Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

knpr1Dňa 12.6.2024 sa na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene stretli zástupcovia Národného lesníckeho centra, Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. a SPK spolu s odborníkmi z IT sektorov všetkých troch organizácií, aby spoločne rokovali o výzvach novej poľovníckej legislatívy. Snahou je dostať každú informáciu do elektronickej podoby a tak vytvoriť komplexný, jednotný a transparentný informačný systém poľovníctva.Vzhľadom na predošlé výsledky rokovaní k zákonu v regiónoch, je táto otázka prioritná aj pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale hlavne môže byť celosvetovo unikátna a pokroková. Môžu sa nám podariť naozaj skvelé veci.

polovnicky den SOSrdečne všetkých pozývame na Poľovnícky deň sv. Huberta v Sobranciach, dňa 16.6.2024.

Poľovnícka sv. Omša, súťaž vo varení jagereku, súťaž o najkrajší poľovnícky klobúk, poľovnícky nôž, súťaž hod flintou do lesa, súťaž o najkrajšieho poľovníckeho psa. Sprievodný program pre deti, vystúpenie detí zo základných škôl, laserová strelnica, prezentácia výrobkov HIKMICRO, sokoliari a predajné poľovnícke stánky.

polovnicky den papradno 1Ochutnať poľovnícke špeciality, započúvať sa do zvuku lesníc, obdivovať výstavu trofejí a zhodov,  vidieť zaujímavý sprievodný program a spoznať činnosť poľovníkov. To všetko mohli návštevníci, ktorý prišli 1. júna na Poľovnícky deň do obce Papradno.

Zorganizovanie podujatia v Papradne, na ktorom by členovia Poľovníckeho združenia Javorník priblížili nepoľovníckej verejnosti svoju činnosť a zároveň by prezentovali poľovnícke zvyky a obyčaje sa zrodila dávnejšie. Tento rok počas prvého dňa mesiaca jún, ktorý je zároveň aj Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody, sa ho podarilo zorganizovať. - Cieľom bolo dať nahliadnuť do nášho spôsobu poľovníckeho života laickej verejnosti ako aj kolegom z iných poľovníckych organizácií. V neposlednom rade sme chceli takýmto spôsobom poďakovať vlastníkom poľovných pozemkov za dôveru, ktorú do nás vložili pri uzatváraní nájomnej zmluvy na revír, - približuje Jozef Knapo, poľovný hospodár PZ Javorník.

ostroluckym lesomObvodná poľovnícka komora vo Zvolene a Oblastná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Zvolene v rámci poľovníckej osvetovej kampane Jún – mesiac poľovníctva, spolu s partnermi pripravila pre žiakov zvolenských škôl a regiónu Zvolen nultý ročník kultúrno – náučného podujatia „Ostrolúckym lesom“. Cieľom podujatia je priblížiť deťom a mladej generácii hodnotu a význam zodpovedného prístupu k prírode a životnému prostrediu, prostredníctvom budovania základných princípov ako úcta, tolerancia, solidarita a rešpekt. Budovať tieto princípy bez vzdelávania a poznania našej histórie nie je možné, preto sme za miesto konania nášho podujatia zvolili kultúrnu pamiatku kaštieľ Ostrá Lúka (kaštieľ Ostrolúckych), kde sa príkladne spája krása prírody a história zvolenského regiónu. Počas podujatia deti zážitkovou formou spoznajú nezastupiteľnú prácu lesníkov a poľovníkov v prospech záchrany a trvalej udržateľnosti nášho prírodného bohatstva. Zážitkové stanovištia žiakom priblížia výnimočnosť slovenského poľovníctva nielen v európskom, ale aj svetovom meradle, prostredníctvom poľovníckej hudby, národných plemien psov či sokoliarstva ako nehmotného dedičstva UNESCO.

plagát poľovníci deťomOPK Krupina Vás srdečne Vás pozýva na podujatie "Poľovníci deťom", ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2024 (piatok) v spolupráci s Domčekom CVČ v Krupine. Podujatie je organizované pod záštitou primátora mesta Krupina. Akcia je zameraná na cieľovú skupinu žiakov 1. - 4. základných škôl v meste Krupina. Bude pripravených 12 stanovíšť (viď v prílohe plagát s pozvánkou) s poľovníckou tematikou a pre každého účastníka bude pripravený poľovnícky guláš s občerstvením a upomienkové predmety. Odhadovaný počet účastníkov a dosah akcie/podujatia: cca 450 žiakov. 

