Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

SPK

INFORMAČNÝ LETÁK

PREDSTAVUJEME VÁM LOGO 100
ROKOV ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA
NA SLOVENSKU

Plagat 100rokov jarabica 01

ZACHRAŇUJME MLÁĎATÁ A ZMEŇME SPOLOČNE POHĽAD NA POĽOVNÍCTVO

APLIKÁCIA ŽIVÁ LÚKA

Máj je obdobím rodenia mláďat, ktorých matky vyhľadávajú predovšetkým vyššie porasty lúk, či krmovín. V rovnakom období však dochádza k ich koseniu a preto množstvo zvierat končí ako obeť poľnohospodárskych mechanizmov. Preto OZ ZELEŇ spolu so Slovenskou poľovníckou komorou spustili pred rokom webovú aplikáciu www.zivaluka.sk, kde môžu poľnohospodári jednoducho a rýchlo zapísať termín a miesto plánovanej kosby, čím si splnia zákonnú povinnosť a umožnia užívateľom poľovných revírov zorganizovať preventívne akcie a eliminovať škody.
Manuál k prihlasovaniu nájdete TU.
zl

Prihlasovať do aplikácie sa môžete ako:
1. poľnohospodár - pre ohlasovanie kosieb,
2. poľovník - pre organizovanie preventívnych akcií (overenie cez číslo PL),
3. dobrovoľník - kynológovia, verejnosť, ktorá chce pomôcť.

ZA DVA MESIACE SME ULOVILI 6 055 KUSOV DIVIAČEJ ZVERI

Za dva mesiace tohoročnej sezóny sme na Slovensku odlovili o 2 385 kusov diviačej zveri viac ako v mesiacoch marec-apríl roku 2019.

Celkovo ich tak bolo za 61 dní doby lovu v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených neuveriteľných 6 055. Keď si počet ulovených diviakov vydelíme dňami doby lovu, zistíme, že denne sa na Slovensku uloví približne 100 kusov diviačej zveri!

Vyzerá to tak, že túto sezónu ďaleko presiahneme tú vlaňajšiu, kedy sme ulovili viac ako 75-tisíc kusov diviačej zveri!

Podrobnejšie info nájdete po kliknutí na link.

VIDEO: DVOCH MUŽOV PRI RUŽOMBERKU NAPADLI MEDVEDE

„Už som bol zmierený asi aj s tým, že je po mne“, takto sa vyjadril jeden z napadnutých. V posledných dvoch mesiacoch došlo v krátkom čase v okolí Ružomberka k dvom napadnutiam medveďom hnedým. Jeden napadnutý bol poľovník, ďalší zase nepoľovník. Pozrite si ich výpovede v nasledovnom videu.video

Sledujte fbjpg facebook.com/polovnictvo.spk instagram 1581266 640instagram.com/polovnictvo_ma_zmysel
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (21t.pdf)21t.pdf[Informačný leták - 21. týždeň]1521 kB

INFORMAČNÝ LETÁK 

SPK

amo pod kontr

VIDEO: Poľovnícky infoservis:
AFRICKÝ MOR POD KONTROLOU

Africký mor ošípaných máme na Slovensku pod kontrolou od roku 2014 odkedy sa prvý raz objavil v Poľsku. Od tohto obdobia vykonávame preventívne opatrenia, odoberáme vzorky z ulovených a uhynutých diviakov, znižujeme hustotu diviačej zveri a každoročne je schvaľovaný Národný kontrolný alebo aj eradikačný program proti AMO. Aká je spolupráca poľovníkov a veterinárov od počiatku si môžete vypočuť v nasledovnom videu.

SVEDOMITÍ SLOVENSKÍ POĽOVNÍCI INFORMUJÚ VEREJNOSŤ O RODENÍ MLÁĎAT

Niektorí aktívni užívatelia poľovníckych revírov, ktorí sa aktuálne stretávajú v prírode s veľkým množstvom ľudí, osádzajú pre edukáciu a osvetu tabule s plagátmi na najfrekventovanejších miestach pri vstupe do extravilánu obce, na obecných nástenkách, na cyklotrasách či turistických trasách alebo miestach na táborenie.

