Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

kom3Tlačová správa, 28.10.2020

V piatok 23.10.2020 stanovil rezort pôdohospodárstva kvótu na lov vlka. Minister Mičovský, spolu s oboma dotknutými generálnymi riaditeľmi sekcií, na tlačovej konferencii odôvodnili rozhodnutie rezortu. Zavážili údaje o monitoringu vlka od Národného lesníckeho centra, ktoré navrhlo kvótu lovu vo výške 50-70 ks. K rovnakej výške 60 ks, ktorý nebude mať negatívny vplyv na populáciu, dospel výskum i mimovládnej organizácie Slovak Wildlife Society, ktorá sa zaoberá dlhoročne výskumom veľkých šeliem a ktorá nebola za odstrel. Uviedla však, že rozumejú, že iní ľudia, skupiny, či organizácie pozerajú na problematiku aj z iného hľadiska a preto je potrebné hľadať dohodu a konsenzus, nakoľko viac krát prezentovali udržateľnosú úroveň lovu.

Vážnym argumentom boli škody spôsobené vlkom v chovoch oviec. Štátna ochrana prírody SR, ktorá vykonáva monitoring šeliem, na rokovanie pracovnej skupiny žiaľ neposkytla o populácii vlka žiadne údaje, hoci nimi disponuje. Mimovládne organizácie žiadajúce „nulu“ túto skutočnosť zámerne opomenuli a laickej verejnosti podsúvajú emotívne príspevky na sociálnych sieťach, kde sa už objavilo množstvo nenávistných príspevkov. Preukázateľne tak opakovane konajú v rozpore s princípmi konštruktívnej odbornej diskusie, presadzujú svoje populistické ciele a účelovo aktivujú emócie s cieľom vyvolať nenávisť v spoločnosti.

Výsledkom je rozvrat elementárnej slušnosti v medziľudských vzťahoch, vyhrážanie sa páchaním mimoriadne nebezpečných závažných trestných činov. Slováci, ale najmä Slovenky vypúšťali na sociálnych sieťach neuveriteľné komentáre, pár z nich uvádzame (citáty):      
pán minister nechcete ísť na odstrel?“,    
postrieľať do jedného so všetkými členmi ich rodín! Pretože 1 zastrelený vlk = 100 guľometom postrieľaných sku**ených poľovníkov“,       
keď budem vedieť že si zabil vlka dolámem ťa celého“,       
tých čo to schválili aby ich odstrelili by som odje**la rovno do hlavy“,   
utratiť 50 debilov, čo dali súhlas“,
„zregulovať práve poľovníkov a to takým istým spôsobom
“.
  

Nikto so zdravým úsudkom by na realizáciu podobných myšlienok nemohol ani pomyslieť! Príčinou tohto abnormálneho stavu je v rozhodujúcej miere manipulácia ľudského vedomia prostredníctvom sociálnych sietí, a to aj vďaka tandemu europoslancov Hojsík – Wiezik za výraznej podpory niektorých mimovládnych organizácií. Publikovanie zavádzajúcich príspevkov a statusov pre podnecovanie a šírenie nenávisti z dôvodu prezentácie svojich subjektívnych názorov, je pre SPK spoločensky neakceptovateľné a odsúdeniahodné. SPK preto podá opäť trestné oznámenie za nebezpečné vyhrážanie skupine obyvateľstva.

Plytkú úroveň právneho vedomia Martina Hojsíka preukazuje aj fakt, že navrhuje zmeniť zákon o poľovníctve tak, aby boli poľovníci zodpovední za škody spôsobené zverou. Poľovníci túto zodpovednosť majú uvedenú v zákone už niekoľko desaťročí. Michal Wiezik tiež neprestáva šokovať. Bez overenia informácií na svojom profile zverejnil fotku uspatého rysa, kde píše: „Je evidentné, že okrem oficiálnych úlovkov, sú populácie mnohých druhov vystavené nelegálnemu lovu. Tu je jasne zdokumentovaný prípad zabitého rysa.“ Bez preverenia postupu a výsledkov vyšetrovania i bez akýchkoľvek iných informácií ide o účelové podnecovanie nenávisti s cieľom zrušenia poľovníctva, ako to už v minulom roku prezentoval na sociálnej sieti.

