Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Prešov

Štúrova 20

080 01  Prešov