Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

maly cetin 8 zmensenaPZ Lúky Malý Cetín organizovalo čistenie revíru v katastri obce Malý Cetín s členmi PZ a obyvateľmi obce. Dňa 02.04.2024 sa po druhý krát v obci Malý Cetín konala akcia s názvom čistý revír = čistá príroda. O možnosti zapojiť sa do šiesteho ročníka čistý revír = čistá príroda, sme sa dozvedeli cez informačný mail. Obyvatelia obce sa o tomto projekte s termínom konania dozvedeli cez plagát umiestnený na informačnej tabuly vobci pri obecnom úrade a na autobusových zastávkach. Napriek daždivému a veternému počasiu sa 10. zúčastneným podarilo vyzbierať 350 kg odpadu rôzneho druhu, napríklad plastové a sklenené fl'aše, pneumatiky, stavebné materiály. Za také malé množstvo vyzbieraného odpadu sme vďační zodpovednejším prístupom ľudí, ktorým patrí veľké poďakovanie.

muzla 2Poľovníci z Poľovníckej Spoločnosti Divé Husi Mužla,okr.Nové Zámky, počas uplynulej nedele 07.4.2024 vyzbierali 1 veľký kontajner aj niečo... Odbremenili sme našu prírodu od pár ton odpadu. Robíme to každý rok,a nerobíme to pre seba, robíme to pre našu prirodu 

pz lendak 13 zmensenaDňa 06.04.2024 Poľovné združenie Lendak so spoluprácou s obcou Lendak usporiadalo 3.ročník ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA Akcie sa zúčastnilo 37 ľudí z našej obce. Počas dopoludnia sa nám podarilo vyzbierať 3,66 ton rôzneho odpadu. Po ukončení zberu si zúčastnení pochutnali na vynikajúcom guláši, ktorý pripravili naši členovia. Ďakujeme všetkým účastníkom tejto akcie.

tesedikovo 2 zmensenaPoľovnícke združenie ČIERNY HÁJ Tešedíkovo v spolupráci s obecným úradom dňa 6. apríla organizovali zber odpadu v rámci podujatia ČISTÝ REVÍR - ČISTÁ PRÍRODA. Účastníci podujatia vyzbierali celkom 2900 kg odpadu. PZ ďakuje pani starostke a všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády za aktívny prístup.

pz borina 7 zmensenaDňa 23.3.2024 vykonali členovia našeho PZ Borina Dvorníky  - Bojničky každoročnú brigádu zameranú na zber odpadu z voľnej prírody. Členovia, ktorí sa danej brigády nemohli zúčastniť, vykonali čistenie prírody a revíru individuálne. V spolupráci s obecnými úradmi obcí Dvorníky a Bojničky a s RaOS Bojničky sa nám podarilo vyzbierať dva veľkokapacitné kontajnery a niekoľko prívesných vozíkov najrôznejšieho odpadu. Pozitívne je, že značne ubudlo plastových fliaš, negatívne že napriek zriadeným zberným dvorom sa každý rok nájde niekoľko čiernych skládok po nezodpovedných občanoch. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

ML ban.stiavnica 48.4.2024 2024 sa naša spoločnosť v spolupráci s SOŠL v Banskej Štiavnici znovu zapojili do akcie ,,Čistý revír = Čistá príroda ,,.Vyzbierali sme takmer tonu komunálneho odpadu, v PR Banky a PZ Tanád. Nežiadame finančný príspevok, preto sme nevyplnili požadovaný formulár. Akcie sa zúčastnilo 30 študentov SOŠL a zamestnancov ML Banská Štiavnica.

PZ Dolina Radava 2024 12 zmensenaAkciu s názvom „Čistý revír = čistá príroda" zorganizovalo Polovnicke združenie Dolina Radava v spolupráci s obcou Radava v sobotu 23. marca 2024 v čase od 8:00 hod do 12:00 hod v chotári obce v lokalitách Výhonský járek. Pánske vinohrady, Sedlácke vinohrady, Rúbanice, Pod Bočinou, Lótska dolina, Vicinálka, popri potoku Liska, železničnej trate a štátnej cesty. Účastníci mimo poľovníckeho združenia boli pozvani reláciou v miestnom rozhlase a prostredníctvom oficiálnej stránky obce Radava www.radava.sk a facebookovej stránky obce. Na čistení revíru sa zúčastnilo 33 ľudí vo veku od 10 do 70 rokov. Okrem členov poľovníckeho združenia a ich rodinných príslušníkov sa na akcii zúčastnilo 6 občanov z obce, ktorí si jej priebeh pochvalovali. Počas tohoročnej akcie /bola už v našom chotári v poradí šiestou sa vyzbieral odpad v objeme 7,0 m³ (cca 1,1 tony odpadu). Náklady na odvoz a uloženie odpadu na skládku TKO znášala obec Radava.

