Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Poľovnícke skúsky cez internet

 

Na základe uznesenia prezídia SPK č. 94/2016 s platnosťou od 1.10.2016 sa vzdelávací a testovací portál "MY education"  http://www.e-ducation.com/my/login/mylogin.php bude nachádzať na novej webstránke www.polovnickeskusky.sk, kde sa kandidáti a skúšobní komisári môžu prihlásiť obvyklým spôsobom ako na doterajšom portáli.

Návody na obsluhu vzdelávacieho a testovacieho portálu a tiež návody na spustenie skúšok pre skúšobných komisárov sú uvedené v priložených prílohách.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (01_navod_OPK.docx)01_navod_OPK.docx[návod pre OPK]2902 kB
Stiahnúť tento súbor (tahak_01_uprava_profilu.docx)tahak_01_uprava_profilu.docx[úprava profilu]755 kB
Stiahnúť tento súbor (tahak_02_aktivovanie_testovanie.docx)tahak_02_aktivovanie_testovanie.docx[aktivovanie, testovanie]1051 kB
Stiahnúť tento súbor (tahak_03_komisar.docx)tahak_03_komisar.docx[skúšobný komisár]1152 kB
Stiahnúť tento súbor (prirucka_pre_kandidatov.pdf)prirucka_pre_kandidatov.pdf[Príručka pre kandidátov]6606 kB

Vzor prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva

Tlačivo bolo odsúhlasené snemom SPK dňa 27.04.2019, Uznesenie č. 10/2019 .

! Upozornenie - pre kandidátov na skúšku z poľovníctva !

Žiadame kandidátov na skúšku z poľovníctva, aby si opravili a aktualizovali svoje údaje v profile systému e-ducation.com. Všetky údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo OP,... ) je povinné vyplniť pravdivo, aby sme predišli zbytočnému riešeniu problémov pri skúške, vydávaní vysvedčení a poľovného lístka.

Metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

Nový metodický pokyn (MP) SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok účinný od 1.10.2016.

Staršie verzie tiež v prílohe.

 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (metodicky_pokyn k_skuskam_2009_2011_Spravodaj_SPK.doc)metodicky_pokyn~.doc[Metodický pokyn]71 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky   final_prijate zmeny.doc)MP pre skúšky final_prijate zmeny.doc[MP pre skúšky platné od 1.1.2014]76 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx)MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx[MP pre skúšky platné od 1.7.2015]43 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 6.11.2015_FINAL.docx)MP pre skúšky 6.11.2015_FINAL.docx[ platný od 6.11.2015.]44 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 1.10.2016_FINAL.docx)MP pre skúšky 1.10.2016_FINAL.docx[MP pre skúšky platné od 1.10.2016]47 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky_1.7. 2018_FINAL.doc)MP pre skúšky 1.7.2018[MP pre skúšky platný od 1.7.2018]92 kB
Stiahnúť tento súbor (MP_pre_skusky_z_polovnictva_1.5.2019.pdf)MP_pre_skusky_z_polovnictva_1.5.2019.pdf[MP Platný od 01.05.2019]510 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/