Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

posledne3MÁME CERTIFIKOVANÝCH LEKTOROV PROGRAMU POĽOVNÍCKA PEDAGOGIKA, nasledovať bude príprava materiálov a následná AKREDITÁCIADňa 4.7.2024 sa uskutočnilo vo Zvolene na Národnom lesníckom centre záverečné stretnutie vzdelávania lektorov vzdelávacieho programu “Poľovnícka pedagogika”. Lektori sa venovali téme “Vývinová psychológia” s úžasnou pani PaedDr. Magdalénou Kremnickou, PhD. z UMB BB, ktorej touto cestou patrí veľká vďaka.

A nie len jej, ale aj všetkým odborníkom a odborníčkam, ktorí budúcich lektorov “Poľovníckej pedagogiky” uviedli do tajov pedagogiky, psychológie, didaktiky, environmentálnej etiky, komunikačných zručností, poskytovania prvej pomoci pri pobyte v prírode a mnohých ďalších oblastí potrebných na získanie potrebných lektorských zručností a poznatkov. Súčasťou záverečného stretnutia bola aj prezentácia vlastnej realizácie programu Poľovníckej pedagogiky, príprava odborných prezentácii, záverečného testu pre budúcich frekventantov a samozrejme finalizácie projektu.

polovnici detom krupina 3Dňa 21. júna v Domčeku CVČ v Krupine prebiehalo podujatie, organizované pod záštitou primátora mesta Krupina, "POĽOVNÍCI DEŤOM", kde bol pre deti pripravený deň plný zábavy, vzdelávania a nezabudnuteľných zážitkov. Počas podujatia mali deti možnosť spoznať prácu a poslanie poľovníkov, naučiť sa o ochrane prírody a zvierat a dokonca si vyskúšať rôzne poľovnícke aktivity. Pripravené boli aj ukážky poľovníckych psov, sokoliarov, rôzne tvorivé dielničky a mnoho ďalších zaujímavých aktivít. "Poľovníci deťom“ je akcia, ktorá spája zábavu a vzdelávanie. Tento rok bola pripravená pestrá paleta aktivít, ktoré deti zaujali a zároveň ich naučili nové veci o prírode a poľovníctve.

polovnici a policajti orava 6Aj v tomto roku, pri príležitosti mesiaca jún – „Mesiac poľovníctva a ochrany prírody“ usporiadala Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Orava v Dolnom Kubíne v rámci akcie Poľovníci a policajti deťom, II. ročník detskej poľovníckej olympiády. Areál Penziónu Kuzmínovo, s laskavým dovolením majiteľa, opäť po roku privítal 6 členné družstvá ( 3 dievčatá, 3 chlapci ) základných škôl z okresu Dolný Kubín. Pre družstvá bolo pripravených 7 olympijských disciplín, ktoré zahrňovali okrem športových aj vedomostné disciplíny. Žiaci si mohli v športových disciplínach zmerať sily v skoku do diaľky s veveričkoua v behu so zajacom.

driny smolenice 24 4PZ Driny Smolenice – Lošonec sa 15.júna 2024 zapojilo do obecnej akcie v rámci osláv MDD nazvanej Cesta rozprávkovým lesom. Jún je jedným z najkrajších mesiacov v roku kedy zver kladie svoje potomstvo a právom je vo väčšej miere potrebná osveta a ochrana prírody.

Cesta bola situovaná v krásnom prostredí zámockého lesoparku. Rodičia s deťmi po prezentácii a obdržaní kartičiek ako prvé navštívili stanovište, ktoré zabezpečovali členovia PZ Driny. Tu si mohli prezrieť bažantov, divé kačice, divých králikov, prepelice a poľovníckych psov. Študentky strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici deti zaujali s lesnou padagogikou. Deti si vyskúšali zábavné hry ako cornhole hádzanie krúžkov na parohy, hod guličkou na terč. Nechýbala ani tabuľa zo zverou a stopami.

Poľovnícid deťom 6 zmensenaDňa 15. júna 2024 OPK Ilava organizovala kultúrne podujatie pre deti pri príležitosti mesiaca poľovníctva a ochrany prírody pod názvom  " Poľovníci deťom" v spolupráci s OkO SPZ Ilava, mestom Ilava,  Lesmi SR,  MO SRZ Dubnica nad Váhom  v zámockom parku Ilava – Klobušice.  Našťastie po dlhých upršaných dňoch sa nám počasie umúdrilo. Bol krásny teplý slnečný deň a tak podujatie  navštívilo okolo cca 3000 občanov z mesta Ilava a širokého okolia. Len v knihe návštev sme mali podpísaných 656 detí. Pre deti bolo pripravených veľa atrakcií ako napr. lesná pedagogika, zálesáčik, strelnica, súťaž v kreslení, mini zoo, sokoliari, jazda na koni, maľovanie na tvár, chytanie rybičiek, skákacie hrady.  V rámci podujatia prebiehala súťaž vo varení gulášu „Naj guláš“ o putovný pohár primátora mesta Ilava. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev z poľovníckych organizácií v pôsobnosti OPK Ilava.

polovnicky den papradno 1Ochutnať poľovnícke špeciality, započúvať sa do zvuku lesníc, obdivovať výstavu trofejí a zhodov,  vidieť zaujímavý sprievodný program a spoznať činnosť poľovníkov. To všetko mohli návštevníci, ktorý prišli 1. júna na Poľovnícky deň do obce Papradno.

