Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

OPK Košice-okolie - „Okresný poľovnícky deň“

Už tradične v júni mesiaci poľovníctva a ochrany prírody OPK Košice-okolie organizuje nie len pre poľovnícku ale aj pre nepoľovnícku verejnosť „Okresný poľovnícky deň“. Tento rok to už bol siedmy ročník od vzniku OPK Košice-okolie v roku 2010. Zvláštnosťou tohto ročníka bolo to, že tento siedmi ročník sa niesol v podobnom duchu ako ten prvý, nakoľko spoluorganizátorom opäť bola aj OkO SPZ Košice-okolie.

Na tohtoročných oslavách sme zaviedli jednu zo starých poľovníckych zvyklosti a tradícii, v ktorom samozrejme aj v budúcnosti budeme pokračovať a to pasovanie nových úspešných absolventov skúšok z poľovníctva za poľovníkov a teda aj ich prijímanie do cechu poľovníckeho. Pasovanie prebiehalo pred obecenstvom, ktoré každému pasovanému tlieskalo.
Verím, že pre všetkých pasovaných bol tento akt o to cennejší, že samotné pasovanie každého úspešného absolventa vykonal viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Alojz Riško, ktorý sa na tejto oslave zúčastnil. Poľovnícky tesák, ktorým uchádzači boli pasovaní vyrobil pán nožiarsky majster Otto Neumam zo Štósu.
Nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní SPZ za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Bronzové medaile odovzdávali oceneným predseda OkO SPZ Košice-okolie Ing. Jaroslav Jeremiaš a predseda OPK Košice-okolie Ing. Ľudovít Lippai. Ku odovzdaniu strieborných medaily sa pridal aj prednosta Okresného úradu Košice v sídle kraja Ing. Jozef Lazar. Zlaté medaile ocenení prevzali z rúk viceprezidenta SPK Ing. Alojza Riška a člena prezídia SPZ JUDr. Richarda Snopka. Všetkým oceneným po odovzdaní jednotlivých medaily zahrali slávnostné fanfáry Šugovskí trubači z Medzeva spoločne s trubačmi z Maďarskej republiky, ktorí našu oslavu spestrili aj so svojím vystúpením.
Tento rok sa taktiež konala aj slávnostná ekumenická Svätohubertovská omša.  Celebrovali ju ThDr. Jozef Ondovčák, PhD. a pani Mgr. Jana Tabačková z úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR vysunuté pracovisko Košice. Krásne vyzdobený oltár, ktorí pripravili naši kolegovia, kde nechýbali trofeje z našich revírov nesmierne vyzdvihol posolstvo svätej omše. Obetným darom okrem bežných darov bol aj krásny srnec z poľovného revíru Barónsky kút, ktorý poskytli členovia PZ Družba Nižná Myšľa.
Po skončení slávnostných bodov programu na rad prišlo vystúpenie trubačov z Maďarskej republiky, ktorí prijali naše pozvanie. Ich vystúpením bol vlastne príbeh dievčiny – poľovníčky, ktorá ulovila svojho prvého srnca a následne bola pasovaná za lovkyňu srncov. Príbeh bol čítaný a doplňovaný krásnymi zvukmi lesníc a lesných rohov. Pre najmenších návštevníkov bolo pripravených množstvo atrakcií, ktoré pripravili najmä členky Klubu Slovenských poľovníčok pod vedením pani Ing. Annamárii Tóthovej. Ale prišiel aj ujo sokoliar Ľubo Engler a prišiel aj koník, ktorý celý deň nosil na svojom chrbte detičky.
Členky klubu poľovníckej kynológie a agility predviedli ukážky svojich zverencov a kynológovia pod vedením predsedu kynologickej komisie OPK Košice-okolie Ing. Pavla Sotáka predviedli návštevníkom naše národné plemená psov.
Ani tento rok nechýbali naši hrnčiarsky kamaráti z Michaloviec, ktorí okrem nádhernej poľovníckej keramiky priviezli so sebou aj hrnčiarsky kruh, na ktorom si detičky mohli vyskúšať hrnčiarske remeslo a vyrobiť si vlastný hrnček, tanierik, či vázičku.
Varenie poľovníckych gulášov do súťaže prebiehalo už od ranných hodín. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 10 družstiev medzi, ktorými boli aj kolegovia z RgO SPZ Košice. Na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovné družstvá: I. miesto PZ Breza Rešica, II. miesto PZ Dubina Medzev a III. miesto PZ Konopné Haniska.Záverečná bodka Okresného poľovníckeho dňa bola vo forme vystúpení folklórnych skupín a to ženskej speváckej skupiny Hutienka z Nižnej Hutky a pánov zo speváckej skupiny Košickí špivaci.
Napriek silnému vetru sa tomuto podujatiu dá pripísať len prívlastok „nádherný a skvelý“ a dúfam, že budúci bude ešte o čosi nádhernejší a skvelejší. Záleží len na nás. Na záver sa chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí svojou prácou prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia, osobitne však PZ Bodva, PO Dlhé polia, PD Olšanka, PZ Družba Nižná Myšľa, členom osvetovej a streleckej komisie OPK Košice-okolie pod vedením ich predsedov, ako aj uchádzačom o skúšku z poľovníctva, ktorí aj na tejto akcii získali skúsenosti
z oblasti osvety a samozrejme nejaké tie hodiny do praxe.

Lesu a lovu zdar!

Ing. Ľudovít Lippai
predseda OPK Košice-okolie

20170618-090939.jpg20170618-092531.jpg20170618-092557.jpg20170618-093036.jpg20170618-101300.jpg20170618-102153.jpg20170618-102313.jpg20170618-103140.jpg20170618-103200.jpg20170618-103319.jpg20170618-103705.jpg20170618-104134.jpg20170618-104320.jpg20170618-105356.jpg20170618-112803.jpg20170618-113127.jpg20170618-113157.jpg20170618-135233.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/