Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

ZÁPISNICA z III. snemu Slovenskej poľovníckej komory, konaného 22.06.2013, Zvolen

Dňa 22.06.2013 vo Zvolene sa konal III. snem Slovenskej poľovníckej komory. Zápisnicu nájdete v prílohe, nové stanovy medzi predpismy.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zápisnicaz22062~.pdf)zápisnicaz22062~.pdf[zápisnica]182 kB

Čítať ďalej...

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/