Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Lučenec

Mierová 32

984 01 Lučenec

 

Stránkové dni a hodiny

 

PONDELOK 08.00 – 12.00 13.00 – 15.00
UTOROK 08.00 – 12.00 13.00 – 15.00
STREDA 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ŠTVRTOK 08.00 – 12.00 13.00 – 15.00
PIATOK 08.00 – 12.00 -