Zorganizovanie podujatia v Papradne, na ktorom by členovia Poľovníckeho združenia Javorník priblížili nepoľovníckej verejnosti svoju činnosť a zároveň by prezentovali poľovnícke zvyky a obyčaje sa zrodila dávnejšie. Tento rok počas prvého dňa mesiaca jún, ktorý je zároveň aj Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody, sa ho podarilo zorganizovať. - Cieľom bolo dať nahliadnuť do nášho spôsobu poľovníckeho života laickej verejnosti ako aj kolegom z iných poľovníckych organizácií. V neposlednom rade sme chceli takýmto spôsobom poďakovať vlastníkom poľovných pozemkov za dôveru, ktorú do nás vložili pri uzatváraní nájomnej zmluvy na revír, - približuje Jozef Knapo, poľovný hospodár PZ Javorník.

krnac maj 2Dňa 14.5.2024 zorganizovala OPK Bánovce nad Bebravou akciu v Materskej škôlke J.C.Hronského. Pre škôlkarov bola pripravená interaktívna rozprávka - Ako dobré deti pomohli nájsť poľovníkovi stratené zvieratká. Rozprávkou sprevádzal deti Ing. Ján Krnáč. Súčasťou rozprávky boli obrázky, ich zvuky a básničky o lesnej zveri našich lesov. Okrem toho si deti mohli siahnuť na paroh jeleňa a daniela, parožky srnca a tiež videli kly diviaka. Dozvedeli sa tiež na čo slúži krmelec a soľník. Deti sa aktívne zapájali do deja interaktívnej rozprávky. Na záver si spoločne zaspievali pesničku. Súčasťou bola aj tieňohra, kde deti priraďovali obrázky lesnej zveri k ich čiernemu proťajšku. Na záver boli odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. 

MŠ Meseország Veľké Úľany VIII zmensenaMinulý týždeň som mala príležitosť zdieľať svoje skúsenosti ako poľovníčka s malými škôlkarmi. Navštívila som MŠ Dolné Saliby a MŠ s VJM Meseország Veľké Úľany, kde som s radosťou hovorila o práci poľovníkov, zvieratách a dôležitosti ochrany prírody. Naša diskusia sa začala jednoduchou otázkou: "Čo robia poľovníci?" Snažila som sa im vysvetliť, že poľovníci nie sú len ľudia, ktorí lovia zvieratá, ale že ich práca zahŕňa aj starostlivosť o divú zver a ich prostredie. Rozprávala som im o tom, ako poľovníci pomáhajú udržiavať rovnováhu medzi populáciami zvierat a ich životným prostredím.

Nasledovala rozprávka o zvieratkách, ktoré môžeme stretnúť v našich lesoch a lúkach. Deti boli nadšené, keď som im hovorila o rôznych druhoch zvierat a ich jedinečných vlastnostiach. Spolu sme diskutovali o tom, ako môžeme chrániť ich životné prostredie a zabezpečiť, aby mali dostatok potravy a prístrešia. Nakoniec sme sa venovali dôležitosti ochrany prírody. Spoločne sme hovorili o tom, ako každý z nás môže pomôcť chrániť náš planétu tým, že budeme ohľaduplní voči prírode a zvieratám. Deti boli veľmi zanietené a sľúbili, že budú robiť svoj diel pre ochranu životného prostredia.

krnac 19.4.24 2OPK Bánovce nad Bebravou sa snaží aktívne pracovať s mládežou a tak pripravilo dňa 19.4.2024 v rámci výstavne časti Chovateľskej prehliadky v Slatine nad Bebravou sprievodný program pre škôlkarov a žiakov domácej Základnej školy ( s deviatimi postupovými ročníkmi ) s materskou školou. Pre deti z materskej škôlky a žiakov I. stupňa bola pripravená interaktívna rozprávka s poľovníckou tematikou. Rozprávkou sprevádzal deti zástupca OPK Bánovce nad Bebravou Ing. Ján Krnáč. Deti si vypočuli zvuky lesnej zveri, videli aj ich fotky a spoločne si pri tom zaspievali. Na záver boli deti odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. Pre  žiakov vyšších ročníkov bola pripravená hra Putovanie za lesnou zverou, kde títo hľadali lesné zvieratká za rôzneho počasia. Na záver si mohli vyskúšať svoju pozornosť pri hľadaní chýb na obrázkoch lesnej zveri a tiež si zahrali sudoku s poľovníckou tematikou. Okrem tejto akcie si deti pozreli aj vystavené trofeje.

16.4.24 1Dňa 16.4.2024 sa putovanie interaktívnej rozprávky - Ako dobré deti pomohli  poľovníkovi nájsť stratené zvieratká - zastavilo v školskej družine ZŠ Komenského v Bánovciach nad Bebravou. Deti sa pri prechádzke rozprávkou zoznámili nie len z niektorými lesnými zvieratkami, ale mohli počuť ich hlas a od Ing. Krnáča, ktorý ich interaktívnou rozprávkou sprevádzal, aj niečo z ich života. Súčasťou boli aj informácie zo života poľovníkov aj o tom, ako sa starajú o zvieratká ( vysvetlené na čo slúžia krmelce a soľníky). Deti čítali básničky o zvieratkách a mohli sa dotknúť aj jelenieho parohu, parožkov srnca a klov diviaka.

Dňa 22.3.2024 v dopoludňajších hodinách Poľovnícke Združenie Nimród Dolné Saliby organizoval malú prednášku o poľovníctve pre žiakov I. stupňa Základnej školy s VJM v Dolných Salibách. Mgr. Adam Prágai, aktívny člen Poľovníckeho Združenia Nimród Dolné Saliby, prednášal žiakom o zveri s pdolne saliby pragai 1arohami v rukách. Niektorí žiaci videli parohy daniela a jeleňa po prvý krát. Prednáška bola spestrená prezentáciou o zveri žijúcej v okolí, hádankami a hlasovými ukážkami. Po prednáške boli deti odmenené za slušné správanie tematickými omaľovánkami. 

