Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vážení držitelia poľovných lístkov, 

Vyzývame všetkých držiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť k 31.12.2019 aby si 30 dní pred ukončením platnosti podali žiadosť na jeho predĺženie.

SPK je povinná preukázateľným spôsobom  60 dní pred ukončením platnosti PL upozorniť  jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti. 

Žiadosť na vybavenie vydania/predĺženia PL nájdete tu.