K predmetnej záležitosti sme si vyžiadali od dotknutého KR PZ v Žiline stanovisko, ktoré k tomuto prípadu reagovalo nasledovne: Z výsledkov vyšetrovania nijako nevyplýva, že by vôbec došlo k usmrteniu sledovaného rysa, ani to, či obojok bol odstránený násilne. Predmetom skúmania je aj skutočnosť, či k poškodeniu obojka nedošlo pri kosbe lúky, kde bol nájdený. Zatiaľ nič z týchto tvrdení nepotvrdzuje, že šlo o pytliactvo. Momentálne je obojok na expertíznom skúmaní, preto sú akékoľvek tvrdenia o zabití rysa ničím nepodložené a špekulatívne“.

Štát v prípade schválenia kvóty lovu pristúpil k forme aktívneho manažmentu populácie v súlade s Programom starostlivosti o vlka dravého na Slovensku. Na jeho príprave, pripomienkovaní a schvaľovaní sa zúčastňovali aj mimovládne organizácie, ktoré teraz volajú po nulovej kvóte a  ktoré vidia v tzv. monitoringu veľkých šeliem istý zdroj príjmov z rôznych tuzemských i zahraničných, účelovo zriadených a nárokovateľných fondových zdrojov. Minister Mičovský neschválil kvótu lebo ju navrhovali poľovníci, ale rozhodol o tom preto, lebo je zodpovedný za dôstojný a zmysluplný život na vidieku. Za to, či budeme chovať ovce a iné hospodárske zvieratá, udržiavať lesy, lúky a pasienky prístupné pre plnohodnotné plnenie ich sociálnych a environmentálnych funkcií, alebo bude štát donekonečna podporovať totálnu ochranu druhov, ktorých populácie sa nachádzajú v priaznivom stave alebo sú v dôsledku ich preukázateľne vysokej početnosti v konflikte so základnými životnými potrebami vidieckeho obyvateľstva. Pre malú urbanizovanú vidiecku krajinu, by ale malo byť prioritou vytváranie životných príležitostí a udržanie a tvorba pracovných aj pre vidiecke obyvateľstvo a tým aj podpora zabezpečovania potravinovej sebestačnosti. 

Preto je cieľom odbornej komisie i programu starostlivosti hľadanie konsenzu medzi ochranou šeliem a hospodárením v krajine. Práve europoslanci a mimovládne organizácie neponúkajú tento konsenzus, ale riešenia, ktoré sú pre štát finančne náročné, v krátkom časovom horizonte nenaplniteľné a pre ochranu práv a právom chránených záujmov väčšiny obyvateľstva na vidieku obmedzujúce.

Nikto netvrdí, že chovatelia prestávajú chovať ovce len kvôli vlkom. Podľa Zväzu chovateľov oviec a kôz je to však jeden z faktorov, ktorý je pre jednotlivcov v mnohých prípadoch likvidačný. Ak vlk strhne zo 100 oviec 50, tak to môžeme v prenesenom slova zmysle považovať za „priemyselnú haváriu“. Priemyselná havária je však aj v dobre fungujúcom a prosperujúcom podniku likvidačná.

Envirorezort v prípade manažmentu medveďa absolútne zlyhal a dopustil enormné zvýšenie jeho stavov. Každodenne sa množia prípady pohybu medveďov v intravilánoch, nebezpečných stretov s ľuďmi, kolízií s autami a vlakmi. Bolo by načase nahradiť populizmus a emócie racionálnym rozhodovaním a konštruktívnym konaním a nečakať na ďalšie poškodenie zdravia alebo dokonca stratu života človeka.  

Slovenskí poľovníci vyzývajú menovaných europoslancov k spoločenskej a politickej zodpovednosti, mimovládne organizácie k zastaveniu šírenia poloprávd, lží a zároveň k ukončeniu podnecovania nenávisti voči komunite tých, vďaka ktorých odbornému prístupu k chovu a lovu veľkých šeliem na Slovensku v minulosti, riešime v súčasnosti prebytok a nie nedostatok v ich populáciách!

kom1.jpgkom2.jpgkom3.jpgkom4.pngkom5.pngkom6.jpg

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ts_polovnici na odstrel_F.pdf)ts_polovnici na odstrel_F.pdf[Tlačová správa - Poľovníci na odstrel]182 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.