Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Trubači sa stretli na IV. Československej súťaži v Lipníku nad Bečvou

8Prvý júnový víkend sa streli českí a slovenskí trubači v meste Lipník nad Bečvou, kde sa uskutočnil IV. ročník Československej súťaže poľovníckych trubačov. V predvečer súťaže sa konala svätohubertská omša v kostole sv. Jakuba, ktorú celebroval páter Jan Kornek z Dubu na Morave. Na lovecké roky ako doprovod zaznela svätohubertská omša in B od Petra Vacka. Po omši nasledoval spoločný koncert trubačov na námestí Tomáša Gariggua Masaryka, kde si publikum mohlo vypočuť známe poľovnícke signály a fanfáry od slovenských a českých autorov.
Súťaž sa konala aj pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Vojenských lesov a statkov ČR, práve v Lipníku nad Bečvou sídli aj jedna z divízií tejto organizácie. Záštitu nad podujatím prevzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťka a riaditeľ VLS ČR s.p. Ing. Josef Vojáček. Usporiadateľmi súťaže boli Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Klub trubačů ČMMJ, Klub trubačov SR a Slovenský Poľovnícky zväz v spolupráci s mestom Lipník nad Bečvou a Základní uměleckou školou Potštát.


Slávnostného otvorenia na nádvorí zámockej záhrady sa zúčastnilo približne 300 trubačov za účasti vzácnych hostí, porotcov a divákov. V rámci úvodného bloku zazneli pozdravy usporiadateľov a hostí. Slovenskú poľovnícku komoru a Slovenský poľovnícky zväz zastupovala Ing. Veronika Vallová, ktorá prítomným odovzdala pozdrav za obe organizácie a pozvala na Slovensko, kde v septembri zaznie HUDBA LESA – XX. ME vo vábení jeleňov vo Sv. Antone 1.9.2018 a II. ME poľovníckych trubačov v Levoči 29.9.2018. Za Klub trubačov Slovenskej republiky sa všetkým prihovoril predseda klubu Ing. Edmund Hatiar.
Po oficiálnej časti sa v zámockom parku začali súťažné vystúpenia podľa vopred stanoveného rozpisu. Krásne tóny lesníc a loveckých rohov bolo počuť po celom okolí. V parku okrem trubačov mali stánky aj lesní pedagógovia, ktorí sa venovali deťom a mládeži. V poobedných hodinách sa uskutočnilo veľké finále do ktorého postúpilo 5 najlepších súborov a sólistov. Súťažná atmosféra sa niesla vzduchom po celý deň a vyvrcholila podvečerným vyhlásením výsledkov na námestí Tomáša Gariggua Masaryka.
Vsúťažnej porote sme mali delegovaných troch zástupcov a to pánov Bohuslava Smutného, Miroslava Mašáta a Štefana Ladovského, ktorým týmto Ďakujeme za zodpovednú prácu a reprezentáciu.
Samostatne boli vyhodnotení účastníci z Česka a samostatne zo Slovenska. V kategórii sólisti na lesnice v ladení B zvíťazil pán Jozef Martiš, ktorý bol zároveň aj najstarším účastníkom súťaže. Ako najlepší sólista na lovecké rohy v ladení B bol Bc. Valentín Priehoda. Odniesol si tiež cenu za najlepšieho sólistu – študenta, túto cenu venoval dekan FLD Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Najlepším súborom zo Slovenska sa stali Trubači OPK Liptovský Mikuláš v zložení Mgr. Lucia Blšáková, Ing. Edmund Hatiar a Ing. Veronika Vallová. Absolútnym víťazom súťaže sa stal súbor Trubači OMS Přerov. Kompletné výsledky a poradie súborov nájdete vo výsledkovej listine ako prílohu pod textom. V závere súťažného dňa pani riaditeľka ZUŠ Potštát Jana Kozubíková odovzdala putovný tesák pani Monike Khernovej, vedúcej kancelárie OPK a OkO SPZ v Galante, ktorá všetkých pozvala na nasledujúci ročník súťaže do Galanty.
Ešte raz sa chceme poďakovať usporiadateľom, všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu, víťazom gratulujeme k dosiahnutým úspechom a tešíme sa na súťaž znovu o rok.

Poľovníckej hudbe zdar!

Autorka: Ing. Veronika Vallová
Foto: archív KT SR

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg

Attachments:
Download this file (HT soubory in B - OK.pdf)Súbory_výsledková_listina[Súbory]482 kB
Download this file (HT soli borlice - OK.pdf)Sólisti_lesnice[lesnice]557 kB
Download this file (HT soli lesnice - OK.pdf)Sólisti_lovecké_rohy[lovecke rohy]494 kB
Download this file (celkové výsledky.pdf)Celkové_výsledky[výsledovka-final]594 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/