Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

mem bran porV mene organizačného výboru Memoriálu Branislava Porubčanského o cenu Vrátnej doliny pozývame všetkých nadšencov kynológie a plemien Bavorský a Hanoverský farbiar dňa 11.5.2024 do Vrátnej doliny, lokalita Paseky.

V rámci Memoriálu bude prebiehať chovný zvod farbiarov a bohatý sprievodný program pre rodiny s deťmi.

Tešíme sa na Vás.

Zemplínske poľovnícke dni 2024 A3 FinalObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Sobranciach, Michalovciach a Trebišove  srdečne pozývajú poľovníkov aj širokú verejnosť na Zemplínske poľovnícke dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12.4. - 14.4.2024 v priestoroch Domu kultúry v Sobranciach.

IMG 5689 zmensenaOrganizačný poriadok súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva schválilo vtedajšie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, so zaradením do zoznamu celoštátnych súťaží v rámci pedagogicko-organizačných pokynov súťaže, do kategórie C. Vzhľadom na vzniknuté opakované problémy a nejasnosti v propozíciách, ktorých sme boli svedkami aj na celoštátnych kolách, sme po stretnutí vedúcich krúžkov pristúpili k zmenám a úprave vzorových propozícií. Osvetová komisia SPZ schválila zmeny jednohlasne dňa 7.8.2023. Prezídium SPZ rovnako schválilo zmeny jednohlasne dňa 13.10.2023. Dňa 26.3.2024 schválilo  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na náš návrh zmeny v organizačnom poriadku súťaže, ktorý nájdete v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Organizacny poriadok_KMPPP_2024.pdf)Organizacny poriadok_KMPPP_2024.pdf[Organizačný poriadok KMPPP - PLATNÝ OD 9.10.2018 do 31.8.2024]208 kB
Stiahnúť tento súbor (organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf)organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf[Organizačný poriadok KMPPP - PLATNÝ OD 9.10.2018 do 31.8.2024]639 kB

turanyVážení priatelia, srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú časť CHP ktorá sa uskutoční v kultúrnom centre mesta Turany v dňoch 13-14.4.2024.

Otvorené pre verejnosť 13.4.-9,30-17,00 hod a 14.4.-9,00-13,00 hod.

MP logoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (dalej len ministerstvo"), ako prislušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 pism. m) a p) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve"),

A. podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje na území Slovenskej republiky okrem území vo vojenských obvodoch mimoriadny lov v čase ochrany týchto druhov zveri:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (mpl_jar-leto24.pdf)mpl_jar-leto24.pdf[Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri SR - jar/leto 2024]1711 kB

Dokument 2024032008492sOPK Nové Mesto nad Váhom Vás srdečne pozýva na CHPT ulovenej v poľovných revíroch okresu Nové Mesto nad Váhom v poľovníckej sezóne 2023-2024.

Termín: 13.4. - 14.4.2024 

Miesto: Gymnázium Nové Mesto nad Váhom

 

chpt bbObvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s PZ Čerín a obcou Dúbravica Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Banská Bystrica v poľovníckej sezóne 2023/2024, ktorá sa uskutoční v dňoch 18.04. - 21.04.2024 v  KD Dúbravica, Dúbravica 29, 976 33 Dúbravica.

Program:

18. apríl ( štvrtok) od 10:00 do 18:00 hod.
19. apríl ( piatok) od 10:00 do 18:00 hod.
20. apríl ( sobota) od 9:00 do 18:00 hod. – slávnostné otvorenie výstavy o 10:00 hod.
21. apríl ( nedeľa) od 9:00 do 12:00 hod.

chpt bnOkresná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu srdečne pozývajú poľovníkov aj širokú verejnosť na výstavnú časť Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.4. - 21.4.2024 v priestoroch kultúrneho domu v Slatine nad Bebravou.

nitra24Dňa 22. marca 2024 sa v OPK Nitra uskutočnilo slávnostné otvorenie – Vernisáž chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri, ulovených v uplynulej poľovníckej sezóne, na ktorú prijal pozvanie aj pán prezident SPK p. Ing. Tibor Lebocký, PhD. Výstava pozostávajúca zo 836 kusov trofejí, bola po prvýkrát inštalovaná v krásnych priestoroch renesančného kaštieľa rodu Ghýczyovcov v obci Nové Sady. Pozývame Vás vzhliadnuť krátku ukážku z tohto príjemného popoludnia.

vranov 1 zmensenaV dňoch 22.3. až 24.3. usporiadala Obvodná poľovnícka komora v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou chovateľskú prehliadku trofejí za poľovnícku sezónu 2023 - 24. Obvodná hodnotiaca komisia posúdila spolu 225 trofejí jeleňa lesného, z ktorých 28 trofejí získalo medailovú hodnotu, najsilnejšia trofej 223,03 b. cic (zlatá medaila, vek 9 rokov, PZ - Stikovica Holčíkovce, Ján Pavur ml.), 329 trofejí srnca lesného, z ktorých 21 trofejí získalo medailovú hodnotu, najsilnejšia 161,43 b. cic (zlatá medaila, vek 3 roky, PZ - Barancová, Dlhé Klčovo, Ján Migaľ), 20 trofejí daniela škvrnitého, 4 trofeje dosiahli medailovú hodnotu, najsilnejšia 191,54 b. cic (zlatá medaila, vek 10 rokov, PZ - Hubert Latorica, Peter Matyšák), 2 trofeje diviaka lesného (bronzová medaila 114,61 b cic,vek 5 rokov, Michal Antonič, PZ - Vlčia hora Nižný Hrušov), 13 trofejí jazveca lesného, všetky medailovej hodnoty, najsilnešia 23,82 b.cic (zlatá medaila, vek 5 rokov, PZ - Topľa Soľ, Peter Dankovič).

mapa 22.12.22Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v Trebišov, Sobrance, Michalovce, Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Humenné, Snina, Medzilaborce, Sabinov, Stropkov, Svidník, Košice-mesto, Košice-okolie, Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Detva, Zvolen, Krupina, Lučenec, Banská Bystrica, Levice, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Partizánske, Zlaté Moravce.

