Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Predsedníčka dozornej rady SPK

Ing. Dana Vančurová
Členovia dozornej rady SPK

JUDr. Rudolf Kulich

Ing. Pavol Kuruc

prof. Ing. Ján Kurty, PhD.

Ing. Ján Ďurec