Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Rožňava

Strelnica č. 248/22

048 01 Rožňava

 

Úradné hodiny Pondelok, Streda a Piatok od 08:00 hod  do 15:30 hod, obedňajšia prestávka od 12:00 do 13:00 hod

Utorok, Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 

http://www.opkroznava.sk