Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Klamstvá vs. realita

úspešná "dohľadávka" pravdy

Stanovisko k zavádzajúcemu článku APOS v časopise Naše poľovníctvo

V časopise pod zvučným názvom „Naše Poľovníctvo“ sa opakovane objavujú informácie a rozhovory, ktoré čitateľskú verejnosť dezinformujú a dovolíme si vysloviť aj silnejšie slovo - klamú. Opierajú sa pri tom o úvahy, ktorým absentuje základná štrukturálna logika, nehovoriac o odborných vedomostiach autorov alebo aspoň konzultácii s odborníkmi.

Mali sme tu (na stránkach tohto časopisu) články ľahko identifikovateľného pôvodu a ešte ľahšie identifikovateľného zámeru ako prezídium rozkráda SPZ. A keď sa „redakčnej rade“ zdalo, že by bolo potrebné poskytnúť priestor na propagáciu dodávajúcich podľa nej zaručené informácie, vydavateľ neváhal uverejniť fotografiu nositeľov „progresívnych“ myšlienok, na ktorej každý elementárne vzdelaný poľovník postrehne niekoľko etických prehreškov a dokonca porušenie zákona (napr. Naše poľovníctvo rozhovor s prezidentom SLOSP, strana .....). Takéto fotografie využívajú lektori Slovenskej poľovníckej komory, ktorí teoreticky aj prakticky pripravujú uchádzačov o poľovný lístok, ako odstrašujúci príklad hanobenia slovenskej poľovníckej etiky a ignorácie právneho rámca slovenského poľovníctva.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (stanovisko k APOS clanku.pdf)stanovisko k APOS clanku.pdf[Stanovisko k zavádzajúcemu článku o APOS ]1011 kB

Čítať ďalej...

Stanovisko OkO SPZ a OPK Topoľčany

V prílohe stanovisko OkO SPZ a OPK Topoľčany.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko OPK TO.pdf)Stanovisko OPK ~.pdf[stanovisko]625 kB

Stanovisko OPK Sobrance

V prílohe stanovisko OPK Sobrance

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko OPK Sobrance.pdf)Stanovisko OPK ~.pdf[ ]190 kB

OPK Zvolen - stanovisko

V prílohe stanovisko OPK Zvolen.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (stanoviskoZVs.pdf)stanoviskoZVs.pdf[stanovisko]51 kB

Stanovisko OPK Detva

V prílohe stanovisko OPK Detva.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko OPK DETVA.pdf)Stanovisko OPK ~.pdf[stanovisko]363 kB

Stanovisko OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza

Stanovisko OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza k deštruktívnym aktivitám SLOS Pribina a ZPO Hubert poškodzujúcich slovenské poľovníctvo je v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko  OPK -OkO SPZ PD ku SLOS ZPO Hubert marec 2013.pdf)Stanovisko OPK~.pdf[stanovisko]485 kB

OkO SPZ Košice-mesto - stanovisko

V plnej miere sa stotožňujeme so stanoviskom vedenia SPK a SPZ a podporujeme snahy prezidenta SPK a SPZ.

Predseda OPK a RR SPZ Košice:

MUDr. Ľubomír Myndiuk

OPK Nitra - stanovisko

V prílohe stanovisko OPK Nitra.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (File0001.Jpg)File0001.Jpg[strana 1]598 kB
Stiahnúť tento súbor (File0002.Jpg)File0002.Jpg[strana 2]536 kB

Stanovisko OPK Krupina

V prílohe stanovisko OPK Krupina

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko k PLOS Pribina.pdf)Stanovisko k PL~.pdf[ ]593 kB

Stanovisko OPK za Myjavu a Senicu

V prílohe stanovisko OPK za Myjavu a Senicu

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko I.pdf)Stanovisko I.pdf[1. časť]231 kB
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko II-1.pdf)Stanovisko II-1.pdf[2. časť]235 kB

