Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vďaka spoluorganizátorom sa za dva dni v areáli Múzea vo svätom Antone oboznámilo hravou formou s kultúrou, hlavnou myšlienkou poľovníctva a práce poľovníkov vyše 2000 detí. Pozrite sami a zároveň Vás pozývame na Dni svätého Huberta na rovnakom mieste dňa 1. a 2. 9.2012.

 

 

 

 

DDSH - Dobrí ľudia na stanovištiach (bez titulov):
 
Úvod, filmy o zvieratkách, stromky pre školy – Miroslav Garaj, Dáša Garajová – OPK Žiar nad Hronom
 
Pokladňa – poukazy, peniažky a lístky DSH pre deti –Ľubica Prieberová, Jana Binderová – Múzeum vo Sv. Antone, Veronika Miertušová – OÚ Svätý Anton
 
Laserová strelnica – Valentín Priehoda, Tomáš Plenta - SOŠL B. Štiavnica
 
Poľovnícka kynológia – Jaroslav Dudík, Svätobor Dudík – Mestské lesy B. Štiavnica
 
Ukážky sokoliarstva - Pavel Michal, Jana Tulipánová ,Lucia Hudecová, Silvia Hlôžková, Michaela Kališeková - ZŠ Štiavnické Bane
 
Vábničky a zvuky zvierat - Jozef Hlásnik, Alojz Kaššák
 
Kŕmidlá – Štefan Orolín – Lesy Banská Belá, Ivan Šopoň - Múzeum vo Sv. Antone
 
Doskoč ako – Mária Vlčáková, Martina Macková - OZ Levice,
 
Kŕmenie medveďa – Katarína Martinovská, Peter Gróf , Peter Chytil – OZ Levice
 
Drevené hračky – Andreja Melcerová, Dana Loyová - NLC, , Branislav Vlčák – OZ Levice
 
Ako spolu žijú rastliny a zvieratá – Veronika Dudíková, Peter Gunár, Milan Kašiar – SOŠL B. Štiavnica
 
Poznávanie zvierat - Katarína Homoláková – OZ Žarnovica, Erik Petrikovič – Múzeum vo Sv. Antone
 
Hod flinty do žita – Ivan Brašeň, Juraj Borík – OZ Žarnovica
 
Divadielko Legenda o sv. Hubertovi – Ingrid Kosmeľová, Zuzana Knezovičová, Nikola Balážová, Stela Beláková, Diana Brečková, Dominika Farbiaková, Zuzana Gajdošová, Barbora Borošková, Filip Frčka – ZŠ Svätý Anton
 
Sprievodcovia – inak aj stanovištia Poľovnícka expozícia a Rohy a parohy:
 
Jozef Melcer – Svätý Anton – vedúci sprievodcov
 
Teodor Derco, Ján Machajdík, Mário Očovai, Vladimír Ziman – Vojenské lesy a majetky SR Pliešovce
 
Martin Líška, Štefan Melcer – Lesy Banská Belá
 
Diana Bolgárová, Nina Hoduliaková, Milan Hrabovský, Martin Hučík, Marek Koleňák, Peter Koštiaľ, Štefan Inczédy, Mirka Kremlová, Eva Kútna, Tibor Nandráži, Daniela Pacalajová, Miroslava Tomášová – SOŠL B. Štiavnica
 
Andrej Baculík, Miroslav Janovský, Miloš Húska, Oliver Kanás, Ján Medveď, Pavel Laurinc, Július Lendel, Albert Macko, Ján Palkovič – OZ Levice
 
Miroslav Čákovský, Dušan Dávid, Katarína Dávidová, Tomáš Maňúch, Peter Repiský – OZ Žarnovica
 
Vladimír Majerský – Svätý Anton
 
Príprava gulášu – Ján Prokeš, Peter Ližbetin – OZ Levice, suroviny – Vladimír Stračina – Mäsiar a údenár Banská Belá
 
Propagácia a fotodokumentácia – Peter Šomek Bratislava
 
Zdravotná služba - Anna Rihová, Katarína Senciová, Iveta Lauková, D. Országhová - Červený kríž B. Štiavnica a Svätý Anton
 
Živé šípky od autobusov – Čunderlková, Soligová, Šimková, Luptáková, Kmeťová, Halibožeková - žiaci ZŠ Svätý Anton
 
...a mnoho ďalších pracovníkov MSA, OÚ Svätý Anton a žiakov ZŠ Svätý Anton