Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Attachments:
Download this file (274_2009.pdf)274_2009.pdf[Zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]394 kB
Download this file (274_2009.doc)274_2009.doc[Zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve v doc.]421 kB
Download this file (115_2013.pdf)115_2013.pdf[Zákon 115/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve]62 kB
Download this file (489_2013.pdf)489_2013.pdf[Vyhláška 489/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 344/2009]1754 kB
Download this file (344_2009.pdf)344_2009.pdf[Vyhláška 344/2009 Z. z. MP SR o poľovníctve]340 kB
Download this file (421_2013.pdf)421_2013.pdf[Vyhláška 421/2013 MPRV SR, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri]37 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/