Múzeum vo Sv. Antone - stanovisko

V prílohe stanovisko Múzea vo Sv. Antone.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko-MSA.pdf)Stanovisko-MSA.pdf[stanovisko]994 kB

OkO SPZ Bánovce nad Bebravou - stanovisko

V prílohe stanovisko OkO SPZ Bánovce nad Bebravou k listu  SLOS Pribina a ZPO Hubert.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OkO-SPZ--BnB-reakcia.pdf)OkO-SPZ--BnB-re~.pdf[stanovisko]101 kB

OPK Skalica - stanovisko

v prílohe stanovisko OPK Skalica k iniciatívam SLOZ Pribina a ZPO Hubert.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko OPK Skalica k iniciatívam SLOZ Pribina a ZPO Hubert.pdf)Stanovisko OPK ~.pdf[stanovisko]218 kB

OPK Zlaté Moravce - stanovisko

V prílohe stanovisko.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPK-ZM-stanovisko.pdf)OPK-ZM-stanovis~.pdf[stanovisko]133 kB

OPK Žiar nad Hronom - stanovisko

V prílohe stručná odpoveď na informácie, ktoré našej poľovníckej verejnosti podáva SLOSP a Z PO Hubert.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ZiarnH-Odpoved na SLOSP a Hubert.pdf)ZiarnH-Odpoved ~.pdf[stanovisko]58 kB

OPK Levoča - stanovisko

V prílohe stanovisko našej OPK  - ktorá zasadala včera k Výzve SLOSP Pribina a ZPO Hubert Horné Chlebany.

 
Všetko dobré želá a s pozdravom 
"Lesu a lovu zdar !"
 
Ing. Albert Baran,
predseda OPK Levoča
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko OPK Levoča.pdf)Stanovisko OPK ~.pdf[stanovisko]150 kB

OPK Banská Bystrica - stanovisko

 

Vážený pán prezident,
 
štvavá kampaň SLOS Pribiny a ZPO Hubert nenašla priaznivú odozvu medzi členmi OkO SPZ a OPK
Banská Bystrica. Ako predseda predstavenstiev týchto organizácií môžem zodpovedné prehlásiť,
že to čo uvádzajú vo svojich výzvach sa nezakladá na pravde a je to vyslovená lož. Práve naopak
drvivá  väčšina našich členov / 99,99 %/ je pohoršená ich správaním a konaním. Na základe uvedeného
Vám naše organizácie vyslovujú plnú dôveru a podporu v boji proti tzv. „obhajovateľom
 
Ing. Ondrej Antal
predseda OkO SPZ Banská Bystrica
predseda OPK Banská Bystrica

OkO SPZ Levice - stanovisko

V prílohe stanovisko OkO SPZ Levice.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPZ-LV-stanovisko.pdf)SPZ-LV-stanovis~.pdf[stanovisko]46 kB

PO Diana - stanovisko

V prílohe stanovisko PO Diana.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (reakcia na aktivity SLOSP od Diany.pdf)reakcia na akti~.pdf[stanovisko]488 kB

OPK Levice - stanovisko

V prílohe  reakcia na aktivity SLOSP.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPKLevice-reakcia OPK na SLOSP.pdf)OPKLevice-reakc~.pdf[stanovisko]673 kB

OPK a OkO SPZ Tvrdošín - stanovisko

v prílohe stanovisko OPK a OkO SPZ Tvrdošín k vyjadreniam SLOSP Pribina.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko OPK Tvrdošín.pdf)Stanovisko OPK ~.pdf[stanovisko]100 kB

OPK Galanta - stanovisko

V prílohe zasielame reakciu na Výzvu pre poslancov NR SR.

