Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 DSC3179 zmensenaSPK z poverenia MPRV SR a ministra Samuela Vlčana usporiadala v dňoch 18-21.8.2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“ 2022, ktorá sa po prvýkrát uskutočnila v rámci najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Podľa informácií agrokomplexu sa podujatia zúčastnilo viac ako 80 tisíc ľudí, čo je aj pre poľovníctvo neklamný znak, že ľudia a to nie len poľovníci, mali o našu výstavu veľký záujem. Dôkazom toho boli pavilóny F a A plné ľudí. I účasť na poľovníckych fórach - diskusiách na hlavnom pódiu v pavilóne F nás milo prekvapila, nakoľko hľadisko bolo takmer vždy obsadené.

Vo štvrtok otvorili výstavu svojimi príhovormi minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan, minister obrany Jaroslav Naď, poslanec György Gymesi, prítomným sa prihovoril aj tajomník FACE David Scallan a generálny tajomník Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC Tamás Marghesu, ktorý mimoriadne vyzdvihol organizáciu poľovníctva na Slovensku a dôležité postavenie SPK v rámci zastrešenia všetkých poľovníkov v jednej, štátom zriadenej organizácii. V úvodom príhovore hlavný hostiteľ - prezident SPK Tibor Lebocký privítal všetkých vzácnych hostí a poďakoval za zorganizovanie podujatia všetkým, ktorí sa na ňom podieľali, predovšetkým agrokomplexu, LESOM SR, š. p. a VLM SR, š. p. za materiálnu pomoc, bez ktorej by sme sa pri organizovaní takéhoto podujatia nezaobišli.

Počas dňa prebehlo vo štvrtok na hlavnom pódiu veľké množstvo diskusií. Tú úvodnú začala naša olympionička Zuzana Rehák Štefečeková na tému zákazu olova, neskôr sme s hosťami zo zahraničných poľovníckych organizácií Česka, Bulharska, Srbska a Maďarska hovorili o problémoch v poľovníctve, ktoré ich sužujú. V piatok nám kolegovia zo Slovenského rybárskeho zväzu nám priblížili problematiku kormorána veľkého i straty, ktoré každoročne tento rybožravý predátor spôsobuje na ichytiofaune. Najväčšiu účasť sme zaznamenali pri problematike veľkých šeliem, venovali sme sa aj poľovníckemu PR a mediálnej komunikácii a diskusie k umiestňovaniu diviny na trh sa zúčastnil aj pán minister Vlčan spolu so zástupcom firmy Tauris, ako zrejme aktuálne najväčšieho spracovateľa diviny na Slovensku.

Sobota bola pre nás veľkou skúškou pre zvládnutie všetkého čo sme si naplánovali. Už o 9,00 sme otvárali 46. ročník Celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva, Majstrovstvá Slovenska vo vábení poľovníckeho guľášu, o 9,30 hod. sa uskutočnila Medzinárodná konferencia s názvom Poľovníctvo ako služba spoločnosti. Na hlavnom pódiu sme nemali o nič menej práce, keďže viceprezident a niekdajší vicemajster Európy Alojz Kaššák predstavil bohatý program za zvukov vábničiek nie len pre tých najmenších, ale mnoho sa naučili aj skúsení poľovníci. Ďalší program tvorili členovia a predsedovia našich klubov loveckej lukostreľby a žien poľovníčok. Spolu s chovateľmi a zástupcami MPRV sme predstavili aj všetky kroky, ktoré doteraz štát urobil pre to, aby spomalil šírenie afrického moru ošípaných.

Finálny deň začal poďakovaním, konkrétne svätohubertskou svätou omšou, ktorá sa za peknej účasti uskutočnila medzi pavilónmi B a C. Sv. omšu celebroval biskup nitrianskej diecézy Viliam Judák. Netradičné hodinové programy na pódiu boli venované špeciálne dvom najväčším lesným podnikom, ktoré sa úspešne podieľajú na menežmente poľovných revírov v majetku štátu. Súčasťou nedeľného programu bolo aj odovzdávanie pamätných medailí pre všetkých, ktorí sa významnou mierou podieľali na organizácii CVPP. Poďakovanie patrí VLM SR, LESY SR, Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, študentom SPU Lukášovi Slávikovi a Marekovi Žákovičovi, Lukášovi Fábrymu, Rudkovi Reingraberovi, Marcelovi Lehockému, Norbertovi Sántovi, ale aj OPK Komárno, Nové Zámky, Nitra a Šaľa za výpomoc pri inštalácii výstavy. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli avšak nie sú vyššie spomenutí. Podujatie bolo ukončené vyhlasovaním výsledkov v súťaži NAJ abnormalita, ktoré nájdete v samostatnom článku na našom webe.

A keďže každá jedna diskusia bola vďaka Halali nahrávaná a obraz prestrihávaný priamo na výstavisku, budete sa môcť tešiť na reportáže poľovníckeho fóra a pozrieť si ich tak znovu. 

