Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Prezídium SPK

PREZIDENT SPK

Ing. Tibor Lebocký, PhD.

Viceprezident SPK pre organizáciu riadenia poľovníctva

Ing. Alojz Riško

Viceprezidentka SPK pre správu zdrojov

Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Predseda legislatívnej komisie SPK

JUDr. Juraj Procházka

Predseda ekonomickej komisie SPK

Ing. Arpád Figura, PhD.

Predseda osvetovej komisie SPK

Ing. Jozef Herud

Predseda komisie pre poľovníctvo a ŽP SPK

Ing. Dušan Krajniak, PhD.

Predseda streleckej komisie SPK

ing huliak rudolf

Ing. Rudolf Huliak

Predseda kynologickej rady SPK

Ing. Jozef Jursa, CSc.

   
       

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/