ps bralce 8 zmensenaPoľovnícka spoločnosť Bralce organizovalo vo svojom revíri a v okolí rieky Hron, potoku Teplá, ciest a parkovísk dňa 7.4.2024 o 8,00 hod. akciu s názvom Čistý revír ´čistá príroda. Na podujatí sa zúčastnilo 49 ľudí, ktorí vyzbierali 790 kg odpadu.

pz hlozec cisty revir 4Členovia PZ Hložec a dobrovoľníci sa po druhý krát opäť zapojili do IV. ročníka projektu ,, Čistý revír – Čistá príroda “ pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a televíznej relácie HALALI. V sobotu 09. 03. 2024 sa pred poľovníckou chatou Poľovníckeho združenia Hložec - Horná Súča stretli členovia PZ a dobrovoľníci na zder odpadu. Na akcií sa zúčastnilo 22 členov PZ Hložec spolu s rodinnými príslušníkmi a 3 dobrovoľníkmi. Odpad sa zberal v katastri obce Horná Súča, okres Trenčín v lokalitách u Čechov, Stráň a u Stehlíkov. Spoločne sme vyzberali cez 1,5 tony rôzneho odpadu, ktorý zvážali autami členovia PZ na vopred určené zberné miesto. Veľké poďakovanie patrí všetkým členom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali so zberom odpadkov. Určite sa budeme aj v ďalších rokoch zapájať do tohto projektu.

cierna voda 4Dovoľujeme si Vás informovať o našom úspešnom zapojení do VI. ročníka projektu "ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2024", ktorý ste organizovali v spolupráci s Komisiou pre poľovníctvo a životné prostredie SPK a Televíziou Halali.

Akciu našeho poľovníckeho združenia PZ Čierna Voda sme usporiadali dňa 6. 4. 2024 na poľovnom revíri v katastrálnom území Čiernej Vody. V akcii sa zúčastnilo celkom 17 dobrovoľníkov a členov nášho združenia, ako aj členov miestnej komunity. Počas akcie sa nám podarilo vyzbierať viac ako 2 tony odpadu, čo výrazne prispelo k zlepšeniu stavu našeho poľovného revíru a okolitého prírodného prostredia.

dedina mladeze 9 zmensenaAko každý rok pri sčítaní jarného stavu zveri upratujeme revír od neporiadku. Tak tomu bolo aj uplynulý víkend. Snažíme sa ísť príkladom pre všetkých v okolí a úspešne sa nám darí zapájať do tejto užitočnej akcie aj občanov Dediny Mládeže, našich priateľov a rodiny. Tento rok sa nám opäť podarilo vyzbierať tonu odpadu. Je to oproti minulému roku o niečo menej, čo nás teší. Snáď bude budúci rok pre nás opäť príjemným prekvapením.

pz majcichov 6 zmensenaDňa 16.3.2024 sme sa zapojili do akcie Čistý revír = Čistá príroda i my v spolupráci so žiakmi miestnej základnej školy Jána Palárika v hojnom počte a takisto s členmi klubu záhradkárov. Stretnutie prebiehalo o 9:00 hod. pred O.Ú. kde sme sa rozdelili na skupiny a vybrali sme sa na čistenie revíru. Následne po akcii sme odpad vyviezli na zberný dvor/kde bol vytriedený, približne o hmotnosti 750kg. Chcem poďakovať všetkým za účasť. Zberu odpadu a čistej prírode ZDAR 

pz nemsova 4 zmensena

PZ Nemšová a dobrovoľníci sa zapojili do VI. ročníka projektu ,,ČISTÝ REVÍR a ČISTÁ PRÍRODA“ pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a televíznej relácie HALALI. Členovia Poľovníckeho združenia Nemšová a dobrovoľníci zberali po tretí krát odpad PR Nemšová. Zber sa konal dňa 27. marca 2024 v katastri mesta Nemšová...Na zbere odpadu sa zúčasnilo 6 členov PZ Nemšová a 3 dobrovoľníci. Tak ako aj po minulé ročníky nesmeli chýbať pri zbere DHZ Nemšová (hasiči). Spoločne sme vyzberali cez 900 kg rôzneho odpadu napr. sklo, plastové fľaše, elektro odpad, stavebný odpad... Sme veľmi radi, že nového odpadu je čoraz menej a menej. Ďakujeme za spoluprácu: DHZ Nemšová (hasiči), VPS Nemšová, členom PZ Nemšová, vedeniu mesta Nemšová a OZ Hubert Ľuborča.

