Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

V Košiciach prebehla Mimoriadna konferencia. Predsedom je Ing. Adrián Weiszer

V Košiciach sa dňa 25.7.2015 v Dome techniky, Južná trieda 2/A uskutočnila Mimoriadna konferencia OPK Košice.

Mimoriadnu konferenciu z poverenia Prezídia SPK viedol viceprezident SPK pre organizáciu riadenia poľovníctva  - Ing. Alojz Riško.

IMG_2431.JPGIMG_2427.JPGIMG_2417.JPG

Program konferencie bol schválený nasledovne:

 

 1. Otvorenie mimoriadnej konferencie OPK Košice

 2. Návrh a schválenie programu mimoriadnej konferencie OPK Košice

 3. Voľba mandátovej komisie

 4. Správa mandátovej komisie

 5. Informácia DR SPK o riešení sťažností na prípravu a priebeh konferencie OPK Košice konanej 18.10.2014 – predkladá predsedníčka DR SPK Ing. Vančurová

 6. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku mimoriadnej konferencie OPK Košice

 7. Návrh a schválenie volebného poriadku mimoriadnej konferencie OPK Košice

 8. Voľba pracovného predsedníctva mimoriadnej konferencie OPK Košice

 9. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice

 10. Voľba 3 člennej návrhovej a 5 člennej volebnej komisie

 11. Diskusia

 12. Voľba predsedu OPK Košice a voľba podpredsedu OPK Košice

 13. Voľba predsedu ODK OPK Košice a voľba predsedu ODR OPK Košice

 14. Voľba členov predstavenstva

 15. Voľba členov ODK a ODR OPK Košice

 16. Správa volebnej komisie o výsledku volieb

 17. Návrh na uznesenie z mimoriadnej konferencie OPK Košice

 18. Schválenie uznesenia

 19. Príhovor novozvoleného predsedu OPK Košice

 20. Záver

 

Mimoriadna konferencia OPK Košice si zvolila svojich predstaviteľov a orgány , ktoré budú v tomto volebnom období zastupovať držiteľov poľovných lístkov v pôsobnosti OPK Košice.

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním.

 

V prvej fáze volieb boli zvolení:

 

 • Za predsedu OPK Košice bol zvolený Ing. Adrián Weiszer

 • Za podpredsedu OPK Košice bol zvolený Ing. Gabriel Vukušič

 • Za predsedu ODR OPK Košice bol zvolený František Belí

 • Za predsedu DK OPK Košice bol zvolený Pavel Džerenga

 

V druhej fáze volieb boli zvolení:

 

 • Za predsedu poľovníckej komisie OPK Košice bol zvolený Martin Konečný

 • Za predsedu osvetovej komisie OPK Košice bol zvolený Peter Bomba

 • Za predsedu streleckej komisie člena predstavenstva OPK Košice bol zvolený Ivan Staš

 • Za predsedu ekonomickej komisie OPK Košice bol zvolený Vladimír Molčák

 • Za predsedu kynologickej komisie OPK Košice bol zvolený Andrej Juruš

 

V tretej fáze boli zvolení:

 • Za člena DR OPK Košice bol zvolený Bartolomej Gergely

 • Za člena DR OPK Košice bol zvolený Ing. Mgr. Marek Horváth

 • Za člena DK OPK Košice bol zvolený JUDr. Rastislav Plavčan

 • Za člena DK OPK Košice bola zvolená JUDr. Valéria Harvánková

 • Za člena DK OPK Košice bol zvolený Ing. Juraj Horňák

 • Za člena DK OPK Košice bol zvolený Ing. Vladislav Szczurek

 

 

V Košiciach 25.7.2015

 

IMG_2425.JPGIMG_2422.JPGIMG_2426.JPGIMG_2437.jpgIMG_2430.JPGIMG_2423.JPGIMG_2419.JPGIMG_2416.JPGIMG_2431.JPGIMG_2438.jpgIMG_2424.JPGIMG_2435.JPGIMG_2432.JPGIMG_2418.JPGIMG_2436.JPGIMG_2427.JPGIMG_2415.JPGIMG_2433.JPGIMG_2420.JPGIMG_2421.JPGIMG_2429.JPGIMG_2428.JPGIMG_2434.JPGIMG_2414.JPGIMG_2417.JPG

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SKMBT_C20315072713160.pdf)SKMBT_C20315072713160.pdf[VOĽBY]1096 kB
Stiahnúť tento súbor (SKMBT_C20315080413190.pdf)SKMBT_C20315080413190.pdf[Zápisnica]5521 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/