OPK Galanta

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPKGalanta-reakcia.pdf)OPKGalanta-reak~.pdf[stanovisko]73 kB

OPK Námestovo - stanovisko

V prílohe Vám zasielam stanovisko OPK Námestovo, k listom SLOSP Nitra.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPKNamestovo-Reakcia na listy SLOSP.pdf)OPKNamestovo-Re~.pdf[stanovisko]55 kB

RgO SPZ Žilina - stanovisko

V prílohe stanovisko RgO SPZ Žilina k výzve spolku Pribina Nitra.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovisko-ZA.pdf)Stanovisko-ZA.pdf[stanovisko]1061 kB

OPK a OkO SPZ Piešťany - stanovisko

V prílohe vyjadrenie predstavenstva OPK a OkO SPZ Piešťany k listu SLS Pribina.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPK-PE-oficial.pdf)OPK-PE-oficial.pdf[stanovisko]624 kB

OPK Malacky - stanovisko

 

V prílohe stanovisko OPK Malacky k výzve spolku Pribina Nitra.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (IMG.pdf)IMG.pdf[strana 1]677 kB
Stiahnúť tento súbor (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[strana 2]916 kB
Stiahnúť tento súbor (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf[strana 3]419 kB

OPK Komárno - Zaujatie stanoviska

Vážený kolegovia , poľovníci!

 
Nedá mi, aby som nereagoval na článok uverejnený 26.2.2013 na portáli polovnictvo.com. V prvom rade som sklamaný, že tento portál poskytuje priestor aj  štvavej kampani proti SPK a SPZ, ktorú naďalej vedie SLOSP Pribina za účinnej pomoci podobných tzv. poľovníckych organizácií a ich predstaviteľov. Organizácií a ich predstaviteľov, ktorým nejde a nešlo ani doteraz o úspešné napredovanie poľovníctva na Slovensku, ale hlavne o diskreditáciu a neustálu kritiku tých, ktorí za svojho dlhoročného pôsobenia niečo dokázali a mysleli a myslia to s poľovníctvom na Slovensku vždy vážne a seriózne.

Čítať ďalej...

OPK Považská Bystrica - Zaujatie stanoviska k vyjadrenia spolku PRIBINA

   OPK Považská Bystrica dostala emailom list, ktorý bol zaslaný predstaviteľom vlády SR a predsedovi NR SR loveckým spolkom PRIBINA.

   Na začiatku sa predstavíme, sme organizácia , ktorá zastrešuje poľovníkov v pôsobnosti okresu Púchov a Považská Bystrica. Naša OPK eviduje 1271 poľovníkov, ktorí sú všetci členmi Slovenského poľovníckeho zväzu, nemáme ani jedného člena zo spolku Pribina alebo inej poľovníckej organizácie. 

Čítať ďalej...

Reakcia na útoky na poľovnícku samosprávu

Nase_pol_2012-s.jpg

Prajem pekný deň,

nesmierne ma mrzí zverejnená informácia alebo lepšie povedané účelová.

Určite sa mnohí pýtate prečo.

Dovoľte aby som bol konkrétny na uvedené vyjadrenia:

„Nový zákon priniesol nový členský príspevok do SPK“

Takýto poplatok bol už aj v minulosti a volal sa - "Fond rozvoja a zveľaďovania poľovníctva", len sa na ňom nepodieľali všetci užívatelia poľovných revírov, len poľovné revíry SPZ . Tiež mali pisatelia mylné informácie o výške poplatkov, ktoré sú stanovené od 0,07 do 0,18 Eura za ha podľa poľovnej oblasti a bonity poľovného revíru nie 0,13 až 0,19. 80 % z poplatkov zostáva pre OPK - to znamená že pre daný región a 20 % pre SPK. Aritmetický priemer je 0,125 a nie 0,16 . Aritmetický priemer ale nie je relevantný údaj z dôvodu neplatenia poplatku v územiach so 4 . a 5 . stupňom ochrany a že na Slovensku je početnosť poľovných revírov s vyššou bonitou nižšia ako je priemerná bonita.

Čítať ďalej...

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/