Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Na Slovensku pribudlo 114 nových hodnotiteľov trofejí

IMG 20190220 153022 zmensenaV období dvoch týždňov bolo vo februári na Slovensku vyškolených 114 nových členov obvodných hodnotiteľských komisií. Pre veľký záujem o zvýšenie kvalifikácie sa uskutočnili tri školenia, ktoré boli rozdelené na časti "západ, stred a východ" a aby nemuseli uchádzači ďaleko cestovať, prišli sme za nimi my. Za účasti ôsmych medzinárodných hodnotiteľov CIC sa tak mohli účastníci školení dozvedieť potrobnejšie informácie o hodnotení trofejí, vyvarovania sa najčastejších chýb, ale aj z vlastného záujmu fyzicky obodovať jednotlivé trofeje raticovej zveri a šeliem pod dohľadom tzv. najpovolanejších v tejto oblasti.

Prvé školenie sa uskutočnilo 20. februára 2019 v Pensióne Hostad v Gabčíkove, kde nám s organizáciou a zabezpečením priestorov vypomohli kolegovia z OPK Dunajská Streda. Školenia sa zúčastnilo 39 záujemcov z 8 OPK a to konkrétne: Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Senica, Trenčín, Pezinok, Zlaté Moravce. Gestorom školenia pre západ bol riaditeľ K SPK PaedDr. Imrich Šuba, PhD., spoločne s tromi členmi ÚHK Mgr. Pavlom Kaššákom, Danielom Matečným a Pavlom Polereckým. Legislatívu týkajúcu sa CHPT a postupe po CHPT na všetkých troch školeniach odprezentoval Ing. Mgr. Anton Giertli vedúci odboru legislatívy SPK.

Pre východné Slovensko školenie zastrešoval predseda ÚHK prof. Ing. Juraj Ciberej, PhD. spolu s členom ÚHK a medzinárodným hodnotiteľom Ing. Jozefom Hyblerom  a Jozefom Figeľom. Školenie sa uskutočnilo v okrese Bardejov v obci Stebnícka Huta v zariadení Slnečný Majer, kde sa ho zúčastnilo 26 uchádzačov z 9 OPK Bardejov, Kežmarok, Košice-okolie, Poprad, Rožňava, Tvrdošín, Trebišov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov nad Topľou a z toho piati uchádzači boli preškolení pre potreby ŠL TANAP-u.

Posledné školenie sa uskutočnilo 28. februára 2019 na TUZVO, kde ho slávnostne otvoril rektor Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a viedli ho dvaja medzinárodní CIC hodnotitelia, prezident SPK Ing. Tibor Lebocký, PhD. spolu s Ing. Dušanom Krajniakom, PhD. Vo Zvolene sa zúčastnilo až 49 účastníkov z 11 okresov: Čadca, Detva, Dolný Kubín, Krupina, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Veľký Krtíš, Svidník, Tvrdošín, Zvolen, Žilina a 3 uchádzači pre potreby Lesy SR, š. p.

Na všetkých troch školeniach boli odprednášané metódy hodnotenia všetkých trofejí vyskytujúcich sa v našich podmienkach (srnec, jeleň, daniel, muflón, diviak, šelmy, kamzík), priblížená im bola takisto história a vznik metódy CIC pre hodnotenie trofejí. Vedúca odboru poľovníctva, strelectva a osvety spolu s prednášajúcimi zabezpečila na všetky tri školenia prítomnosť všetkých druhov trofejí pre hodnotenie, meracie pomôcky, krátko pred školením prebehla aktualizácia a dotlač publikácie autorov Ciberej, Lebocký: Hodnotenie trofejí európskych druhov zveri, ktorú na školení dostal každý uchádzač. Školenia prebiehali podľa časového harmonogramu, ktorý bol zaslaný všetkým účastníkom prostredníctvom OPK. V prvej časti školenia bola odprednášaná história vzniku a hodnotenie metódou CIC, nasledovala legislatíva zastrešujúca povinnosti počas a po CHPT a následne teória metodiky hodnotenia trofejí. Po prestávkach boli účastníci rozdelení do skupín po 5-10 ľudí, kedy každý účastník fyzicky pristúpili k trofeji, prešiel si jednotlivé parametre hodnotenia a za účasti prednášateľa hodnotili každú trofej samostatne. Každému úspšenému absolventovi školenia bol udelený certifikát Slovenskej poľovníckej komory pre člena OHK podľa § 13 ods. 3 vyhlášky 344/2009 Z. z.

Kancelária SPK a predseda Ústrednej hodnotiteľskej komisie by týmto chceli poďakovať všetkým prednášajúcim za odovzdanie svojich vedomostí a zručností novým členom OHK, za pomoc pri organizácii OPK Dunajská Streda, OPK Bardejov a Technickej univerzite vo Zvolene, ale rovnakou mierou aj všetkým zúčastneným na kurze za dochvíľnosť, disciplínu a v neposlednom rade za šikovnosť, ktorú preukázali pri hodnotení trofejí.

Autor: M.Hustinová

Školenie pre nových členov OHK - západ

IMG-55e6afe28142cf770ba57dde1e98f54b-V_zmensena.jpgIMG_20190220_153022_zmensena.jpgP1250835_zmensena.JPGP1250838_zmensena.JPGP1250839_zmensena.JPGP1250848_zmensena.JPGP1250858_zmensena.JPGP1250860_zmensena.JPGP1250861_zmensena.JPGP1250863_zmensena.JPGP1250868_zmensena.JPGP1250869_zmensena.JPGP1250871_zmensena.JPGP1250875_zmensena.JPGP1250876_zmensena.JPGP1250877_zmensena.JPG

Školenie pre nových členov OHK - východ
IMG_20190225_081137_zmensena.jpgP1250930_zmensena.JPGP1250931_zmensena.JPGP1250935_zmensena.JPGP1250937_zmensena.JPGP1250941_zmensena.JPGP1250945_zmensena.JPGP1250947_zmensena.JPGP1250949_zmensena.JPGP1250950_zmensena.JPGP1250953_zmensena.JPGP1250954_zmensena.JPGP1250962_zmensena.JPGP1250963_zmensena.JPGP1250967_zmensena.JPGP1250969_zmensena.JPGP1250970_zmensena.JPGP1250973_zmensena.JPGP1250976_zmensena.JPGP1250979_zmensena.JPGP1250984_zmensena.JPGP1250988_zmensena.JPGP1250990_zmensena.JPG

Školenie pre nových členov OHK - stred
IMG_20190228_093616_zmensena.jpgIMG_20190228_094756_zmensena.jpgIMG_20190228_094813_zmensena.jpgIMG_20190228_094828_zmensena.jpgIMG_20190228_122543_zmensena.jpgIMG_20190228_123228_zmensena.jpgIMG_20190228_123230_zmensena.jpgIMG_20190228_124249_zmensena.jpgIMG_20190228_124252_zmensena.jpgIMG_20190228_140905_zmensena.jpgIMG_20190228_142352.jpgIMG_20190228_151152_zmensena.jpg

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/