Mestské lesy B. Štiavnica; Pekáreň Anton Antol; Sellier & Bellot; Mestské lesy B. Bystrica; SlovLADA, spol. s r.o.; RgO SPZ Žiar nad Hronom; OPK Žiar nad Hronom; Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva; Vl. Stračina Mäsiar - údenár, Banská Belá; PZ Líška Senohrad
 
mediálni partneri Dní sv. Huberta 2012TV magazín Halali, relácia o prírode; redakcie časopisov: Poľov-níctvo a rybárstvo, Hubertlov, Naše poľovníctvo, Lovu zdar!, Myslivost, Vojenské lesy, Les & Letokruhy, Lesník; Poľovnícka informačná databáza www.polovnictvo.com; Klaudstudio P. Ivaška; Magnet Press Slovakia s.r.o.; www.lovuzdar.sk
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROGRAM_DSH_2012.pdf)PROGRAM_DSH_2012.pdf[program DSH]300 kB
Stiahnúť tento súbor (PROGRAM_DSH_2012_www.pdf)PROGRAM_DSH_201~.pdf[program DSH www]308 kB
Stiahnúť tento súbor (PLAGAT_DSH_2012s.pdf)PLAGAT_DSH_2012s.pdf[Plagát DSH 2012]1227 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/