Ďakujeme všetkým užívateľom poľovných revírov, poľovníkom i dobrovoľníkom za zaslané fotky a pozitívnu činnosť pri informovaní verejnosti!

Viac info TU.

Plagáty o rodení mláďat, ale aj mnohé iné nájdete TU.

SOKOLIARSTVO MÔŽE BYŤ ZAPÍSANÉ NA SVETOVÝ ZOZNAM UNESCO

Slovenskí sokoliari predložili spolu s ďalšími šiestimi štátmi návrh na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. O zápise prvku bude rozhodovať komisia v Paríži v decembri roku 2021. Spolu sa tak k sokoliarskej tradícii hlási 24 krajín. Napriek tomu, že naši sokoliari patria k svetovej špičke, na zápis do svetového zoznamu stále čakajú. Slovenská komisia nás do národného zoznamu neprijala 5 krát. Zapísaní sme boli až v roku 2019. Držiteľom zápisu sokoliarstva do národného zoznamu je Slovenský klub sokoliarov pri SPK. Na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je sokoliarstvo povinným vyučovacím predmetom a vyučuje sa dokonca na úrovni materskej i základnej školy, stredných ale aj vysokých školách. Viac v našej reportáži TU.

013 IMG 4465

image10

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo mimoriadne povolenie na lov niektorých druhov raticovej zveri - Viac info TU.

Sledujte nás: fbjpgfacebook.com/polovnictvo.spk instagram 1581266 640 instagram.com/polovnictvo_ma_zmysel

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (19t.pdf)19t.pdf[Informačný leták - 19. týždeň]877 kB

INFORMAČNÝ LETÁK 

SPK

Spustili sme informačnú kampaň „POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL“
Na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube a webovej stránke sme spustili kampaň „Poľovníctvo má zmysel“. Cieľom a prioritou je komunikácia ako k členskej základni, tak smerom von, k laickej verejnosti. Dotkneme sa tiež odpovedí na otázky mnohých členov, ktorí dodnes nerozumejú alebo nechcú rozumieť potrebe byť organizovaní v jednotnej a silnej organizácii zastupujúcej všetkých poľovníkov. SPK zastupuje  na celoslovenskej a hlavne na medzinárodnej úrovni všetkých poľovníkov, aktuálne v boji proti nezmyselnému zákazu olova, či dokonca zákazu poľovníctva v EÚ, v spolupráci so štátnymi orgánmi sme v boji proti AMO boli poverení distribúciou chladiarenských zariadení pre poľovníkov v nárazníkovej zóne s Maďarskom. Čo tu však dlho chýbalo, to bola jednotná komunikácia s laickou verejnosťou a pozitívna prezentácia poľovníctva na úrovni, ktorá je aktuálne najmodernejšia-prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Sledujte náš web v časti Aktuálne-Správy a informácie-MEDIÁLNE VÝSTUPY SPK! Viac sa dozviete vo videu, ktoré si pozriete na našom webe po kliknutí na plagát ------>

Plagat 01

NOVINKA-POĽOVNÍCKY INFOSERVIS!

Sledujte Poľovnícky infoservis, zdieľajte videá, šírte ich medzi svojich priateľov a známych, aby sa dozvedeli viac o tom, čo sa práve deje v našej komunite!

 infoservis

Národný kontrolný program pre Africký Mor Ošípaných u diviakov pre rok 2020-ZMENA! 

V prílohe po kliknutí na článok nájdete schválený kontrolný program pre AMO v diviačej populácii pre rok 2020.

Zmena, na ktorú chceme upozorniť nastala v množstve krmiva, ktoré môže byť prítomné na vnadisku. Z pôvodných 5 kg sa mení objem na 30 kg na mesiac na vnadisko.

