Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PR aktivita Klubu slovenských poľovníčok zameraná na osvetovú prácu s deťmi - 5. ročník podujatia Zvieratkovo