Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Disciplinárna komisia SPK

Predseda disciplinárnej komisie SPK

JUDr. Michal Truban
Členovia disciplinárnej komisie SPK

Mgr. Viliam Hoferica

JUDr. Ján Ikrény

JUDr. Václav Pupák

JUDr. Daniel Janšo

JUDr. Martin Ľupták, PhD.

Mgr. Peter Kmec

 

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/