Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Detské dni Svätého Huberta

Vďaka spoluorganizátorom sa za dva dni v areáli Múzea vo svätom Antone oboznámilo hravou formou s kultúrou, hlavnou myšlienkou poľovníctva a práce poľovníkov vyše 2000 detí. Pozrite sami a zároveň Vás pozývame na Dni svätého Huberta na rovnakom mieste dňa 1. a 2. 9.2012.

 

 

 

 

DDSH - Dobrí ľudia na stanovištiach (bez titulov):
 
Úvod, filmy o zvieratkách, stromky pre školy – Miroslav Garaj, Dáša Garajová – OPK Žiar nad Hronom
 
Pokladňa – poukazy, peniažky a lístky DSH pre deti –Ľubica Prieberová, Jana Binderová – Múzeum vo Sv. Antone, Veronika Miertušová – OÚ Svätý Anton
 
Laserová strelnica – Valentín Priehoda, Tomáš Plenta - SOŠL B. Štiavnica
 
Poľovnícka kynológia – Jaroslav Dudík, Svätobor Dudík – Mestské lesy B. Štiavnica
 
Ukážky sokoliarstva - Pavel Michal, Jana Tulipánová ,Lucia Hudecová, Silvia Hlôžková, Michaela Kališeková - ZŠ Štiavnické Bane
 
Vábničky a zvuky zvierat - Jozef Hlásnik, Alojz Kaššák
 
Kŕmidlá – Štefan Orolín – Lesy Banská Belá, Ivan Šopoň - Múzeum vo Sv. Antone
 
Doskoč ako – Mária Vlčáková, Martina Macková - OZ Levice,
 
Kŕmenie medveďa – Katarína Martinovská, Peter Gróf , Peter Chytil – OZ Levice
 
Drevené hračky – Andreja Melcerová, Dana Loyová - NLC, , Branislav Vlčák – OZ Levice
 
Ako spolu žijú rastliny a zvieratá – Veronika Dudíková, Peter Gunár, Milan Kašiar – SOŠL B. Štiavnica
 
Poznávanie zvierat - Katarína Homoláková – OZ Žarnovica, Erik Petrikovič – Múzeum vo Sv. Antone
 
Hod flinty do žita – Ivan Brašeň, Juraj Borík – OZ Žarnovica
 
Divadielko Legenda o sv. Hubertovi – Ingrid Kosmeľová, Zuzana Knezovičová, Nikola Balážová, Stela Beláková, Diana Brečková, Dominika Farbiaková, Zuzana Gajdošová, Barbora Borošková, Filip Frčka – ZŠ Svätý Anton
 
Sprievodcovia – inak aj stanovištia Poľovnícka expozícia a Rohy a parohy:
 
Jozef Melcer – Svätý Anton – vedúci sprievodcov
 
Teodor Derco, Ján Machajdík, Mário Očovai, Vladimír Ziman – Vojenské lesy a majetky SR Pliešovce
 
Martin Líška, Štefan Melcer – Lesy Banská Belá
 
Diana Bolgárová, Nina Hoduliaková, Milan Hrabovský, Martin Hučík, Marek Koleňák, Peter Koštiaľ, Štefan Inczédy, Mirka Kremlová, Eva Kútna, Tibor Nandráži, Daniela Pacalajová, Miroslava Tomášová – SOŠL B. Štiavnica
 
Andrej Baculík, Miroslav Janovský, Miloš Húska, Oliver Kanás, Ján Medveď, Pavel Laurinc, Július Lendel, Albert Macko, Ján Palkovič – OZ Levice
 
Miroslav Čákovský, Dušan Dávid, Katarína Dávidová, Tomáš Maňúch, Peter Repiský – OZ Žarnovica
 
Vladimír Majerský – Svätý Anton
 
Príprava gulášu – Ján Prokeš, Peter Ližbetin – OZ Levice, suroviny – Vladimír Stračina – Mäsiar a údenár Banská Belá
 
Propagácia a fotodokumentácia – Peter Šomek Bratislava
 
Zdravotná služba - Anna Rihová, Katarína Senciová, Iveta Lauková, D. Országhová - Červený kríž B. Štiavnica a Svätý Anton
 
Živé šípky od autobusov – Čunderlková, Soligová, Šimková, Luptáková, Kmeťová, Halibožeková - žiaci ZŠ Svätý Anton
 
...a mnoho ďalších pracovníkov MSA, OÚ Svätý Anton a žiakov ZŠ Svätý Anton

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/