Katalóg z výstavy bude v dopredaji za cenu 4,00 eur.

Album fotografií štvrtok - sobota (autor L. Nagy)

_DSC1577-2_zmensena.jpg_DSC1578-3_zmensena.jpg_DSC1579-4_zmensena.jpg_DSC1585-5_zmensena.jpg_DSC2004-6_zmensena.jpg_DSC2015-8_zmensena.jpg_DSC2020-11_zmensena.jpg_DSC2021-12_zmensena.jpg_DSC2075-15_zmensena.jpg_DSC2095-18_zmensena.jpg_DSC2116-20_zmensena.jpg_DSC2131-22_zmensena.jpg_DSC2134-23_zmensena.jpg_DSC2136-24_zmensena.jpg_DSC2195-27_zmensena.jpg_DSC2198-28_zmensena.jpg_DSC2228-33_zmensena.jpg_DSC2231-34_zmensena.jpg_DSC2240-36_zmensena.jpg_DSC2245-38_zmensena.jpg_DSC2259-40_zmensena.jpg_DSC2270-41_zmensena.jpg_DSC2273-42_zmensena.jpg_DSC2352-45_zmensena.jpg_DSC2363-46_zmensena.jpg_DSC2368-47_zmensena.jpg_DSC2381-48_zmensena.jpg_DSC2386-49_zmensena.jpg_DSC2396-52_zmensena.jpg_DSC2412-54_zmensena.jpg_DSC2440-56_zmensena.jpg_DSC2484-62_zmensena.jpg_DSC2487-63_zmensena.jpg_DSC2548-67_zmensena.jpg_DSC2550-68_zmensena.jpg_DSC2569-71_zmensena.jpg_DSC2572-72_zmensena.jpg_DSC2624-75_zmensena.jpg_DSC2636-77_zmensena.jpg_DSC2651-79_zmensena.jpg_DSC2652-80_zmensena.jpg_DSC3030_zmensena.jpg_DSC3031_zmensena.jpg_DSC3033_zmensena.jpg_DSC3044_zmensena.jpg_DSC3050_zmensena.jpg_DSC3057_zmensena.jpg_DSC3058_zmensena.jpg_DSC3059_zmensena.jpg_DSC3067_zmensena.jpg_DSC3100_zmensena.jpg_DSC3102_zmensena.jpg_DSC3121_zmensena.jpg_DSC3123_zmensena.jpg_DSC3125_zmensena.jpg_DSC3133_zmensena.jpg_DSC3135_zmensena.jpg_DSC3148_zmensena.jpg_DSC3149_zmensena.jpg_DSC3151_zmensena.jpg_DSC3153_zmensena.jpg_DSC3157_zmensena.jpg_DSC3158_zmensena.jpg_DSC3163_zmensena.jpg_DSC3164_zmensena.jpg_DSC3165_zmensena.jpg_DSC3166_zmensena.jpg_DSC3168_zmensena.jpg_DSC3169_zmensena.jpg_DSC3170_zmensena.jpg_DSC3171_zmensena.jpg_DSC3172_zmensena.jpg_DSC3173_zmensena.jpg_DSC3174_zmensena.jpg_DSC3175_zmensena.jpg_DSC3178_zmensena.jpg_DSC3179_zmensena.jpg_DSC3180_zmensena.jpg_DSC3182_zmensena.jpg_DSC3183_zmensena.jpg_DSC3184_zmensena.jpg_DSC3186_zmensena.jpg_DSC3188_zmensena.jpg_DSC3344_zmensena.jpg_DSC3345_zmensena.jpg_DSC3346_zmensena.jpg_DSC3348_zmensena.jpg_DSC3350_zmensena.jpg_DSC3354_zmensena.jpg_DSC3356_zmensena.jpg_DSC3358_zmensena.jpg_DSC3360_zmensena.jpg_DSC3368_zmensena.jpg_DSC3369_zmensena.jpg_DSC3378_zmensena.jpg_DSC3379_zmensena.jpg_DSC3381_zmensena.jpg_DSC3383_zmensena.jpg_DSC3385_zmensena.jpg_DSC3386_zmensena.jpg_DSC3388_zmensena.jpg_DSC3449_zmensena.jpg_DSC3469_zmensena.jpg_DSC3568_zmensena.jpg_DSC3587_zmensena.jpg_DSC3595_zmensena.jpg_DSC3599_zmensena.jpg

Medzinárodná konferencia Poľovníctvo ako služba spoločnosti (autor L. Nagy)