pz lubietova 5Krúžok mladých priateľov poľovníctva a prírody, ktorý funguje pri poľovnom združení Ľubietová už vyše 20 rokov, sa aj tento rok zapojilo do kampane „Čistý revír = čistá príroda“. V predošlých rokoch zbierali počas vychádzok v rámci krúžku a spoznávania prírody odpad pravidelne v malom množstve. Dňa 20.3.2024 15 detí so svojim vedúcim Ing. Jánom Dobošom, vyzbierali 350 kg odpadu v revíri Rúbane Ľubietová počas doby trvania krúžku. Mali veľkú radosť, že pomohli prírode, zvieratám ale aj sebe a svojmu okoliu. Deťom patrí obrovské poďakovanie. 

trstie klacany 4Poľovnícke  združenie Tŕstie Kľačany zorganizovali dňa 23. marca 2024 akciu Čistý revír = Čistá príroda. Opäť sme zaplnili 7 tonový kontajner odpadu, a odstránili ďalšie čierne skládky, ktoré sa náchádzali v našom chotári. Táto akcia by mala pripomenúť zodpovednosť každého z nás za stopu, ktorú počas svojho života zanecháme. Zároveň nás predovšetkým teší veľká účasť detí, čo je dôkazom, že aj tí najmenší dokážu veľké veci! Skvelá práca, ďakujeme!  

pz bazant ivanka 3 zmensenaDňa 16.03.2024 zorganizovalo Poľovnícke združenie Bažant v obci Ivanka pri Dunaji okres chotári. Zraz účastníkov - brigádnikov bol 16.03.2024 o 8.00 hodine na chate PZ Bažant. Prišli nás podporiť rodičia a deti zo skupiny Ariela a členovia lukostreleckého oddielu v Ivanke. Dovedna sa nás zišlo 36. Po rozdelení do skupín sme sa vybrali zbierať odpad. Senec brigádu s názvom „ Čistý revír = Čistá príroda,, zameranú na zber odpadu v Ivankom Do 12.30 sa nám podarilo vyzbierať plnú dodávku čo predstavuje asi 1.100 kg odpadu.

precin cisty 3Dnešná akcia Čistý revír = čistá príroda uskutočnená 17.3.2024 bola opäť úspešná. Odpad zberalo viac ako 50 účastníkov, väčšina bola poľovníkov a ich rodinných príslušníkov. Zberali sme nielen v Prečíne, ale i v Bodinej, spolu sme vyzbierali viac ako 1,5 tony odpadu. Ďakujeme starostom oboch obcí za súčinnosť, pani starostke Filovej za občerstvenie a redakcii Halali za sladkosti.

dolinka 1 zmensenaDňa 24.3.2024 Poľovnícke združenie Dolinky so sídlom v Choči usporiadalo tradičné upratovanie chotára. Akcie sa zúčastnilo 14 členov nášho združenia a dvaja obyvatelia našej obce. Počas veterného dopoludnia sa nám podarilo vyzbierať cca 500 kg odpadu rôzneho druhu (pneumatiky, plastové obaly, plastové fľaše, železný odpad). Po ukončení zberu si zúčastnení pochutnali na pečených klobáskach, ktoré naše PZ vyrobilo v zimnom období. Plagát čistý revír = čistá príroda bol zverejnený na informačnej tabuli obce Choča a taktiež bol zdieľaný na sociálnych sieťach členmi nášho združenia. Akciu sme ukončili o 12.00 hod. a rozišli sme sa s pocitom, že sme urobili dobrú vec pre prírodu a náš chotár.

osadne 8 zmensenaDňa 16.3.2024 Poľovníckej združenie Osoj Osadné v spolupráci s miestnym obecným úradom a občianskym združením Pod Osojom usporiadali upratovanie chotára obce Osadné pod názvom ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA. Členovia poľovnícke združenia s rodinnými príslušníkmi vrátane najmladších členov vyzbierali viac ako 600 kg odpadu, taktiež sa podarilo zlikvidovať novú nelegálnu skládku odpadu. Obecný úrad akciu podporil vreciami na odpad, miestny súkromný poľnohospodár na akciu zapožičal nákladný automobil. Úspešná akcia akcia v krásnom jarnom počasí bola zakončená opekačkou.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne d'akujeme a sme radi, že sme spoločne mohli preukázať skutočný záujem o prírodu a jej ochranu

suchohrad 3Pred zberom odpadu sme vyvesili oznam na tabuli PZ Suchohrad pri autobusovej zastávke ( viď. príloha), tak isto bolo konanie sa akcie oznámené občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu. Uskutočnila sa v Sobotu, dňa 23.03.2024 v revíre Suchohrad a už tradične v spolupráci s Obecným úradom Suchohrad a Bufetom na ihrisku. Poľovníci sme sa stretli už o 9.00 na poľovníckej chate, v počte 23 poľovníkov a ich rodinných príslušníkov. Ostatní občania obce sa stretli o 10.00 na futbalovom ihrisku, ktorých bolo 21. Účastníci sa rozdelili do skupín a porozchádzali sa po okolí. Odpad sme zbierali na lesných aj príjazdových cestách do obce. Aj teraz obecný úrad zabezpečil vrecia na odpad, rukavice a pod. Samozrejme bol otvorený aj zberný dvor aj mimo otváracích hodín. Vyviezlo sa cca 200 kg plastov, asi 300 kg stavebného odpadu, 500 kg komunálneho odpadu a ako obyčajne asi 10 ks pneumatík. Brigáda sa skončila približne o 14.00 hod. spoločným posedením na ihrisku, kde sa podávalo občerstvenie.