IMG 5689 zmensenaOrganizačný poriadok súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva schválilo vtedajšie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, so zaradením do zoznamu celoštátnych súťaží v rámci pedagogicko-organizačných pokynov súťaže, do kategórie C. Vzhľadom na vzniknuté opakované problémy a nejasnosti v propozíciách, ktorých sme boli svedkami aj na celoštátnych kolách, sme po stretnutí vedúcich krúžkov pristúpili k zmenám a úprave vzorových propozícií. Osvetová komisia SPZ schválila zmeny jednohlasne dňa 7.8.2023. Prezídium SPZ rovnako schválilo zmeny jednohlasne dňa 13.10.2023. Dňa 26.3.2024 schválilo  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na náš návrh zmeny v organizačnom poriadku súťaže, ktorý nájdete v prílohe.

Attachments:
Download this file (Organizacny poriadok_KMPPP_2024.pdf)Organizacny poriadok_KMPPP_2024.pdf[Organizačný poriadok KMPPP - PLATNÝ OD 9.10.2018 do 31.8.2024]208 kB
Download this file (organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf)organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf[Organizačný poriadok KMPPP - PLATNÝ OD 9.10.2018 do 31.8.2024]639 kB

jan krnac 9 zmensenaNa začiatku bol mail od člena PZ Blava Jaslovské Bohunice p. Fancoviča. Organizovali akciu v MŠ Jaslovské Bohunice a tak sa na základe vzájomnej dohody pri svojom putovaní interaktívna rozprávka - Ako dobré deti pomohli  poľovníkovi nájsť stratené zvieratká - zastavila aj v tejto materskej škôlke v Jaslovských Bohuniciach. Deti sa pri prechádzke rozprávkou zoznámili nie len z niektorými lesnými zvieratkami, ale mohli počuť ich hlas a od Ing. Krnáča, ktorý ich interaktívnou rozprávkou sprevádzal, aj niečo z ich života. Súčasťou boli aj informácie zo života poľovníkov aj o tom, ako sa starajú o zvieratká ( vysvetlené na čo slúžia krmelce a soľníky ). Čítali sa básničky o zvieratkách a deti sa mohli dotknúť aj jelenieho parohu, parožkov srnca a klov diviaka. Deti pomohli poľovníkovi nájsť stratené zvieratká a tak si mohli na spiatočnej ceste spoločne zaspievať známu rozprávkovú pesničku. Celým dejom ich sprevádzala aj titulná melódia. Súčasťou akcie bola aj tieňohra, kde deti priraďovali farebné obrázky zvieratiek k ich čiernemu proťajšku. Na záver boli deti odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka a tiež obdržali aj ďalšie poľovnícke materiály. 

ples opkbn 3 zmensenaOkresná organizácia SPZ v Bánovciach nad Bebravou usporiadala v sobotu 10.2.2024 v priestoroch bývalého kultúrneho domu na Farskej ulici v poradí už XX. ročník poľovníckeho plesu. Poľovnícky ples je každoročne očakávanou udalosťou a je medzi verejnosťou veľmi obľúbený.

Krásne dámy v spoločenských róbach a páni v oblekoch prichádzajúcich na ples, vítala nie len vyzdobená spoločenská sála s poľovníckymi motívmi ale aj zástupcovia Predstavenstva OkO SPZ s uvítacími pohárikom. Poľovnícky ples už tradične otvoril predseda OkO SPZ Bánovce nad Bebravou p.Ľubomír Rídeky, ktorý v mene okresnej organizácie poďakoval sponzorom za ceny do tomboly a poprial všetkým prítomným príjemnú zábavu. O úvodné vystúpenie sa zaslúžili tanečníčky z Tanečnej školy MUZETA, po ktorých nasledoval úvodný tanec plesu, ktorý roztancoval všetkých, ktorí zaplnili tanečný parket. Po ňom opäť vystúpili tanečníčky z Tanečnej školy MUZETA. Počas celého plesu hrala prítomným do tanca aj spevu skupina Akord. O dobrú zábavu sa vo foyeri postarala hudobná skupina HUPS, s ktorou si zaspievali účastníci plesu. Prekvapením poľovníckeho plesu bolo vystúpenie Abbaslovakia Tribute, ktoré dostalo tancujúcich do varu.

dod sos vet nitra 1Dňa 31.01.2024 sa na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre konal Deň otvorených dverí. V rámci podujatia sa odprezentovala široká ponuka možností štúdia a v rámci programu sa predstavili aj mladí poľovníci. Členovia poľovníckeho krúžku predviedli návštevníkom možnosti poľovníckeho vzdelávania ako aj vlastné zručnosti v hre na lesný roh. Okrem absolvovania skúšky z poľovníctva majú žiaci možnosť umiestniť si na škole vlastného psíka alebo naučiť sa hru na lesný roh či lesnicu.

411509529 908112783967590 8224589112623022148 nV materskej škole v Papradne (okr. Považská Bystrica) sa malí škôlkari dozvedeli viac o lesných zvieratkách, o ochrane prírody či práci a význame poľovníkov. Dôvodom bola interaktívna prednáška a diskusia s členmi PZ Javorník. Deti sa nadšením do nej zapájali a ukázali, že táto oblasť je im blízka. Nebolo to však iba o počúvaní - mohli si naživo vyskúšať rozdiel medzi srsťou a perím, porovnať srnčie, jelenie a danielie zhody, či pozrieť sa cez ďalekohľad. Takéto prednášky sa uskutočňujú v materskej škole v spolupráci s PZ Javorník už niekoľko rokov a záujem o ne zo strany vedenia školy a samotných škôlkarov dokazuje, že práve v tomto veku majú veľký význam a dokážu roznietiť záujem o prírodu a jej ochranu. 

opk peV rámci pripravovanej Chovateľskej výstavy trofejí v dňoch 22.-24.3.2024 v našej obci si Obvodná poľovnícka komora Partizánske spolu s obcou Veľký Klíž dovoľujú pozvať všetkých darcov krvi dňa 22.3.2024 v čase od 8:00 hod., aj tých, čo ešte váhajú s darovaním tej najcennejšej tekutiny a prišli pomôcť tým, čo to najviac potrebujú. Pre všetkých darcov bude pripravený poľovnícky guláš. Minulý rok na I. ročníku Zelenej kvapky krvi prišlo darovať krv 42 darcov. Prekonáme tento počet?

