Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v jednotlivých okresoch

mpsr logo skMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na zákalde žiadostí jednotlivých okresných úradov, obvodných poľovníckych komôr, poľnohospodárskych družstiev, poľovníckych spoločností a spolkov, poľovníckych združení a podielnickych spolkov,

vydáva mimoriadne povolenie lovu zveri, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, čím povoľuje mimoriadny lov určitých druhov samičej raticovej zveri, predovšetkým jelenej, danielej a muflonej zveri, a to z dôvodu ochrany majetku a minimalizácie škôd na poľnohodpodárskych a lesných pozemkoch.

Attachments:
Download this file (OPK Krupina.pdf)OPK Krupina.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Krupina]57 kB
Download this file (OPK Levice.pdf)OPK Levice.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Levice]79 kB
Download this file (OPK VK.pdf)OPK VK.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Veľký Krtíš]65 kB
Download this file (OPK Zvolen.pdf)OPK Zvolen.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Zvolen]62 kB
Download this file (OU Kosice - okolie a OU Roznava.pdf)OU Kosice - okolie a OU Roznava.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Košice-okolie, OÚ Rožňava]75 kB
Download this file (OU Rimavska Sobota.pdf)OU Rimavska Sobota.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Rimavská Sobota]69 kB
Download this file (OU Topolcany.pdf)OU Topolcany.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Topoľčany]54 kB
Download this file (OU Trencin.pdf)OU Trencin.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Trenčín]68 kB
Download this file (PS Velky Inovec.pdf)PS Velky Inovec.pdf[Mimoriadne povolenie - PS Veľký Inovec]49 kB
Download this file (PZ Hubert.pdf)PZ Hubert.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Hubert]53 kB
Download this file (OU Malacky.pdf)OU Malacky.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Malacky]63 kB
Download this file (OU Lucenec.pdf)OU Lucenec.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Lučenec]54 kB
Download this file (OU ZH.pdf)OU ZH.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Žiar nad Hronom]64 kB
Download this file (PZ Sedem Chotárov Tomasovce.pdf)PZ Sedem Chotárov Tomasovce.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Sedem Chotárov Tomášovce]55 kB
Download this file (PZ Dolny Vah Ziharec.pdf)PZ Dolny Vah Ziharec.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Dolný Váh Žihárec]55 kB
Download this file (OU Zilina.pdf)OU Zilina.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Žilina]53 kB
Download this file (VLM SR.pdf)VLM SR.pdf[Mimoriadne povolenie - VLM SR, š. p.]51 kB
Download this file (PZ Velka nad Iplom.pdf)PZ Velka nad Iplom.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Veľká nad Ipľom]45 kB
Download this file (PZ KERESWALD.pdf)PZ KERESWALD.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ KERESWALD]487 kB
Download this file (PZ Prietrz.pdf)PZ Prietrz.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Prietrž]55 kB
Download this file (Vlcany I, Vlcany III, Neded.pdf)Vlcany I, Vlcany III, Neded.pdf[Mimoriadne povolenie - Vlčany I, Vlčany III, Neded]519 kB
Download this file (PZ Vitaz v Slovenskej Vsi .pdf)PZ Vitaz v Slovenskej Vsi .pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Víťaz v Slovenskej Vsi]500 kB
Download this file (OU Galanta.pdf)OU Galanta.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Galanta]71 kB
Download this file (OU Kezmarok.pdf)OU Kezmarok.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Kežmarok]685 kB
Download this file (OU Komarno.pdf)OU Komarno.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Komárno]711 kB
Download this file (OU Nove Zamky.pdf)OU Nove Zamky.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Nové Zámky]714 kB
Download this file (OU Pezinok.pdf)OU Pezinok.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Pezinok]726 kB
Download this file (OU Senica.pdf)OU Senica.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Senica]715 kB
Download this file (OU Topolcany..pdf)OU Topolcany..pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Topoľčany2]706 kB
Download this file (OU Trebisov.pdf)OU Trebisov.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Trebišov]716 kB
Download this file (PZ Javor.pdf)PZ Javor.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Javor]557 kB

Čítať ďalej...

Pokyn MPRV SR k realizácii NKP pre AMO v diviačej populácii v roku 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva k realizácii Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018 v znení jeho aktualizácie z februára 2018 a k realizácii opatrení, nariadených regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami na jeho základe tento pokyn okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom a okresným úradom, odborom opravných prostriedkov.

Attachments:
Download this file (pokyn_realizacia NKP 2018.pdf)pokyn_realizacia NKP 2018.pdf[Pokyn MPRV SR k realizácii NKP pre AMO v diviačej populácii v roku 2018]889 kB

Čítať ďalej...

Usmernenie MPRV SR k lovu muflonej zveri v období od 1. marca 2018 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej sprývy poľovníctva podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom umožnenia lovu muflónov samcov vo zverniciach v čase od 1. marca 2018 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri toto

usmernenie:

muflóna samca vo zverniciach možno v uvedenom období loviť aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2018/2019 a uvedie sa v evidencii lovu zveri.

Viac z usmernenia nájdete v prílohe

Attachments:
Download this file (usmernenie_muflony18.pdf)usmernenie_muflony18.pdf[Usmernenie MPRV SR k lovu muflónov od 1.marca do schválenia plánov chovu a lovu, 2018]35 kB

Čítať ďalej...

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej sprývy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky, povoľuje 

mimoriadny lov

týchto druhov zveri:

Attachments:
Download this file (mimoriadne_povolenie_lovu_raticovej_zveri.pdf)mimoriadne_povolenie_lovu_raticovej_zveri.pdf[Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2018]49 kB

Čítať ďalej...

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/