Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Pre priblíženie grafov použite ctrl+, pre oddialenie ctrl-. 

  • jelenia zver

  • srnčia zver

  • danielia zver

  • muflonia zver

  • diviačej zveri

  • bažantej zveri

  • zajačej zveri