Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PREZIDENT SPK

Ing. Tibor Lebocký, PhD.

Viceprezident SPK pre organizáciu riadenia poľovníctva

Ing. Alojz Riško

Viceprezidentka SPK pre správu zdrojov

Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Predseda legislatívnej komisie SPK

JUDr. Juraj Procházka

Predseda ekonomickej komisie SPK

Ing. Arpád Figura, PhD.

Predseda osvetovej komisie SPK

Ing. Jozef Herud

Predseda komisie pre poľovníctvo a ŽP SPK

Ing. Dušan Krajniak, PhD.

Predseda streleckej komisie SPK

ing huliak rudolf

Ing. Rudolf Huliak

Predseda kynologickej rady SPK

Ing. Jozef Jursa, CSc.