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (mapaPR_2024.03.07_hranice.png)mapaPR_2024.03.07_hranice.png[AMO mapa NZ, VRO, IO - podľa poľovných revírov, marec 2024]2000 kB
Stiahnúť tento súbor (PR_2024.03.15.xls)Zaradenie PR do zón 15.3.2024[Zaradenie PR do zón 15.3.2024]295 kB

Poľovnícka pedagogika bude program zameraný na environmentálne vzdelávanie žiakov ale aj dospelých a to poľovníkmi. Budúci lektori sa v súčasnosti pripravujú aj formou praktických cvičení. Naposledy sa takéto školenie uskutočnilo na ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

 

 

Aktuálne sa v každom regióne, kde má pôsobnosť obvodná poľovnícka komora, organizujú chovateľské prehliadky. Na tieto podujatia majú prístup všetci poľovníci, rodiny s deťmi, školy, no a samozrejme aj laická verejnosť. Čo všetko nám prinášajú takéto prehliadky? Pozrite si v reportáži.

 

 

Poľovníci v tomto období vystavujú svoje trofeje na chovateľských prehliadkach. V rámci verejnej časti sa snažíme pozvať verejnosť do priestorov kde sú vystavené a snažíme sa im vysvetliť v čom spočíva význam selekcie voľne žijúcich druhov zveri.

 

 

Osvetová komisia SPZ zastrešuje aj orgnaizáciu celoštátnej súťaže mladých priateľov prírody a poľovníctva. Členovia tejto komisie sú naozaj veľmi aktívni. Napríklad Osvetovej komisie Štefan Engel vyučuje poľovníctvo v ZŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone. Škole sa na ministerstve školstva podarilo akreditovať predmet poľovníctvo a ochrana prírody a na tejto základnej škole je vyučovaný ako povinný.

 

 

jan krnac 9 zmensenaNa začiatku bol mail od člena PZ Blava Jaslovské Bohunice p. Fancoviča. Organizovali akciu v MŠ Jaslovské Bohunice a tak sa na základe vzájomnej dohody pri svojom putovaní interaktívna rozprávka - Ako dobré deti pomohli  poľovníkovi nájsť stratené zvieratká - zastavila aj v tejto materskej škôlke v Jaslovských Bohuniciach. Deti sa pri prechádzke rozprávkou zoznámili nie len z niektorými lesnými zvieratkami, ale mohli počuť ich hlas a od Ing. Krnáča, ktorý ich interaktívnou rozprávkou sprevádzal, aj niečo z ich života. Súčasťou boli aj informácie zo života poľovníkov aj o tom, ako sa starajú o zvieratká ( vysvetlené na čo slúžia krmelce a soľníky ). Čítali sa básničky o zvieratkách a deti sa mohli dotknúť aj jelenieho parohu, parožkov srnca a klov diviaka. Deti pomohli poľovníkovi nájsť stratené zvieratká a tak si mohli na spiatočnej ceste spoločne zaspievať známu rozprávkovú pesničku. Celým dejom ich sprevádzala aj titulná melódia. Súčasťou akcie bola aj tieňohra, kde deti priraďovali farebné obrázky zvieratiek k ich čiernemu proťajšku. Na záver boli deti odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka a tiež obdržali aj ďalšie poľovnícke materiály. 

spObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Stropkov, Vás srdečne pozývajú na slávnostné vyhodnotenie XXVII. ročníka Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí, ktoré sa uskutoční 24.03.2024 o 10:00 hodine v Kaštieli Stropkov

CHPT SKPozývame Vás na prezentáciu chovateľských výsledkov za poľovnícku sezónu 2023/2024 do kultúrneho domu obce Nižný Mirošov. Výstava poľovníckych trofejí bude otvorená od 18. 03. 2024 každý pracovný deň, v čase od 17.00 h. od 19:00 h. vrátane soboty. Slávnostného vyhodnotenia Okresnej chovateľskej prehliadky sa môžete zúčastniť 24. 03. 2024 (nedeľa) o 10:30 h. Už teraz môžeme potvrdiť, že táto poľovnícka sezóna bola bohatá na hodnotné trofeje, najmä jelenej zveri.

srnec 14710 cic 6 rokov zmensena

OPK Nitra Vás srdečne pozýva na

V E  R  N  I  S  Á  Ž

XXXVIII. ročníka chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej  zveri ulovenej v sezóne 2023/2024.

Miesto konania: Kaštieľ rodu Ghýczyovcov  Nové Sady

Vernisáž výstavy dňa: 22. marca 2024 o 15,00 hodine.

Výstava trofejí potrvá do nedele 24. marca 2024.

Počas víkendu bude otvorená od 9,00 do 18,00 hod.

 Predstavenstvo OPK Nitra

 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka na Vernisáž.docx)Pozvánka na Vernisáž.docx[Pozvánka]409 kB

vkchpt24

OPK Lučenec a SPZ RgO Novohradu Vás srdečne pozývajú na

CHPT za poľovnícku sezónu 2023/2024.

Synagóga Lučenec

21.3.2024 - 15:00-18:00

22.3.2024 - 08:00-18:00

23.3.2024 - 08:00-14:00

 

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.