jan krnac jan24 1Dňa 23.1.2024 pripravila OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom ďalšie akciu na Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pokračovalo sa v prezentácii, upravenej pre tieto deti, interaktívnej rozprávky - Ako dobré deti pomohli nájsť poľovníkovi stratené zvieratká. Súčasťou rozprávky boli okrem fotografií lesných zvieratiek aj ich zvuky. Deti z materskej škôlky si nie len trochu zacvičili ale sa tiež dozvedeli niečo zo života lesnej zveri a mohli sa dotknúť parohu jeleňa, srnčích parôžkov. Spoločne si zaspievali známu pesničku a na záver boli odmenené cukríkmi.

Akcia sa vydarila o čom svedčia aj fotografie. 

skolka BN 1Dňa 16.11.2023 pripravila OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom ďalšie akciu na Materskej škôlke na ul. Radlinského v Bánovciach nad Bebravou. Pokračovalo sa v prezentácii interaktívnej rozprávky - Ako dobré deti pomohli nájsť poľovníkovi stratené zvieratká. Súčasťou rozprávky boli okrem fotografií lesných zvieratiek aj ich zvuky. Deti z materskej škôlky si nie len trochu zacvičili ale sa tiež dozvedeli niečo zo života lesnej zveri a mohli sa dotknúť parohu jeleňa, srnčích parôžkov a klov z diviaka.

trubaciVážení poľovníci,

poľovníka kultúra zohráva v našich životoch a v našich činnostiach čím ďalej tým väčšiu úlohu. Reprezentuje poľovníctvo navonok a obrusuje hrany medzi poľovníkmi a neodbornou verejnosťou.

Klub trubačov SR, záujmový klub SPZ, aj z tohto dôvodu organizuje 2x ročne kurzy poľovníckeho trúbenia, na ktorých sa okrem hry na poľovnícke rohy učia účastníci kurzu aj základné zvyky a tradície používané na poľovníckych podujatiach.Najbližší kurz sa uskutoční v termíne od 19. do 21.1.2024 v Liptovskom Hrádku.

Prihlasovanie prebieha do 2.1.2024. Veríme, že sa medzi poľovníkmi nájdu záujemcovia, ktorí sa budú chcieť učiť hrať na poľovnícke rohy a šíriť poľovnícku kultúru.Niektoré združenia, alebo priamo OPK / OkO SPZ / RgO SPZ priamo podporujú svojich trubačov aj tým, že im prispejú určitú finančnú čiastku na kurz.

Attachments:
Download this file (Propozície_ZKT2024.pdf)Propozície_ZKT2024.pdf[Propozície Zimný kurz trúbenia, 2024]309 kB

trubaci sos 3Dňa 19.10.2023 sa v spoločenskej miestnosti Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre stretli žiaci poľovníckych krúžkov školy. Pozvanie na toto stretnutie prijali i skúsení lesničiari pod vedením predsedu klubu trubačov na Slovensku, ktorí prišli ochotne prezentovať praktické ukážky poľovníckych signálov a hru na lesný roh. Súčasťou prezentácie bol prierez histórie poľovníckej hudby, ako i praktické ukážky jednotlivých signálov. Žiaci uvítali možnosť aj vyskúšať si jednotlivé hudobné nástroje.

vystava trofeji PZ voniaca tisovec 7Výstava poľovníckych trofejí sa konala od 13.10.2023 (piatok) do 15.10.2023 (nedeľa) v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tisovci v spoločenskej sále. Už deň predtým sa v popoludňajších hodinách začala fáza prípravy výstavy. Rozmiestňovali sa jednotlivé panely, esteticky umiestňovali poľovnícke trofeje a celkovo sa dotvorila sála na oko lahodiaci výjav. Každé poľovnícke združenie sa zhostilo svojej úlohy svedomito a práca išla všetkým od ruky. Príjemný vzhľad výstavy sa umocnil už vo vyzdobenom foajé, v ktorom bol naaranžovaný krmelček obklopený smrekovými stromčekmi spolu s malým soliskom. Výstavu dopoludnia, v deň jej oficiálneho otvorenia, navštívili všetky ročníky žiakov zo Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci. Prvými návštevníkmi boli prváci,  ktorí sa veľmi živo zaujímali o poľovníctvo, zvieratká a prírodu. Žiakom z I. stupňa bolo vysvetlené, ako sa hodnotia jednotlivé  trofeje, ich ocenenie bronzovou, striebornou alebo zlatou medailou. Predseda PZ Voniaca, Miroslav Zvara, im erudovane vysvetlil rozdiel medzi parohom a rohom, popísal im jednotlivé časti a názvy parožia Jeleňa lesného, ako aj  to, že počet výsad parožia neodzrkadľuje vek jeleňa.

Starším žiakom veľmi pútavo vysvetlil poľovný hospodár, Ivan Ondrejka, celý legislatívny a administratívny postup, počnúc poľovníckym plánovaním. Deťom priblížil plán lovu, chov zveri, starostlivosť o zver, jej vekové triedy a kritériá chovnosti. Podrobne ozrejmil samotný lov a následnú evidenciu úlovku. Informoval ich, že poľovník neloví a nestrieľa hneď prvú zver, ktorú v lese zbadá, ale že musí každý jeden kus odborne posúdiť, odhadnúť vek a až potom zasiahnuť do jednotlivých stavov zveri. Pani učiteľky s deťmi vysoko ohodnotili zanietený výklad obidvoch prednášajúcich a dodali, že deťom sa výstava veľmi páčila a boli spokojné, že  sa veľa dozvedeli o záslužnej práci poľovníkov.