pz kuty 2Do upratovacej akcie Čistý revír = čistá príroda, ktorá sa konala v sobotu 22. marca 2024, sa k členom PZ Kúty pridali i tento rok žiaci ZŠ Kúty, ich rodičia a členovia občianskeho združenia Pjekné mjestečko. O igelitové vrecia, gumené rukavice, kontajnery a odvoz odpadu sa postaral obecný úrad. V počte 80 účastníkov sme vyzbierali 2 a pol veľkoobjemových kontajnerov odpadu (2700kg), ktorý si tam ľudia len- tak „odložili“. Teplé doobedňajšie počasie priam vyzývalo na piknik, a tak sme túto akciu unavení, ale spokojní s vykonanou prácou, ukončili na lúke spoločnou opekačkou. Za seba, ale i za prírodu ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podať pomocnú ruku.

Posledný pozdrav 9 zmensenaDňa 17.03.2024 PZ Rumanová v spolupráci s obcou Rumanová,  zrealizovali akciu Čistý revír = čistá príroda v našom rumanovskom revíry. Propagáciu akcie sme mali plagátom(Viď Príloha, vyhlásením  v obecnom rozhlase 2x. Pre veľkosť príloh Vám to posielam na 2 krát.

pz driny smolenice 1 zmensenaS príchodom jari PZ Driny Smolenice – Lošonec opäť v spolupráci s OÚ Smolenice a OÚ Lošonec zorganizovali jarné upratovanie po návaloch turistov, ale aj občanov, ktorí svojou aktivitou skrývajú svoje poklady v prírode. Takisto sa v niektorých častiach revíru rozmohlo uskladňovanie kadáverov občanmi z iných poľovníckych združení, čo bolo riešené v relácii Reflex (Tv. Markíza). Dňa 16. marca 2024 členovia PZ Driny usporiadali vyčistenie všetkých prístupových ciest , vodných tokov a okolie pri priehrade. Celkove sa vydarenej akcie zúčastnilo 67 členov PZ Driny, rodinných príslušníkov a priateľov a vyzbieralo sa 2700 kg rôzneho odpadu.

stara hora nova dedina 1V sobotu 16.03.2024 sa v obci Podlužany tradične konala akcia Upratovanie Podlužian - Čistý revír = čistá príroda. Od rána sme vyzbierali odpad v celom katastrálnom území obce, od jarkov pozdĺž celej dediny až po vzdialený chotár a les, týmto sme spojili príjemné s užitočným. Do akcie sa zapojilo 40 prevažne našich občanov. Celkovo sa vyzbieralo do 2 ton rôzneho odpadu. Mysleli sme aj na separovanie a časť odpadu sme vytriedili do vriec podľa určených farieb. Zároveň sme v rámci edukácie deťom poukázali na dôležitosť takejto činnosti pre životné prostredie.

cakajovce 3 zmensenaAkcia „Čistý revír = čistá príroda 2024“ bola zorganizovaná dňa 16.03.2024 poľovníckym združením Čakajovce v revíri PZ Čakajovce. Na akcii sa zúčastnilo celkovo 70 ľudí. Zúčastnili sa všetci poľovníci aj s rodinami a žiaci ZŠ a MŠ Čakajovce spolu so svojimi rodičmi. Pri organizovaní nám veľmi pomohol starosta obce Čakajovce, ktorý poskytol techniku na odvoz odpadu a taktiež zabezpečil jeho vytriedenie. S propagáciou tohto ročníka nám veľmi pomohol pán riaditeľ a pani zástupkyňa zo ZŠ v Čakajovciach, ktorí zverejnili náš plagát prostredníctvom Edupage a dokonca vytlačili pre žiakov malé propagačné letáčiky, za čo im patrí veľká vďaka. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 2300kg odpadu. 

pz magura cistyrevir 1Poľovnícke združenie Magura Stebník spojilo túto organizovanú akciu so sčítaním zveri, ktoré bolo tento rok určené na 16.3.2024. Akcie "Čistý revír = čistá príroda sa zúčastnilo spolu 13 členov poľovníckeho združenia Magura a 5 členov z radov nepoľovníckej verejnosti. Počas príjemného dopoludnia sa zúčastneným podarilo vyzbierať približne 350 kg rôzneho odpadu (sklenené, plastové fľaše, plastové obaly, odpadky, pneumatiky), ktoré boli pohodené v prírode v katastrálnom území obcí Stebník a Stebnícka Huta. Na konci tejto organizovanej akcie bol pre zúčastnených pripravený kotlíkový guláš z diviny, ktorý si mohli vychutnať v príjemnom prostredí poľovníckej chaty a s pocitom dobre vykonanej práce. Informačné plagáty boli zverejnené na obecnej informačnej tabuli v Stebníckej Hute, webovej stránke obce a na informačných tabuliach PZ Magura v obci Stebník a pri poľovníckej chate.

