Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Odbor organizačný, ekonomický a správy majetku