IMG 20231019 WA0003Dňa 19.10.2023 prebehla akcia v rámci aktívnej spolupráce Základnej školy na ulici Školská v Bánovciach nad Bebravou a OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Janky Ševčíkovej a Ing. Jána Krnáča. Cieľom akcie bolo prehĺbenie vedomostí žiakov 5.ročníka v rámci predmetu Biológia o našej lesnej zveri. Prítomní piataci s využitím prezentácie pod názvom - Putovanie za lesnou zverou - hľadali na jednotlivých slajdoch, na ktorých ako podklad boli fotografie našej krásnej prírody, jednotlivé druhy srstnatej aj pernatej lesnej zveri. Po ich nájdení sa objavil nie len obrázok predmetnej zveri ale tento bol sprevádzaný zvukom danej zveri. Súčasne prítomní poľovníci podali piatakom doplňujúce informácie o zobrazenej lesnej zveri. Na záver hľadali piataci chyby na jednom z dvojice obrázkov lesnej zveri a tiež si vyskúšali sudoku s poľovníckou tematikou. Piataci mali tiež možnosť siahnuť si na paroh jeleňa, parožky srnca a paroh daniela.

IMG 20231008 161958 zmensenaDňa 8.10.2023 usporiadali obec Pravotice a Brezolupy akciu pod názvom - Šarkaniáda. Na akcii deti púšťali šarkany, mohli sa posadiť na koníky, videli vystúpenie sokoliarov a svoje miesto tu mala aj OPK Bánovce nad Bebravou. V zastúpení Ing. Ján Krnáčom si mohli deti pozrieť obrázky lesnej zveri, dotknúť sa parohu jeleňa, parôžkov srnca a klov diviaka. Súčasne bola pre nich pripravená športová súťaž, pri ktorej súťažili s veveričkou v skoku do diaľky. Deti prejavili nie len veľký záujem o lesné zvieratká ale aj pri súťaži s veveričkou športového ducha. Súťažiace deti boli na záver odmenené poľovníckou omaľovánkou a cukríkami. 

PLAGAT 2023 11. PDObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia SPZ Kežmarok a Vojenské lesy a majetky SR š. p., o. z. Kežmarok a mesto Kežmarok Vás pozývajú na 11. POĽOVNÍCKY DEŇ venovaný deťom a mládeži

Podujatie sa uskutoční 10. septembra 2023 na kežmarskom námestí

Počas celého dňa budú pre návštevníkov pripravené rôzne atrakcie: pre najmenších maľovanie na tvár, nafukovací hrad, lesná a poľovnícka pedagogika „Poľovníci deťom“a samozrejme nesmie chýbať pravý poľovnícky guláš. Program:

zliechov naucne 1 zmensenaNáčno-zábavné programy majú zmysel a vedia o tom aj členovia v PZ Vápenica Zliechov. Poľovníci začiatkom letných prázdnin pripravili pre deti svojich člnov  zábavno-náučný program. Jeho súčasťou bola možnosť dozvedieť sa prostredníctvom praktických ukážok ale aj vyskúšať si čo všetko sa dokáže naučiť psík výcvikom, prečo majú poľovníci posedy a ako sa na nich správať, čo a ako pripravujú poľovníci pre lesné zvieratá na zimu, aké rodinky zvierat poznáme a iné zábavno-náučné aktivity.

polovnici detom klobusice 23 39Štvrtý ročník podujatia POĽOVNÍCI DEŤOM, ktorý sa konal v sobotu 17.06.2023 sa tešil bohatej účasti a to viac ako 2000 návštevníkom, ale aj príjemnému počasiu, ktoré tento krát prialo. OPK a OkO SPZ  Ilava organizovali už tradičné podujatie v krásnom parku a autentickom prostredí v prímestskej časti Klobušice. K spolupráci sa pridalo aj Mesto Ilava. Počas programu sa zabavili nie len najmenší, ale aj dospelí, pre ktorých bolo pripravených 8 tematických stanovíšť z poľovníctva. Vstup do areálu začínal zápisom do pomyselnej „Knihou návštev revíru“, kde najmenších čakala prvá odmena.

pz chotuc 14Dňa 16.04.2023 členovia združenia spolu s priaznivcami poľovníctva a prírody oslávili 30 rokov od vzniku poľovníckeho združenia. Pri tejto príležitosti členovia organizovali POĽOVNÍCKE SLÁVNOSTI, ktoré sa konali v nedeľu 18.06.2023 v Mikušovciach v okrese Ilava. Slávnosti začínali v dobdených hodinách poľovníckym sprievodom a Svätohubertskou svätou omšou v kostole sv. Gorazda. V popoludní pokračoval tematický program, kde v úvode odzneli slávnostné lesnice a po privítaní návštevníkov si členovia spoločne pripomenuli začiatky združenia.

svatohubertska omsa 1V obci Slávnica sa na Tlstej Hore dňa 09.07.2023 konala už po 11. krát  Svätohubertská svätá omša. Organizátorom je poľovník Ľubomír Taraba spolu s priateľmi a priaznivcami poľovníctva. Tak, ako predošlé ročníky aj jedenásty mal svoje čaro. A nielen preto, že svätá omša sa koná tradične v nádhernom lesnom prostredí, ale poľovnícku atmosféru dotvára aj  okolité vybudované Hubertské námestie, ktorého autorom je sám organizátor podujatia.

polovnici detom klusov 13Poľovnícke združenie Hančov usporiadalo pre deti z miestnej MŠ a ZŠ v Kľušove poznávacie a zážitkové stretnutie „Poľovníci deťom“. Atraktívny program začal slávnostným nástupom  a poľovníckymi signálmi, deti sa oboznámili s  jednotlivými druhmi poľovnej zveri, s plemenami poľovných psov a poľovníckou kynológiou, s poznávaním drevín a poľovníckymi signálmi, užili si ukážky vábenia jelenej a srnčej zveri a streľbu  zo vzduchovky. Odmenou pre všetky zúčastnené deti bolo záverečné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním medailí a vecných cien. Celá akcia  bola zabezpečená potrebným občerstvením a samozrejme aj chutným poľovníckym gulášom. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili túto akciu.