neded cisty revir24 8 zmensenaDnes členovia, priatelia a rodinný príslušníci (34ludí) poľovníckeho zduženia Drop Neded sa tradične aj tento rok zúčastnili akcie ,,ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA" v spolupráci s obcou vyzbierali v katastri obce Neded 7 plných prívesov a 2 plné traktorové vlečky odpadu, ktorého váha presiahla 2 tony. Priali by sme si aby si niektori ľudia konečne začali vážiť svoje okolie a prírodu!

DSC04337Poľovnícky spolok UPS Lutila usporiadal dňa 16.3.2024 v sobotu, v rámci akcie Čistý revír = čistá príroda akciu na zber odpadu v katastri obce Lutila. Boli vylepené 3 plagáty na informačných tabuliach a obce a 3x vyhlásené v miestnom rozhlase. Text vyhlásenia a plagát prikladáme k e-mailu. Akcie sa zúčastnilo 17 brigádnikov. Nazbierali sme takmer plný 7 tonový kontajner o váhe odpadu cca 2500 kg. Po skončení brigády sme na chate podávali výborný jelení guľáš a nápoje.

vycapy cisty revir24 7Poľovnícke združenie Výčapy-Opatovce s spolupráci s obcou Výčapy-Opatovce zorganizovali dňa 16. marca 2024 akciu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA.

I keď predpoveď počasia naznačovala, že by sa nemuselo jednať o ten najslnečnejší deň, tak aj napriek tejto skutočnosti prišlo podporiť daný projekt približne 80 nadšencov. Nakoniec sa však aj počasie priklonilo na našu stranu, a tak sme mohli spolu stráviť pekný a produktívny deň.  Veľmi potešujúcim faktom bolo zistenie, že ochrana životného prostredia nie je vôbec cudzia deťom, ktoré nám prišli pomôcť v hojnom počte.

spolocna Pana 2024 1Obec Paňa v spolupráci s Poľovníckym združením Paňa usporiadali tradičné upratovanie chotára ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA. Počet dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili jarného upratovania bol 30. Kataster obce sa rozdelil na 2 časti a každej skupine sa pridelila jedna lokalita. Spolu sa vyzbieralo 400 kg rôzneho druhu odpadu. S potešením môžeme konštatovať, že z roka na rok množstvo nelegálneho odpadu vo voľnej prírode klesá. Jarným upratovaním katastrálneho územia Paňa sme prispeli k zlepšeniu kvality životného prostredia. Po upratovaní nasledovalo malé občerstvenie pre účastníkov na miestnom futbalovom ihrisku. Všetkým zúčastnením patrí veľké poďakovanie.

pz cetinka cisty revir 3

Dňa 09.03.2024 obec Veľký Cetín v spolupráci s Poľovníckym združením Cetínka a ostatnými dobrovoľnými organizáciami obce usporiadali tradičné upratovanie chotára ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA. Napriek chladnému počasiu a vetru tento rok počet dobrovoľníkov bol 41. Kataster obce sa rozdelil na 4 časti a každej skupine sa pridelila jedna lokalita. Spolu sa vyzbieralo 630 kg rôzneho druhu odpadu. S potešením môžeme konštatovať, že z roka na rok množstvo nelegálneho odpadu vo voľnej prírode klesá. Jarným upratovaním katastrálneho územia Veľký Cetín sme prispeli k zlepšeniu kvality životného prostredia v našej obci. Všetkým zúčastnením a OZ Upracme Slovensko patrí veľké poďakovanie.

dolne dubove 4 zmensenaZ dôvodu teplého počasia a skoršieho nábehu jari a rastu travín v chotári sme sa rozhodli zorganizovať v dostatočnom predstihu čistenie časti chotára revíru JASTRAB Dolné Dubové. Po VČS pripadol dohodnutý termín na 2. marca 2024. O pol deviatej sme sa stretli časť členov PZ Dolné Dubové niektorí aj s potomstvom aby sme pomohli vyčistiť chotár. Spolu nás bolo 11 osôb a rozdelili sme sa na tri skupiny. Jedna skupina starších členov prešla poľnú cestu na Krupú ďalšia dvojica vyčistila okolie štátnej cesty smerom na Horné Dubové a omladina s dozorom prešla potoky za priehradou. Spolu sa podarilo za tri hodiny vyzbierať deväť mechov prevažne plastového a skleneného odpadu v celkovej hmotnosti asi 250 kilogramov. Kooperácia s obecným úradom a zložkami obce zlyhala v časovom plánovaní (obecné zložky plánujú separátnu akciu neskôr) no ústretovo nám OÚ pomohol s pretriedením a likvidáciou odpadu na obecné náklady.