SPK

OPK Sobrance na základe organizačných pokynov na prípravu a zabezpečenie Ill. výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory, ktoré vyplývajú z § 18 ods. 1 písm. b.) Stanov SPK Vas pozýva 10.07.2024 (streda) o 14.00 hod. do zasadačky OPK Kúpeľská 66 Sobrance na zhromaždenie členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Sobrance, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancani uži'vatel'a pol'ovného reviru ( ďalej len neumiestnení členovia OPK), za účelom voľby delegátov výročnej konferencie, zastupujúcich neumiestnenych členov OPK a to jedného zástupcu na každých aj začatých dvesto neumiestnenych členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí Vds budú zastupovať na Ill. výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory Sobrance. - čítaj viac v prílohe

SPK

Stretnutie zástupcov fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v pôsobnosti OPK  Ilava  -  pozvánka

 V zmysle Stanov SPK  a  pokynov na prípravu III. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory Vás pozývame na zhromaždenie fyzických osôb /neumiestnených/ vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v našom okrese, ktoré sa bude konať

dňa 19. júna 2024 o 17,00 hod. v zasadačke OPK Ilava .

Attachments:
Download this file (voľba delegátov - nezaradení.pdf)voľba delegátov - nezaradení.pdf[pozvánka]81 kB

klobusiceObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia SPZ v Ilave srdečne pozýva na akciu "Poľovníci deťom", ktorá sa uskutoční v zámockom parku Ilava - Klobušice dňa 15.júna 2024 od 8.00 hod. do 14. hod. 

VKpolden24 200♣ OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA VEĽKÝ KRTÍŠ ♣  SNM – MÚZEUM KULTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU ♣ SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ ♣ OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ ♣ LESY SR ♣ OBEC DOLNÁ STREHOVÁ ♣ PZ BUČINA DOLNÁ STREHOVÁ ♣ Vás pozýva na 

VEĽKOKRTÍŠSKY POĽOVNÍCKY DEŇ 2024 V KAŠTIELI DOLNÁ STREHOVÁ
SOBOTA 9.6.2024

PROGRAM:

kmppp2024Vážení priaznivci prírody a poľovníctva

v prílohe nájdete Propozície 48. ročníka Celoštátneho kola Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o Putovný pohár prezidenta SPZ, ktorých organizáciou je poverené OkO SPZ Liptovský Mikuláš a ktoré sa uskutoční v dňoch 21.-22. júna 2024 v areáli Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku.

PRIHLASOVANIE krúžkov na súťaž môžete vykonať výhradne ELEKTRONICKY a to vyplnením formulára po kliknutí na tento link: https://forms.gle/5gRrdHDAE8de2xyC7 alebo preklikom na text priamo v propozíciách.

V prihláške neprihlasujete len družstvo, ale uvádzate aj ďalšie - sprievodné osoby, ktoré nebudú súťažiť (samoplatcovia) - dôležité kvôli strave a lôžkam.

Prihlášku je potrebné vyplniť najneskôr do 16.6.2024. Môžete ju vyplniť aj skôr v prípade, že ešte neviete mená. Zvyšok vieme po telefonickej dohode doplniť (podrobné pokyny pre vyplnenie​ nájdete priamo v prihláške).

SPK

Predseda OPK Piešťany pozýva členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Piešťany, ktorí nie sú zaradení v poľovníckych združeniach v okrese Piešťany a členov OPK Piešťany, ktorí právo poľovníctva vykonávajú u užívateľov revíru mimo pôsobnosti OPK Piešťany na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční:

dňa 19.06.2024 o 16:00 hod

v priestoroch kancelárie OPK, Hollého 23 Piešťany 

Attachments:
Download this file (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf[Pozvánka]240 kB

25. ročník Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov sa uskutočnil tentokrát v Poľsku v priestoroch zámku Goraj. Svojich zástupcov malo na súťaži samozrejme aj Slovensko. Súčasťou Veľkopoľských poľovníckych slávností okrem ME vo vábení boli aj súťaže v poľovníckom trúbení, kynológii, či zaujímavá súťaž v správnom odhade veku, hmotnosti či správnosti odstrelu jelenej zveri. Naši vábiči obsadili ako družstvo krásne 2. miesto. Ako sa umiestnili naši jednotlivci, kto vyhral, či aké disciplíny súťažiaci imitovali si pozrite v našej reportáži.

 

 

Klub chovateľov tatranského duriča, nášho najmladšieho národného plemena, stojí na prahu medzinárodného uznania tohto plemena. Jedným z kritérií na uznanie je odchovanie minimálne 1000 jedincov. Samozrejme nejde len o kvantitu, ale najmä o kvalitu tohto plemena. Klub sa pri jeho vzniku zaviazal na zámeroch a cieľoch toho, ako by mal tatranský durič vyzerať, za akým účelom bude vyšľachtený a na aký účel sa bude využívať.
.