den deti ocova haj23 12V mesiaci jún naše Poľovnícke združenie Očová – Haj pravidelne, už desaťročie, organizuje spoločenskú akciu pre deti pod názvom Jánsky deň. Nebolo ináč tomu ani tento rok, akcia sa konala 17. júna v priestoroch okolia našej poľovníckej chaty v lokalite Ďurečkin laz, Očová. Akcie sa zúčastnilo vyše 80 ľudí, z toho 39 detí, ktoré majú blízko k nášmu združeniu, či už ako deti, vnúčatá, príbuzní alebo známi našich členov, a to v zastúpení všetkých vekových kategórii, od batoľát až po takmer dospelákov. Celý deň bol venovaný hrám, zábave či súťaženiu, tí mladší súťažili, tí starší boli nápomocní pri organizácii. Súťažilo sa v rôznych poľovníckych aj nepoľovníckych disciplínach, ako streľba zo vzduchovky, streľba z praku, vodná pištoľ, streľba z posedu, spoznávaj prírodu, spoznávaj kynológiu, tvorivá činnosť, či skok vo vreci. Odmenou pre všetky zúčastnené deti bolo záverečné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním medailí a vecných cien a darov, ktorým sa deti veľmi tešili. Celá akcia bola zabezpečená potrebným občerstvením a samozrejme aj chutným poľovníckym gulášom. Príjemné strávený deň v príjemnom prostredí a za pekného počasia utužil staré, či nadviazal nové priateľstvá medzi našimi deťmi a rok sa tešíme na ďalší ročník.

polovnici policajti detom DK23 13Organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len OkO SPZ) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Dolnom Kubíne zorganizovala akciu pod názvom Poľovníci a policajti deťom s podtitulom 1. oravská detská poľovnícka olympiáda.

Podujatie sa uskutočnilo v prekrásnom areály Penziónu Kuzmínovo s láskavým dovolením majiteľa, ktorý ponúkol všetkým prítomným priestory nie len na slávnostné poľovnícke zahájenie a ukončenie, ale tiež na športové zápolenie (tenisový kurt) a vedomostné súťaže (v altánku) v prekrásnej oravskej prírode. Na základe výzvy OkO SPZ sa do poľovníckej olympiády zapojilo 5 družstiev zo základných škôl z okresu Dolný Kubín (ZŠ s MŠ Malatiná, ZŠ Oravský Podzámok a 3 ZŠ z Dolného Kubína). Každé družstvo malo 6 členov (3 dievčatá, 3 chlapci). Prihlásené družstvá súťažili v 8 disciplínach, z ktorých 3 boli športové a zvyšných 5 bolo vedomostných.

IMG 20230627 100732 1Dňa 27.6.2023 zorganizovala OPK Partizánske v spolupráci s OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom stretnutie poľovníkov s deťmi v ZŠ Skačany. Na akcii sa školáci oboznámili s lesnou zverou, trofejami lesnej zveri a deti 1. - 3. ročníka sa okrem toho zúčastnili na interaktívnej rozprávke formou prezentácie, kde si okrem skutočných obrázkov a zvukov lesnej zveri, spoločne čítali básničky o nich a na záver interaktívnej rozprávky si spoločne zaspievali. Súčasťou bola aj tieňohra, kde deti priraďovali farebné obrázky lesnej zveri k vyčiernenému obrázku zveri. A ako to býva už zvykom, na záver boli odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. Nezabudlo sa ani na žiakov 5.ročníka, ktorí si vypočuli zvuky lesnej zveri a získali informácie o nej a niečo zo života poľovníkov a poľovníckych signálov. Aj títo boli na záver odmenení z čarovného poľovníckeho klobúka.

Akcia sa podarila o čom svedčia aj priložené fotky. Spolupráca OPK je tiež cestou, ako pracovať s deťmi.

Lesu, Zveri a Poľovníctvu Zdar!

den deti bina 1 zmensenaDeň detí v maličkej obci Bíňa na juhu Slovenska zožal veľký úspech. Deti okrem bohatého programu, športových aktivít, a rôznych  súťaží mali možnosť oboznámiť sa s prácou poľovníkov. Cieľom akcie bolo vzbudiť lásku k lesu, k prírode, priblíženie a poukázanie dôležitosti tohto prastarého remesla a poznávanie zvierat. Deti mali možnosť vyskúšať streľbu z poľovníckej pušky, vidieť prácu poľovníckych psov, otestovať svoje znalosti vo vedomostnej súťaži a na záver boli odmenené sladkosťami z čarovného poľovníckeho klobúka a tie staršie deti poľovníckym časopisom.

cesta rozpravkovym lesom 2023 717.6.2023 sa PZ Driny už tradične zapojilo  do akcie Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa koná každý rok. Spestrením bola ukážka 4 sov, ktoré predviedlo OZ Naše Sovičkovo živé bažanty, králiky, prepelice. Stánok s Lesnou pedagogikou obslúžili študentky Strednej školy lesníckej Banská Štiavnica. Veľký záujem detí bol aj o hádzanie krúžkov na parohy a sáčkov do otvorov..

Naši členovia pripravili tradičný poľovnícky guláš.

viber image 2023 06 21 20 04 50 439Múzeum vo Svätom Antone spolu s hlavnými organizátormi uskutočnilo dňa 21. júna 2023 podujatie pod názvom Detský deň svätého Huberta. Veľký záujem o toto kultúrno-náučné podujatie prejavujú základné a materské školy z celého Slovenska. Jedná sa už o 11. ročník, na ktorom nás navštívilo 764 detí a 102 pedagógov. Celkovo viac ako 1000 účastníkov.

