Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

clanok stefanZákladná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone v spolupráci s obcou a miestnym kaštieľom a múzeum priniesli v školskom roku 2020/2021 pútavú a zaujímavú novinku – učebné osnovy rozšírili o vyučovací predmet Poľovníctvo a ochrana prírody. Nejde o náhodu, ale systematické dlhodobé prepojenie poslania a významu školy, ktorá nesie meno F. Coburga, milovníka prírody a poľovníctva. V kaštieli je tiež pre žiakov pripravená nová poľovnícka učebňa.

Riaditeľ múzea Štefan Engel približuje, že ich spoločný záujem vychádza z potreby venovať náležitú pozornosť aj trvalo udržateľným princípom aktívneho manažmentu jednotlivých prírodných zdrojov krajiny. Pridaná hodnota výučby tohto typu predmetu podľa neho vychádza z efektívneho prepojenia národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícií, histórie a kultúry. 

Cieľom je posilnenie edukatívneho potenciálu, zatraktívnenie regiónu a zvýšenie všeobecného záujmu.

„Úlohou tohto predmetu je aj ochrana prírody. Má byť prehlbovaním vzťahu detí k prírode – ide o jej poznávanie, poznávanie zvierat vrátane vábenia zveri, vtákov a hmyzu a ich významu a dôležitosti pre život človeka,“ ozrejmuje. Tiež je dôležité, aby deti poznali kolobeh života zvierat v prírode a rozumeli potrebe starostlivosti o ne. Takto chcú tiež hravou formou približovať deťom prácu poľovníkov, aby pochopili, že poľovníci nie len poľujú na zver, ale starajú sa o ňu a zároveň zisťujú, ktoré zvieratá majú problémy s prežitím pre ekologické a environmentálne zmeny na našej planéte.

Poľovníctvo má zmysel

„Poľovníctvo je predovšetkým cieľavedomá činnosť odborne vyškolených a hlavne zanietených ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase zaujímajú o prírodu, prírodné procesy a zver, ktorá sa v nej vyskytuje. Celoročne sa jej snažia dotvoriť vhodné podmienky na prežitie,“ vysvetľuje riaditeľ múzea Štefan Engel. Dodáva, že neodmysliteľnou súčasťou poľovníctva je aj kynológia, sokoliarstvo, strelectvo, lesná pedagogika, či práve vábenie zveri. Hlavným cieľom predmetu podľa Engela je učiť deti chrániť planétu, prírodu, vážiť si ju, uvedomovať si jej jedinečnosť, krásu i rozmanitosť. Uvedomovať si, že človek v prírode nasáva a získava energiu. Chápať, že príroda bez človeka existovať dokáže, ale človek bez nej nie. Vedieť, že všetko živé má právo na primerané zaobchádzanie, nie ničenie a týranie. Tiež si uvedomiť, že poľovanie, lov, ťažba dreva, či výrub stromov podliehajú určitým normám a právnej úprave.

Pribudla nová učebňa

„Samotné poľovníctvo nám ponúka množstvo zaujímavých činností. Zveľaďujme ho, šírme osvetu, lebo poľovníctvo má zmysel a v očkách našich najmenších detí nech je iskričkou nového poznania,“ pripomína. „Aj tu v kaštieli, kde pracujú múzejníci, sme úprimne radi, že sme svojou troškou mohli prispieť k podpore myšlienky, byť nápomocní pri tvorení osnov tohto predmetu a hlavne vytvorenia špeciálnej učebne, kde sa v priebehu školského roka môžeme stretávať,“ dopĺňa.

Zdroj: SME
F
oto: archív MSA

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.