cisty revir gajary 6PZ Dúbrava Gajary zorganizovalo brigádu vo svojom poľovnom revíri v rámci akcie čistý revír v sobotu 2.3.2024 so zrazom na Poľovníckej chate o 8,00 hod. O akcii bola upovedomená i širšia verejnosť prostredníctvom plagátu čistý revír=čistá príroda. V pekné sobotňajšie dopoludnie sa na brigáde zúčastnilo 14 členov PZ a ďalší rodinný príslušníci, ktorí v dopoludňajších hodinách vyzbierali v poľovnom revíri 4 prívesné vozíky a niekoľko vriec prevažne domáceho komunálneho odpadu o hmotnosti približne 2000 kg .Po spoločnom fotení a dokumentácii akcie sme si všetci pochutili na dobrom guláši z dielne majstra kuchára nášho člena Erika Zedníčka s rodinou. S pocitom dobre vykonanej práce s plnými žalúdkami sme akciu o 12,00 oficiálne ukončili.

Zimná 6Lesy SR, š. p. Odštepný závod Liptovský Hrádok sa podieľajú prostredníctvom svojich zamestnancov na čistení poľovných revírov, ktoré majú v užívaní a to konkrétne v PR Krížna, Fatra, Prašivá, Rakytov, CHPR Nízke Tatry, Piľsko, Zimná a Príslop. Ročne vyzbierame v každom revíri 150 - 200 vriec komunálneho odpadu, čo je približne 4 tony komunálneho odpadu. Čistenie prebieha celoročne zberom jednotlivých odpadkov popri cestách a v revíroch a teda nejde len o jednorazovú akciu. Hlavné obdobie zberu vzhľadom na klimatické podmienky je apríl až november. Odpad v poľovných revíroch je situovaný hlavne okolo dolinových ciest a vodných tokov. Napriek každoročnému úsiliu pri čistení našich revírov sa situácia nezlepšuje, odpad sa po vyčistení od nezodpovedných občanov dostáva späť do prírody. Akcie sa zúčastňuje cca 25 ľudí. 

Autor: Ing. Miroslav Priechodský, PhD.
referent poľovníctva OZ LH 

 IMG 0779PS Bažant Mojmírovce zorganizovali už po siedmykrát dňa 25.3.2023 akciu čistý revír = čistá príroda. Zúčastnilo sa jej 16 poľovníkov a ďalších 40 ľudí z obce. Poľovníci pripravili pre pre všetkých účastníkov chutný guľáš. Podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 25 ton odpadu.

foto5Brigáda zameraná na čistenie prírody od nelegálnych skládok odpadu v okolí obce Plavecký Štvrtok (okr. Malacky) sa konala v sobotu 25.03.2023. Ráno sa zišlo pred poľovníckou chatou PZ SOKOL 18 poľovníkov a priateľov poľovníctva. Rozdelili sa do skupín, ktoré čistili rôzne lokality revíru, kde sa nachádzal nelegálny odpad. Aj tento rok sa akcia na pomoc prírode konala súbežne s brigádou obce a s dobrovoľníkmi z radov obyvateľov obce Plavecký Štvrtok. Firma Nafta a. s. zabezpečila veľkokapacitné kontajnery. Okrem týchto kontajnerov sa odpad vozil aj priamo do obecného zberného dvora. V minulosti patrili medzi „štandardný sortiment“ zbieraného nelegálneho odpadu plastové fľaše od nápojov. Predpokladáme, že štátom zavedené zálohovanie niektorých typov PET fliaš a plechoviek za vratný poplatok je dôvodom, že počas tohtoročnej brigády bolo v revíri vidieť oveľa menej odhodených plastových fliaš od nápojov a plechoviek. Chceme veriť, že takýto trend bude pokračovať aj v budúcnosti a plastové fľaše či plechovky nebudú končiť v prírode. Brigádnici z obce aj za PZ SOKOL zbierali odpad v rovnakom  čase. Väčšina váhovo ťažšieho odpadu sa zozbierala účastníkmi za PZ SOKOL, keďže mali k dispozícii aj vlastné autá s vozíkmi. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na brigádu s cieľom vyčistiť prírodu!