 

 

Začal sa jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Práve v tomto mesiaci vyvrcholia stretnutia k novele zákona o poľovníctve a to v Trnavskom kraji. Kde všade boli stretnutia organizované, kde ešte budú, čo všetko sa na týchto, pre poľovníkov, lesníkov i poľnohospodárov, dôležitých stretnutiach hovorilo a kto všetko sa ich zúčastňoval si môžete pozrieť v reportáži z Bytče zo stretnutia zainteresovaných subjektov pre Žilinský kraj

.

 

 

Polovnicky den 2024 plagatRgO SPZ Gemer Rožňava - Revúca v spolupráci s OPK Rožňava, Lesy SR š.p. OZ Východ Rožňava a SNM - Múzeum Betliar organizujú Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho, ktorý sa uskutoční 8. júna 2024 v parku a kaštieli Andrássyovcov v Betliari. 

cs sutaz trubacov„Keď sa zážitky vďaka rohom stávajú nezabudnuteľné“!

Holíčsky zámok opäť privíta poľovnícke tradície a to prostredníctvom hudby trubačov. 

V dňoch 7. - 8.6.2024 sa bude konať už 9. ročník Česko-Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov, na Holíčskom zámku. 

Akcia bude sprevádzaná prednáškami a aktivitami pre deti, ale aj prednáškami pre dospelých, z pohľadu historického lovu datovaného do obdobia panovania Márie Terézie.  

saliansky ds

Obvodná poľovnícka komora Šaľa a OkO SPZ Šaľa Vás pozýva na XX. Šaliansky poľovnícky deň 

15. júna 2024 od 09:00 hod

V priestoroch Streleckého areálu „Hubert” Trnovec nad Váhom

XXV. kolo okresnej súťaže KMPPP o putovný pohár predsedu OkO SPZ Šaľa

Súťaž vo varení poľovníckeho srnčieho gulášu, ktorý bude hodnotený odbornouporotou, Strelecká súťaž, Odovzdanie vyznamenaní a ocenení, Kynologické ukážky, Ukážky sokoliarov, Lukostreľba, Hod flinty do žita, Streľba z praku, Divadlo pre deti, Skákací hrad, Penová Party

LOVU ZDAR

strelec1Tento rok si titul odniesol Anton MOLNÁR s nástrelom 767/800 z kategórie veteránov, pred druhým Viliamom Kocsisom 755/800 a Milanom Pápešom (731/800). V Kategórii seniorov zvíťazil s nástrelom 765/800 Peter BABIC z OPK Rimavská Sobota, druhý bol Marián TICHAVSKÝ (764/800) a tretí Štefan NAGY (750/800). Tento rok sa podarilo otvoriť aj kategóriu žien, kde zvíťazila Fani Žideková (677/800) pred Petrou Krchňavou (568/800).

Attachments:
Download this file (nominacna_sutaz_vl_2024.pdf)nominacna_sutaz_vl_2024.pdf[VL - Nominácia na ME v PK, 2024]207 kB
Download this file (VL_M SPK 2024 v PK 800.pdf)VL_M SPK 2024 v PK 800.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - PK-800, Trnovec 2024]327 kB

MP logo

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci v poľovníckej sezóne 2023/2024 až 60 493 kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri už bol prekročený o 45 % a ulovilo sa viac o 8 780 diviakov. V novej poľovníckej sezóne bolo ulovených 3 797 diviakov.

krnac maj 2Dňa 14.5.2024 zorganizovala OPK Bánovce nad Bebravou akciu v Materskej škôlke J.C.Hronského. Pre škôlkarov bola pripravená interaktívna rozprávka - Ako dobré deti pomohli nájsť poľovníkovi stratené zvieratká. Rozprávkou sprevádzal deti Ing. Ján Krnáč. Súčasťou rozprávky boli obrázky, ich zvuky a básničky o lesnej zveri našich lesov. Okrem toho si deti mohli siahnuť na paroh jeleňa a daniela, parožky srnca a tiež videli kly diviaka. Dozvedeli sa tiež na čo slúži krmelec a soľník. Deti sa aktívne zapájali do deja interaktívnej rozprávky. Na záver si spoločne zaspievali pesničku. Súčasťou bola aj tieňohra, kde deti priraďovali obrázky lesnej zveri k ich čiernemu proťajšku. Na záver boli odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. 

turcpolDňa 8.6.2024 sa uskutoční na strelnici v Kláštore pod Znievom tradičná akcia venovaná deťom, poľovníkom aj celej laickej verejnosti. Deti sa zabavia pri svojich hrách, prídu sokoliari, deti si môžu vyskúšať streľbu zo vzduchovky, svoje prekvapenie pripravia aj rybári.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás,

Badová Zuzana

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD