Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie je zložená z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predseda komisie je volený funkcionár, ktorý je navrhnutý na Sneme OPK ako kandidát na funkciu predsedu KPŽP SPK a je následne volený na 5 ročné volebné obdobie z prítomným delegátov OPK na volebnom sneme, ktorý sa uskutočňuje raz za 5 rokov. Členovia komisie KPŽP sú na návrh jednotlivých snemov OPK navrhnutí na funkciu člena, ktorých v konečnej fáze schvaľuje Prezídium Slovenskej poľovníckej komory. Iných členov komisie môže Prezídiu SPK navrhnúť aj predseda komisie. 

V súčasnom volebnom období v rokoch 2014-2019 má KPŽP SPK týchto členov:

Predseda:    Ing. Dušan Krajniak, PhD., OPK Levice
Tajomník:    Ing. Štefan Engel, PhD., K SPK v rokoch 2014-2016
Tajmoníčka: Ing. Martina Hustinová, Kancelária SPK, od roku 2016

1. prof. Ing. Peter Garaj, CSc. TU Zvolen
2. prof. Ing. Jozef Medveď, CSc.  OPK Banská Bystrica
3. doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. NPPC Nitra
4. doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.  SPU Nitra
5. MVDr. Ján Miško, CSc. OPK Košice-okolie
6. Ing. Alojz Kaššák OPK Považská Bystrica
7. Ing. Marcel Lehocký, PhD. Lesy SR, OZ Rožňava
8. Ing. Vít Čelko OPK Tvrdošín
9. Ing. Vladimír Antal ŠOP SR Banská Bystrica
10. RNDr. Jozef Radúch ŠL TANAP
11. Ing. Peter Kaštier, PhD. OPK Banská Bystrica
12 Ing. Daniel Janek OPK Čadca
13. Ing. Štefan Engel, PhD. Múzeum vo Sv. Antone

Fotografia z posledného zasadnutia komisie KPŽP SPK 8.11.2017

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/