zber odpadu cierny vah 4Občianske združenie Čierny Váh zorganizovalo v jarnom aj jesennom období v rámci projektu Čistý revír = čistá príroda zber odpadu na Čiernom Váhu a v jeho okolí. Do zberu sa zapojili členovia obžianskeho združenia. Členovia vykonávali zber v okolí dolnej prečerpávacej nádrže, v doline Čierneho Váhu a okolia rieky Ipoltica. Nazbieraný odpad tvorili rôzne, predovšetkým plastové predmety, ktoré nezodpovední turisti vyhodili alebo ich doplavila voda. Opäť sme nazbierali mnoho starých pneumatík, ktoré ľudia vyhodili okolo cesty. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať približne 900 kg odpadu, ktorý sme vďaka obci Východná a Lesom SR správne zlikvidovali a vyčistili prírodu. Všetkým účastníkom chcem veľmi pekne poďakovať. Akcie sa zúčastnilo 11 členov OZ Čierny Váh, ktorí boli o akcii informovaní prostredníctvom plagátu.

zber odpadu nimrod trnovec 2Tak ako každý rok sme aj tento rok zorganizovali akciu Čistý revír = čistá príroda, a to 29.04.2023 so začiatkom o deviatej hodine. Počasie nám moc neprialo, bolo dosť sychravo, ale našich členov to od vyčistenia nášho poľovného revíru neodradilo. Naopak, vyhľadávali sme miesta, ktoré sme predošlé roky v rámci tejto akcie nenavštívili.

zber odpadu mojtin 8Akciu Čistý revír = čistá príroda organizovala PO Pancier Mojtín, Košecké Podhradie dňa 22.4.2023 a 29.04.2023. Stretli sme sa v sobotu 22.4.2023 o 8,00 hod. pred obecným úradom v Košeckom Podhradí, prítomných bolo 60 účastníkov. Poľovný hospodár vysvetlil účel, priebeh a organizáciu celej akcie. Účastníkov rozdelil do 7 skupín, ktoré sa vybrali do jednotlivých častí PR. Každý účastník dostal rukavice, vrecia na odpad a účastníci, ktorí sa pohybovali v okolí cestnej komunikácia aj reflexné vesty. Odpad sme zvážali na prívesných vozíkoch a traktorovej vlečke na zberný dvor obce, kde sa zozbieraný odpad vytriedil. Vyzbierali sme 3 100 kg odpadu. Po ukončení bolo účastníkov podané občerstvenie vo forme poľovníckeho guľášu a deťom sladká odmena. O týždeň neskôr 29.4.2023 sme sa stretli v obci Mojtín pred obecným úradom, počet účastníkov 17, vyzbieralo sa 1 100 kg odpadu, ktorý sa sa umiestnil na zbernom dvore.

zber odpadu hatalov2Poľovnícke združenie Jazvec Hatalov zorganizovalo dňa 22.4.2023 zber odpadu z revíru v katastri občí Hatalov a Žbince. Akcie sa zúčastnilo 31 dospelých a 11 detí a podarilo sa nazbierať 7 ton odpadu.

PZ Ocova Haj 3Poľovnícke združenie Očová - Háj sa aj tento rok zapojilo do projektu „Čistý revír = čistá príroda", za účelom zberu odpadu a čistenia nášho poľovného revíru. Tohtoročná akcia sa konala 22. 4. 2023, a to v širšej spolupráci so samosprávou obce Očová, Obecnými službami Očová či susedným zdužením PS Očová za účasti vyše 200 brigádnikov, pričom z nášho PZ sa zúčastnilo 30 členov a ich rodinných príslušníkov. Celkovo sa vyzbieralo cca 7,0 t odpadu, ktorým sme naplnili 4 kontajnery. K zdarnej akcii sme prispeli tiež chutným gulášom od nášho guláš majstra na záverečnom posedení.

zber odpadu zliechov 3Dňa 6.5.2023 naše Poľovnícke združenie Vápenica v spolupráci s Obcou Zliechov a DHZ Zliechov zorganizovalo podujatie Čistý revír = čistá príroda. Akcie sa zúčastnilo 27 ľudí a spoločnými silami sme vyzbierali viac ako 100 vriec odpadu a 5 plných prívesných vozíkov, čo činilo skoro 2,5 t odpadu. Urobili by sme určite viac, avšak na obed nás zahnal dážď. A tak sme si spolu s priateľmi posedeli pri výbornom guláši, ktorý uvarili členovia nášho združenia. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí napriek nepriaznivej predpovedi počasia prišli a pomohli nám skrášliť náš poľovný revír. 

zber odpadu hradiskoČlenovia a kandidáti PZ Hradisko Púchov v spolupráci s obecnou samosprávou sa zapojili do aktivít v rámci dňa zeme tak že dňa 23.apríla vyzbierali v prírode veľké množstvo odpadu. Do zberu sa zapojilo v revíri aj 57 dobrovoľníkov  z priľahlých obcí.

