Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Memoriál Jozefa Kadleca 2014

V dňoch 6. - 7. septembra 2014 sa v Plaveckom Podhradí uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie Slovenského poľovníckeho zväzu -  49. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca 2014.

Memoriál slávnostne otvoril Ing. Ladislav Dulanský, riaditeľ organizačného výboru v centre súťaže, v priestoroch firmy Agropartner s.r.o. dňa 6.9.2014. Hlavným rozhodcom bol Jozef Horváth, na súťaži bol po celý čas prítomný aj vnuk Jozefa Kadleca  MUDr. Miroslav Kadlec.

Na organizácii MJK 2014 sa podieľali PZ Plavecké Podhradie, PZ Plavecký Peter, PZ Rohožník a VLM Malacky v spolupráci s OkO SPZ a OPK Malacky.

 

Na súťaži sa nám na jednotlivých disciplínach predviedlo 18 stavačov a jedno malé plemeno.

Podrobné výsledky sú zverejnené v priložených súboroch.

 

Víťazom Memoriálu Jozefa Kadleca 2014 s titulom Všestranný víťaz SR 2014 a CACT sa stala suka nemeckého krátkosrstého stavača Kiara z Dubovských luhov Ing. Jozefa Jursu, CSc.

Táto suka bola súčasne ocenená aj za „Najlepšiu prácu v lese“. „Najlepšiu prácu v poli“ nám predviedla suka NKS Erma od Drobného Dušana Krajčoviča a „Najlepšiu prácu vo vode“ pes NKS Vido z Bilice Ladislava Banása.

Z celkového počtu 18 stavačov sa 7 psov umiestnilo v I. cene a 5 psov v II. cene. Celkovo 6 psov neobstálo.

49. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca 2014 bol pripravený na veľmi vysokej úrovni.

Veľké poďakovanie a uznanie patrí organizačnému výboru MJK, užívateľom poľovných revíroch, ktorí nám prepožičali svoje revíry na skúšanie jednotlivých disciplín, rozhodcom za objektívne posudzovanie, vodičom za disciplinovaný prístup a v neposlednom rade firme Agropartner s.r.o., ktorá poskytla svoj areál ako centrum súťaže, Slovenskej poľovníckej komore, ktorá venovala  hlavnú cenu pre víťaza na základe zmluvy o spolupráci s firmou M- Hunts.r.o. vo forme guľovej zbrane a tiež aj firme ROYAL CANIN, vďaka ktorej nikto neodchádzal s prázdnymi rukami.

fotka 01.JPGfotka 02.JPGfotka 03.JPGfotka 04.JPGfotka 05.JPGfotka 1.JPGfotka 2.JPGfotka 3.JPGfotka 4.JPG

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (MJK-2014.pdf)MJK-2014.pdf[PREHĽAD VÝSLEDKOV]29 kB
Stiahnúť tento súbor (MJK-2014-1.pdf)MJK-2014-1.pdf[bodové hodnotenie]30 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/