Tiež musí poľovnícky hospodár pri vydávaní povolenia na lov zveri odovzdať poľovníkovi informačné letáky o AMO či biologických zásadách manipulácie s diviakmi.

Sledujte nás: fbjpgfacebook.com/polovnictvo.spk instagram 1581266 640 instagram.com/polovnictvo_ma_zmysel

 

INFORMAČNÝ LETÁK 

SPK

kopac

ŽIADOSŤ PREZÍDIA SPK POĽOVNÍKOM: NEKŔMTE ZVER ODPADOM A PEČIVOM!

Nadpriemerné návštevy ľudí v prírode spôsobujú aj to, že sa nám deň čo deň množia v e-mailových a FB schránkach fotografie z vnadísk. So znepokojením konštatujeme, že druh krmiva, jeho množstvo a spôsob predkladania na vnadisko, v niektorých prípadoch nie je v súlade s platnou legislatívou a nariadeniami hlavného veterinárneho lekára proti AMO! Na vnadiskách sa objavujú značné množstvá pečiva, zvyškov z kuchyne, či zhnitá zelenina zo supermarketov! Tento spôsob „starostlivosti“ o zver, nech je vykonávaný s akýmkoľvek cieľom, nemá nič spoločné s odbornosťou a ani s poľovníckou etikou.  Takéto konanie má naopak za dôsledok mimoriadne negatívne nazeranie laickej verejnosti na poľovnícku činnosť nás všetkých!

Žiadame Vás, aby ste na vnadiská predkladali iba to, čo tam patrí, teda len jadrové krmivo v predpísanom množstve. Taktiež pripomíname, že od 1. januára 2020 platí novela zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorá na územiach od tretieho stupňa ochrany prírody a vyšších, zakazuje vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou.

Celé znenie žiadosti nájdete po kliknutí na článok.

NR SR SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE, TZV. 
„LEX COVID“

Vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý novelizuje niekoľko zákonov. Jeho súčasťou je aj novela zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorá reaguje na vzniknutú krízovú situáciu.

Národná rada SR tento návrh dňa 7.4.2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní. Novela dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive o nové prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Týka sa plynutia lehôt.

Zmena zákona o strelných zbraniach a strelive je účinná dňom vyhlásenia zákona, teda od 9.4.2020.

Zhrnutie zmien si môžete prezrieť v prílohe po kliknutí na tento článok.

covid zbrane

SPK

Sledujte nás na: facebook.com/polovnictvo.spk

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (16t.pdf)16t.pdf[newsletter 16 týždeň]2169 kB

INFORMAČNÝ LETÁK 

SPK

VÝZVA ČLENOV SPK NA PODPORU ODHAĽOVANIA VTÁČEJ KRIMINALITY

Chceme požiadať všetkých našich členov, nakoľko vieme, že mnohí z Vás aj v tomto období individuálne pracujete v revíroch, aby ste prispeli svojou aktivitou a pomohli pri vyhľadávaní uhynutých tiel dravcov, viac si všímali okolie ozimín, osiatych polí, či remízok, kde viete, že sa dravce dlhodobo zdržiavajú, hniezdia či lovia potravu, alebo si tiež všímali pohyb podozrivých cudzích osôb. Problematika otráv chránených druhov živočíchov a voľne žijúcej zveri patrí medzi najzávažnejšie formy environmentálnej trestnej činnosti. Ide o mimoriadne nebezpečnú činnosť pre spoločnosť, kde okrem usmrcovania živočíchov vzniká priama hrozba aj pre človeka.
Chráňte seba, svoje rodiny, domáce zvieratá i voľne žijúcu zver pred týmto nebezpečím. Buďte prosím súčinní a nápomocní ako Polícii SR, tak Ochrane dravcov na Slovensku.