Cieľom podujatia je rozšíriť detské obzory jednoduchým kontaktom s prírodou, zábavnou a súťaživou formou sa poučiť ako to býva v lese, ako sa starať o les, o lesné zvieratká, lesné prostredie. Čas strávený v takomto prostredí deti milujú a môžu načerpať energiu zo živého okolia. Pridaná hodnota tohto podujatia vychádza z efektívneho a intenzívnejšieho prepojenia národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícii, histórie a kultúry, s cieľom posilniť edukatívny potenciál, zatraktívniť región a zvýšiť všeobecný záujem. Odkaz svätého Huberta: „ zver nielen loviť ale v prvom rade chrániť a pochopiť jej význam v prírode“ je stále aktuálnym odkazom aj pre súčasnú mladú generáciu.

Attachments:
Download this file (Tlačová správa DDSH 2023.pdf)Tlačová správa DDSH 2023.pdf[Tlačová správa - Detský deň svätého Huberta]254 kB

polovnicky den kalnica23 11 zmensenaPoľovnícke združenie Kálnica usporiadalo 26.5.2023 poľovnícky deň na chate Široké pre deti z miestnej základnej školy, ktorá sa už tradične spoločne s našim združením zapája do akcie Čistý revír = čistá príroda. Krásna Kálnická príroda, slnečné počasie, milé usmiate deti a výborná partia učiteliek a poľovníkov, to bol základ tejto parádnej akcie.

Bohatý a pre deti atraktívny program začal slávnostným nástupom a poľovníckymi signálmi, deti si užili lesnú pedagogiku, sokoliara, streľbu zo vzduchovky, súťaže s poľovníckou tématikou a tiež ukážku práce polície a hasičov. Akciu sme ukončili dovzdávaním pamätných medailí a opekačkou.

omalovanky spkJÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY S DARČEKOM PRE NAJMENŠÍCH.

Predstavujeme vám prvé zábery našej ešte “teplej” čerstvo vytlačenej omaľovánky pre deti s poľovníckou tématikou. Nevieme či je na Slovensku prvá poľovnícka, ale my sa jej veľmi tešíme, keďže návrhy jednotlivých kresieb, nápady, úpravy a finalizovanie nám trvali od začiatku roka. No a keby nám, ale šikovnému mladému autorovi Mikulášovi Sikorjakovi z OPK Stará Ľubovňa ĎAKUJEME za jeho dielo, pomoc, rešpekt, oddanosť a čas, ktorý si našiel, aby nám pomohol aj popri jeho pracovných povinnostiach.V týždni od 12.6.2023 budú omaľovánky distribuované k našim kolegom na OPK, v prípade záujmu sa môžete informovať u nich alebo u nás v kancelárii.

Poľovníctvo má zmysel!

polovnici detom senkvice 2023 7Krásny sobotný deň na šenkvickej strelnici navštívilo 27.5.2023 viac ako 1200 ľudí. Na  10. ročníku podujatia Poľovníci deťom, si mohli naše ratolesti užiť kolotoč, skákací hrad a šmýkačku, streľbu zo vzduchovky, maľovanie na tvár, vidieť ukážky sokoliarskych dravcov zo ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane a odfotiť sa s nimi, počuť ukážky vábenia jeleňov, predstavili sa im aj poľovnícki kynológovia, krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva, Klub slovenských poľovníčok, lesná pedagogika a mnoho ďalšieho. Po absolvovaní viacerých vedomostných aktivít boli deti odmenené diplomom a rôznymi cenami a upomienkovými predmetmi.

Poľovníci zo Šenkvíc pripravili bohaté občerstvenie guľáš, pečené pstruhy, cigánsku, hot-dogy i obľúbené hranolky, no ľudí prišlo toľko, že zásoby sa nečakane rýchlo minuli a poľovníci museli siahnuť po záložný plán. Aj toto bolo dôsledkom skvelej starých rodičov, rodičov ale najmä detí.

Jednoducho POĽOVNÍCTVO MA ZMYSEL a táto akcia to opäť dokázala. ĎAKUJEME Poľovníckemu združeniu DOLINA v Šenkviciach za skvelú prezentáciu slovenského poľovníctva.

poľovníci deťom 2023OPK Krupina Vás srdečne Vás pozýva na akciu "Poľovníci deťom", ktorá sa uskutoční dňa 23.06.2023 (piatok) v spolupráci s Domčekom CVČ v Krupine. Podujatie je organizované pod záštitou primátora mesta Krupina. 

Akcia je zameraná na cieľovú skupinu žiakov základných škôl v meste Krupina. Bude pripravených 10 stanovíšť (viď v prílohe plagát s pozvánkou) s poľovníckou tematikou a pre každého účastníka bude pripravený poľovnícky guláš s občerstvením a upomienkové predmety. Odhadovaný počet účastníkov a dosah akcie/podujatia: cca 400 – 500 žiakov. 

ae74efd6 adfe 4e12 8ad8 38b54455e08ePoľovnícke združenie SPZ Mojmírovce Vás pozýva na 2. Poľovnícky deň obce Mojmírovce, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. júna od 14,00 hod. na strelnici PZ Mojmírovce.

Pre deti sú prichystané rôzne aktivity lesnej pedagogiky, ukážok zvukov zveri, sokoliarstva, poľovníckej kynológie, poľovníckych trubačov, vystúpenie detskej folklórnej skupiny, kapiel a zábavných vystúpení.

Od 19. hod. je prichystaná tanečná zábava.

POLOVNICKY DE 2023Poľovnícke združenie Veľké Leváre Vás pozýva na Poľovnícky deň vo Veľkých Levároch, ktorý sa uskutoční v sobotu 17.júna 2023 na Babom jazere.

