Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK PN - Okresné majstrovstvá OPK 2019 v disciplíne B-50 a OS-40

2019 05 01 10 12 37DSC00162Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 1.5.2019 usporiadala na  strelnici v Jaslovských Bohuniciach okresné majstrovstvá v disciplíne trap aj oblúk.

V disciplíne trap zvíťazil Branislav Bohunický, druhé miesto obsadil Ing. Peter Hurtík a tretie miesto Ján Pista. 

V disciplíne OS 40 zvíťazil Peter Zemko, druhé miesto obsadil Branislav Bohunický a tretie Milan Bohunický. 

Hlavným rozhodcom bol Ing. Jozef Fedora. 

Preteky sa uskutočnili za pekného počasia, bohatého občerstvenia, ktoré ešte zvýraznilo výbornú atmosféru medzi súťažiacimi.    

 

J. Bohunice 4.5.2019  
Ivan Cisár

2019-05-01_09-05-53DSC00097.JPG2019-05-01_09-06-16DSC00114.JPG2019-05-01_09-06-24DSC00115.JPG2019-05-01_09-06-48DSC00116.JPG2019-05-01_09-16-52DSC00117.JPG2019-05-01_09-16-57DSC00118.JPG2019-05-01_09-18-03DSC00122.JPG2019-05-01_09-40-56DSC00129.JPG2019-05-01_09-41-01DSC00130.JPG2019-05-01_10-12-30DSC00161.JPG2019-05-01_10-12-37DSC00162.JPG2019-05-01_10-47-52DSC00163.JPG2019-05-01_10-49-54DSC00164.JPG2019-05-01_10-52-34DSC00165.JPG2019-05-01_11-13-43DSC00170.JPG2019-05-01_11-14-17DSC00171.JPG2019-05-01_11-18-49DSC00172.JPG2019-05-01_11-20-47DSC00174.JPG2019-05-01_11-21-19DSC00234.JPG2019-05-01_11-21-22DSC00235.JPG2019-05-01_11-21-34DSC00236.JPG2019-05-01_11-21-49DSC00237.JPG2019-05-01_11-22-16DSC00241.JPG2019-05-01_11-22-47DSC00244.JPG2019-05-01_12-27-00DSC00252.JPG

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/