POVEDZTE VEREJNOSTI, ŽE SA RODIA MLÁĎATÁ!!! STIAHNITE SI PLAGÁT TU:

SPK

ZÁKAZ OLOVENÉHO STRELIVA? SME PROTI !!!

14 organizácií zastupujúcich 1,25 milióna občanov na Slovensku a v Čechách sa spojilo, aby sa zhodlo na výzve inštitúciám EÚ na čele s EK proti snahám o zákaz oloveného streliva a v rybárskych olovkách na mokradiach i mimo nich. EK oficiálne stanovila, že do konca roka 2020 zakáže olovo na mokradiach. Do roku 2022 by potom malo byť olovo plošne zakázané vo všetkých druhoch streliva a v rybárskych záťažiach. V posledných mesiacoch už dvakrát členské štáty EÚ u tzv. Výboru REACH odmietli návrh EK na zákaz olova na mokradiach zdroj z dôvodu značných právnych i technických pochybností. Európska komisia však pripravuje tretí finálny návrh, ktorý má predložiť v apríli 2020, a necháva sa počuť, že ho "pretlačí" aj proti názoru členských štátov EÚ. Do výzvy sa zapojila Slovenská poľovnícka komora, Slovenský rybársky zväz, Slovenský strelecký zväz, Slovenská asociácia dynamickej streľby, Asociácia presnej streľby Slovenska, Slovenská asociácia westernovej streľby, spolu s ČR.

SPK

Sledujte nás na: facebook.com/polovnictvo.spk

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (mladata_niesu_opustene2020.jpg)mladata_niesu_opustene2020.jpg[Mláďatá v prírode nie sú opustené! - Plagát A4]1803 kB
Stiahnúť tento súbor (il-15t.pdf)il-15t.pdf[Informačný leták SPK - 15 týždeň - formát PDF]2345 kB

Vážené poľovníčky, vážení poľovníci,

mediálna rada SPK preštudovala predvolebné programy jednotlivých politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020. So znepokojením konštatujeme, že niektoré volebné programy môžu vo výraznej miere negatívne ovplyvniť trvalo udržateľné užívanie poľovných revírov a ďalší vývoj organizovaného poľovníctva na Slovensku, ktorého 100. výročie si pripomíname práve v tomto roku.

Chceli by sme upriamiť Vašu pozornosť na preštudovanie si kandidátskych listín jednotlivých politických strán, na ktorých figurujú aj zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí v minulosti výrazne negatívne ovplyvnili a naďalej ovplyvňujú vývoj lesného hospodárstva, ochrany prírody, poľnohospodárstva a poľovníctva. 

V prílohe nájdete prehľad programov politických strán, kandidujúcich v parlamentných voľbách, týkajúcich sa poľovníctva.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (volebne_programy_polovnictvo_2020.pdf)volebne_programy_polovnictvo_2020.pdf[volebné programy]257 kB

safesystensVážení poľovníci,
dovoľujeme si vám oznámiť, že sme si pre vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou SAFE systems SK s. r. o. zvýhodnenú ponuku ochranných a zabezpečovacích prvkov pre nákladné, úžitkové alebo osobné vozidlá, ktoré vám slúžia pri výkone práva poľovníctva.

Postup pre získanie zvýhodnených cenových podmienok na zabezpečovacie a ochranné prvky pre poľovnícke vozidlá:
1) kontaktovať spoločnosť SAFE SYSTEMS SK, s.r.o. na telefónnom čísle +421 944 442 441 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2) objednať vami vybraný typ zabezpečovacieho systému ochranného prvku pre vaše vozidlo. Viac informácií na www.safesystems.sk
3) nahlásiť meno, priezvisko a číslo poľovného alebo zaslať scan poľovného lístka kupujúceho

Akcia trvá od 7.11.2019 – 31.12.2020

Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (spk_ss_priloha2.pdf)spk_ss_priloha2.pdf[Ponuka ochranných a zabezpečovacích prvkov pre vozidlá používané pri výkone práva poľovníctva]436 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.