Program:
13:00 - Otvorenie Poľovníckeho dňa
          - Chytanie rýb na udicu (odporúčame priniesť si vlastné udice)
14:00 - Jazda na povoze so somárikom a jazda na koni

jan krnac skolka banovce 1OPK Bánovce nad Bebravou pokračuje s prácou s deťmi. Dňa 1.6.2023 na Deň detí zorganizovala v zastúpení Ing. Jankou Ševčíkovou, Ing. Jánom Krnáčom a jeho vnukom Alexom ďalšie stretnutie s interaktívnou rozprávkou - Ako dobré deti pomohli nájsť poľovníkovi stratené zvieratká. Stretnutia s rozprávkou sa zúčastnilo spolu 86 detí. Deti boli rozdelené do dvoch skupín. 1. skupina ( žiaci prvého ročníka - 40 žiakov ) a 2. skupina ( žiaci 2. roč. a 3. roč. - 46 žiakov).  Žiakom sme priblížili nie len pohľad na lesné zvieratká, ich zvuky vo forme prezentácie, ale tiež časť práce poľovníkov v lese. Deti nesedeli, ale aktívne sa zapájali do deja interaktívnej rozprávky a nezabudli sme si spoločne aj zaspievať. Súčasťou interaktívnej rozprávky bola aj tieňohra, kde deti priraďovali k čiernemu obrázku lesnej zveri jej farebnú podobu. A na záver boli deti odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. 

Plagat Polovnicky den 17. 4. 2023Poľovnícka spoločnosť Bošáca a obec Zemianske Pohdradie vás pozývajú na 6. ročník POĽOVNÍCKEHO DŇA, ktorý sa bude konať dňa 17.6.2023 od 11.00 hod. na hasičskom ihrisku v Zemianskom Pohdradí. Pre deti je pripravený program: streľba zo vzduchovky, ukážky lukostreľby, sokoliari, vábenie zveri a na záver tombola.

Súčasťou podujatia je aj súťaž vo varení guľášu.

Viac info na plagáte.

Attachments:
Download this file (Polovnicky_den_17.6.2023 - propozície.pdf)Polovnicky_den_17.6.2023 - propozície.pdf[Propozície - 6. ročník Poľovnícky deň, Bošáca 2023]142 kB

v skolke BN jan krnac 1Putovanie s interaktívnou rozprávkou s poľovníckou tematikou pokračovalo dňa 25.5.2023 zastávkou v Materskej škôlke Malá Hradná, kde OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom deťom priblížilo nie len pohľad na lesné zvieratká, ich zvuky vo forme prezentácie, ale tiež časť práce poľovníkov v lese. Deti nesedeli, ale aktívne sa zapájali do deja interaktívnej rozprávky a nezabudli si spoločne aj zaspievať. Súčasťou interaktívnej rozprávky bola aj tieňohra, kde deti priraďovali k čiernemu obrázku lesnej zveri jej farebnú podobu. A na záver boli deti odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. 

Akcia sa vydarila o čom svedčí aj pripojené foto. Práca s deťmi sa naozaj oplatí.

Lesu, Zveri a Poľovníctvu Zdar!

dppp23Obvodná poľovnícka komora Nitra a Okresná organizácia SPZ Nitra Vás pozývajú na 7. ročník DŇA POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY, ktorý sa bude konať v areáli renesančného kaštieľa Ghyczyovcov v obci Nové Sady. Súčasťou je aj okresné kolo súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva a súťaž vo varení poľovníckeho guláša.

Bohatý sprievodný program pre deti, ako i ukážky sokoliarov a kynológie, či lesná pedagogika, sú neodmysliteľnou súčasťou.

Tešíme sa na stretnutie.

Attachments:
Download this file (plagát DPPP.pdf)plagát DPPP.pdf[Pozvánka - Deň poľovníkov a priateľov prírody, 2023]285 kB

polovnici detom senkvice 2023Poľovníke združenie Dolina v Šenviciach Vás poýva na 10. ročník podujatia Poľovníci deťom, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2023 od 9,00 do 18,00 hod. pri Šenkvickej priehrade.

Tešiť sa môžete na súťaže o ceny, sokoliarov, ukážky vábenia a prejavov zveri, lesnú pedagogiku, maľovanie na tvár a mnoho ďalšieho.

Viac info na plagáte. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

plagát 2023Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia a Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou, vás srdečne pozývajú na podujatie Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti. Podujatie sa uskutoční 4. júna 2023 v parku pri barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Bližšie informácie o sprievodných akciách v prílohe.

polovnicky den holic 21 zmensenaHolíčsky zámok patril v dňoch 21. - 23. 04. 2023 opäť poľovníckym tradíciám. OPK Skalica usporiadala v spolupráci s mestom veľkolepú akciu a to Cjovateľskú prehliadku trofejí, oblastnú výstavu psov všetkých plemien a otvorenie zámockej letnej sezóny. Chovateľská prehliadka bola zahájená už v piatok a to programom pre deti z materských, základných a špeciálnych škôl v okrese Skalica. Predstavením poľovných tradícií, sokoliarstva, kynologie, poľovníckej hudby a všetkého, čo s výkonom práva poľovníctva súvisí, sme priblížili deťom poľovníctvo v pravom slova zmysle. Program prebiehal vo výučbových blokoch, kde sa zúčastnilo programu  spolu viac ako 550 detí. 

Sobota už patrila chovateľskej prehliadke ( v rámci ktorej opäť prebiehali súťaže pre deti v pôsobnosti poľovníckej pedagogiky), kulinárskym divinovým špecialitám, sokoliarskym predstaveniam, Oblastnej výstave psov, tradičnému jarmoku, historickému sprievodu (cca 100 dobových kostýmov, za účasti Sv. Huberta, Diany, psovodov, sokoliarov, panovníčky Márie Terézie s družinou, atd.), ďalej nechýbalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže práce detí "Tajomný život lesa" , divadelné predstavenia pre deti a všetko to, čo s poľovníctvom súvisí. 

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD