Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

 

Attachments:
Download this file (Úplné znenie zákona.pdf)Úplné znenie zák~.pdf[Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]394 kB
Download this file (Úplné znenie zákona_rev.doc)Úplné znenie zák~.doc[úplné znenie, formát doc+revízia]421 kB
Download this file (13-z115.pdf)13-z115.pdf[115 ZÁKON z 30. apríla 2013]62 kB
Download this file ([Prilohy123]200~.pdf)[Prilohy123]200~.pdf[príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.]50 kB
Download this file (13-z489.pdf)13-z489.pdf[489 vyhláška zo 16. decembra 2013]1754 kB
Download this file (vyhláška.pdf)vyhláška.pdf[344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]340 kB
Download this file (priloha 08.pdf)priloha 08.pdf[príloha č. 08]161 kB
Download this file (priloha 10.pdf)priloha 10.pdf[príloha č. 10]187 kB
Download this file (priloha 11a.pdf)priloha 11a.pdf[príloha č. 11a]30 kB
Download this file (priloha 11b.pdf)priloha 11b.pdf[príloha č. 11b]33 kB
Download this file (priloha 12.pdf)priloha 12.pdf[príloha č. 12]38 kB
Download this file (priloha 14.pdf)priloha 14.pdf[príloha č. 14]104 kB
Download this file (priloha 15.pdf)priloha 15.pdf[príloha č. 15]213 kB
Download this file (priloha 16.pdf)priloha 16.pdf[príloha č. 16]142 kB
Download this file (priloha 25.pdf)priloha 25.pdf[príloha č. 25]131 kB
Download this file (priloha 28.pdf)priloha 28.pdf[príloha č. 28]132 kB
Download this file (priloha 29a.pdf)priloha 29a.pdf[príloha č. 29a]149 kB
Download this file (priloha 29b.pdf)priloha 29b.pdf[príloha č. 29b]113 kB
Download this file (priloha 29c.pdf)priloha 29c.pdf[príloha č. 29c]100 kB
Download this file (priloha 30.pdf)priloha 30.pdf[príloha č. 30]131 kB
Download this file (priloha 31a.pdf)priloha 31a.pdf[príloha č. 31a]136 kB
Download this file (priloha 31b.pdf)priloha 31b.pdf[príloha č. 31b]113 kB
Download this file (priloha 31c.pdf)priloha 31c.pdf[príloha č. 31c]100 kB
Download this file (priloha 32.pdf)priloha 32.pdf[príloha č. 32]131 kB
Download this file (priloha 33a.pdf)priloha 33a.pdf[príloha č. 33a]166 kB
Download this file (priloha 33b.pdf)priloha 33b.pdf[príloha č. 33b]165 kB
Download this file (priloha 34.pdf)priloha 34.pdf[príloha č. 34]815 kB
Download this file (priloha 36.pdf)priloha 36.pdf[príloha č. 36]98 kB
Download this file (priloha 37.pdf)priloha 37.pdf[príloha č. 37]29 kB
Download this file (Vzorec 01.pdf)Vzorec 01.pdf[vzorec č 01]41 kB
Download this file (Vzorec 02.pdf)Vzorec 02.pdf[vzorec č 02]44 kB
Download this file (obrazok 24.pdf)obrazok 24.pdf[obr. 24]147 kB
Download this file (obrazok 25.pdf)obrazok 25.pdf[obr. 25]136 kB
Download this file (Vyhláška 344_2009.docx)Vyhláška 344_2009.docx[Vyhláška 344 / 2009 Z. z. MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]99 kB
Download this file (priloha3.doc)priloha3.doc[príloha č. 03]104 kB
Download this file (priloha5.doc)priloha5.doc[príloha č. 05]68 kB
Download this file (priloha8.xls)priloha8.xls[príloha č. 08]72 kB
Download this file (priloha8.xlsx)priloha8.xlsx[príloha č. 08]34 kB
Download this file (priloha10.xls)priloha10.xls[príloha č. 10]54 kB
Download this file (Príloha34.docx)Príloha34.docx[príloha č. 34]116 kB
Download this file (priloha34 - A1.docx)priloha34 - A1.docx[príloha č. 34a1]25 kB
Download this file (priloha34 - A2.docx)priloha34 - A2.docx[príloha č. 34a2]29 kB
Download this file (priloha35.doc)priloha35.doc[príloha č. 35]39 kB
Download this file (priloha35a.doc)priloha35a.doc[príloha č. 35a]195 kB
Download this file (priloha35b.doc)priloha35b.doc[príloha č. 35b]37 kB
Download this file (vlastnymat.doc)vlastnymat.doc[zmeny]148 kB

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Attachments:
Download this file (vlastnymat.rtf)vlastnymat.rtf[aktualizovaná vyhláška]1097 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

Attachments:
Download this file (Nariadenie vlady SR c.352 2009.pdf)Nariadenie vlad~.pdf[Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.]110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Attachments:
Download this file (Zakon 274 2009 o polovnictve.pdf)Zakon 274 2009 ~.pdf[Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov]275 kB
Download this file (Vyhlaska MP SR c. 344 2009.pdf)Vyhlaska MP SR ~.pdf[Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.]5002 kB
Download this file (Vyhlaska MP SR c. 227 2010.pdf)Vyhlaska MP SR ~.pdf[Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z.]842 kB

Súvisiace zákony

Attachments:
Download this file (Zakon_c.326_2005_o_lesoch.pdf)Zakon_c.326_200~.pdf[Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch]280 kB
Download this file (Zakon_c.39_2007o_veterinarnej_starostlivosti.pdf)Zakon_c.39_2007~.pdf[Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti]466 kB
Download this file (Zakon_c.543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny.pdf)Zakon_c.543_200~.pdf[Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny]903 kB
Download this file (Zakon_c.190_2003o_zbraniach_a_strelive.pdf)Zakon_c.190_200~.pdf[Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov]473 kB
Download this file (VyhlaskaMVc.555_2003.pdf)VyhlaskaMVc.555~.pdf[Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive]90 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/