Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

22. ročník Levických poľovníckych dní, ktoré sa konali v dňoch 27.-29.apríla 2018 na zimnom štadióne v Leviciach.