_DSC3030_zmensena.jpg_DSC3031_zmensena.jpg_DSC3033_zmensena.jpg_DSC3044_zmensena.jpg_DSC3050_zmensena.jpg_DSC3057_zmensena.jpg_DSC3058_zmensena.jpg_DSC3059_zmensena.jpg_DSC3067_zmensena.jpg_DSC3090_zmensena.jpg_DSC3100_zmensena.jpg_DSC3102_zmensena.jpg_DSC3121_zmensena.jpg_DSC3123_zmensena.jpg_DSC3125_zmensena.jpg_DSC3126_zmensena.jpg_DSC3133_zmensena.jpg_DSC3189_zmensena.jpg_DSC3191_zmensena.jpg_DSC3194_zmensena.jpg_DSC3206_zmensena.jpg_DSC3207_zmensena.jpg_DSC3208_zmensena.jpg_DSC3210_zmensena.jpg_DSC3212_zmensena.jpg_DSC3219_zmensena.jpg_DSC3224_zmensena.jpg_DSC3239_zmensena.jpg_DSC3255_zmensena.jpg_DSC3263_zmensena.jpg_DSC3266_zmensena.jpg_DSC3268_zmensena.jpg_DSC3271_zmensena.jpg_DSC3275_zmensena.jpg_DSC3294_zmensena.jpg_DSC3296_zmensena.jpg_DSC3297_zmensena.jpg_DSC3298_zmensena.jpg_DSC3299_zmensena.jpg_DSC3301_zmensena.jpg_DSC3303_zmensena.jpg_DSC3307_zmensena.jpg_DSC3308_zmensena.jpg_DSC3311_zmensena.jpg

Album fotorgrafií KMPPP (autor L. Nagy)

DSC_0307_zmensena.JPGDSC_0310_zmensena.JPGDSC_0311_zmensena.JPGDSC_0312_zmensena.JPGDSC_0313_zmensena.JPGDSC_0314_zmensena.JPGDSC_0315_zmensena.JPGDSC_0319_zmensena.JPGDSC_0320_zmensena.JPGDSC_0321_zmensena.JPGDSC_0322_zmensena.JPGDSC_0323_zmensena.JPGDSC_0324_zmensena.JPGDSC_0325_zmensena.JPGDSC_0326_zmensena.JPGDSC_0327_zmensena.JPGDSC_0328_zmensena.JPGDSC_0329_zmensena.JPGDSC_0330_zmensena.JPGDSC_0331_zmensena.JPGDSC_0333_zmensena.JPGDSC_0334_zmensena.JPGDSC_0335_zmensena.JPGDSC_0336_zmensena.JPGDSC_0337_zmensena.JPGDSC_0338_zmensena.JPGDSC_0339_zmensena.JPGDSC_0340_zmensena.JPGDSC_0341_zmensena.JPGDSC_0342_zmensena.JPGDSC_0343_zmensena.JPGDSC_0344_zmensena.JPGDSC_0345_zmensena.JPGDSC_0346_zmensena.JPGDSC_0347_zmensena.JPGDSC_0348_zmensena.JPGDSC_0349_zmensena.JPGDSC_0350_zmensena.JPGDSC_0351_zmensena.JPGDSC_0353_zmensena.JPGDSC_0354_zmensena.JPGDSC_0355_zmensena.JPGDSC_0360_zmensena.JPG_DSC3378_zmensena.jpg_DSC3385_zmensena.jpg_DSC3386_zmensena.jpg_DSC3388_zmensena.jpg_DSC3390_zmensena.jpg_DSC3403_zmensena.jpg_DSC3406_zmensena.jpg_DSC3407_zmensena.jpg_DSC3408_zmensena.jpg_DSC3428_zmensena.jpg_DSC3447_zmensena.jpg_DSC3448_zmensena.jpg_DSC3449_zmensena.jpg_DSC3467_zmensena.jpg_DSC3468_zmensena.jpg_DSC3470_zmensena.jpg_DSC3587_zmensena.jpg_DSC3589_zmensena.jpg_DSC3595_zmensena.jpg_DSC3598_zmensena.jpg_DSC3599_zmensena.jpg

Album fotografií MS vo varení poľovníckeho guľášu (autor L. Nagy)

20220820172223_DSC3533.jpg20220820172231_DSC3536.jpg20220820172325_DSC3538.jpg20220820172410_DSC3544.jpg20220820172413_DSC3545.jpg20220820172448_DSC3547.jpg20220820172732_DSC3556.jpg20220820172908_DSC3567.jpg20220820172914_DSC3568.jpg20220820172916_DSC3569.jpg20220820172920_DSC3570.jpg20220820173045_DSC3575.jpg_DSC3328_zmensena.jpg_DSC3329_zmensena.jpg_DSC3330_zmensena.jpg_DSC3331_zmensena.jpg_DSC3332_zmensena.jpg_DSC3333_zmensena.jpg_DSC3334_zmensena.jpg_DSC3335_zmensena.jpg_DSC3336_zmensena.jpg_DSC3337_zmensena.jpg_DSC3338_zmensena.jpg_DSC3339_zmensena.jpg_DSC3340_zmensena.jpg

 

 

 

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.