Medzi nimi boli aj deti , ktoré sú našou budúcnosťou a spoločne s nimi sme prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v našej prírode. Súčasťou vydarenej akcie bolo aj vyhodnotenie pre najaktívnejších zberačov a posedenie pri guláši. Vyzbieralo sa vyše 2500 kg.odpadkov. Všetci sa týmto zaslúžili o čistejšiu prírodu pre budúce generácie.

hradisko puchov 2 2 zmensenaPoľovníci a kandidáti Poľovníckeho združenia Hradisko Púchov sa už tradične zapájajú do zbierania odpadkov v poľovnom revíri ku príležitosti Dňa Zeme spolu s predstaviteľmi a občanmi miestnych samospráv obcí susediacich s revírom PZ Hradisko Púchov . Ani dňa 22.04.2023 to nebolo inak. Tentokrát sa odpadky zbierali v revíri z dvoch strán . Jedna skupina na úseku od obce Sverepec a druhá od Dolných Kočkoviec. Na akcií sa zúčastnilo aj veľa detí s rodičmi. Najusilovnejší zberači medzi mládežou boli odmenení vecnými darmi a medailou. Po skončení akcie bolo pre všetkých zberačov pripravené občerstvenie a chutný guláš z diviny. Vyzbieralo sa 3500 kg odpadkov.

cisty revir dolna suca 4Ctíme si prírodu a krajinu. Preto sme sa aj tento rok ako Poľovnícke združenie Krasín Dolná Súča zapojili do V.ročníka výzvy ,,Čistý revír = čistá príroda’’, ktorú vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a Halali.

Vyzbierali sme niekoľko vozíkov odpadu, ktoré skončili na zbernom dvore, v rámci možností aj vyseparované. O približne 2 tony odpadu sa postaralo 19 členov združenia a niekoľkí kandidáti na členstvo. Dovolíme si apelovať na ľudí, že LES NIE JE SMETISKO. Obzvlášt, keď máme 3x týždenne plnohodnotný bezplatný zber odpadu na zbernom dvore v obci.

zber odpadu klucove 3Členovia PZ Háj Kľúčové spolu so svojimi rodinami, skautami, dobrovoľníkmi, rybármi, hasičmi a členmi PZ Nemšová čistili prírodu, okolie cyklotrás a okolie riek a vodných tokov. V našom revíri sme spolu vyberali a odviezli na zberný dvor približne 1 tonu odpadu, (80 vriec plus veľkoobjemový odpad.) Zber odpadu sme prvý krát vyskúšali spraviť vo veľkom a tak sme sa spojili a zároveň zapojili do akcie rôzne OZ, organizácie a spolky v našom meste, čo malo nakoniec veľký úspech, keďže v PR Nemšová bolo vyzbierané taktiež veľké množstvo odpadu a to aj s veľkou zásluhou miestnych rybárov. Verím, že na ďalší rok sa nám podarí vyčistiť ďalšie miesta, hoci dovolím si povedať, že tie najproblematickejšie už sú zlikvidované.

Ďakujeme že podporujete túto perfektnú akciu. 

zber odpadu javirska 2Brigáda sa uskutočnila 1.4.2023 od 8,00 - 13,00 hod. v extravilánoch obcí Zbudská Belá, Volica, Valentovce a Výrava. Brigády sa zúčastnilo 24 členov z radov PZ Javírska spolu s deťmi. Na brigáde sa vyzbieralo 94 vriec odpadu o celkovej hmotnosti 205 kg.

zber odpadu suchohrad 2 zmensenaPred zberom odpadu sme vyvesili oznam na tabuli PZ Suchohrad pri autobusovej zastávke, tak isto bolo konanie sa akcie oznámené občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu. Uskutočnila sa v Sobotu, dňa 18.03.2023 v revíre Suchohrad a už tradične v spolupráci s Obecným úradom Suchohrad a Bufetom na ihrisku. Začalo sa o 9.00 hod, stretnutím sa všetkých brigádnikov na futbalovom ihrisku. Účastníci sa rozdelili do skupín a porozchádzali sa po okolí. Odpad sme zbierali na lesných aj príjazdových cestách do obce. Aj teraz obecný úrad zabezpečil vrecia na odpad, rukavice a pod. Samozrejme bol otvorený aj zberný dvor aj mimo otváracích hodín. Brigády sa zúčastnilo cca 50 osôb. Vyviezlo sa cca 200 kg plastov, asi 30 kg skla, 200 kg komunálneho odpadu a jedna plná dodávka pneumatík cca 400 kg. Brigáda sa skončila približne o 15.00 hod. spoločným posedením na ihrisku, kde sa podávalo občerstvenie

zber odpadu MLBS 8 zmensena27.6.2023 naša spoločnosť  v spolupráci s SOŠL v Banskej Štiavnici sa zapojila do akcie „Čistý revír „.Vyzbierali sme tonu komunálneho odpadu, v PR Banky a PZ Tanád.  Akcie sa zúčastnilo 35 študentov SOŠL a zamestnancov ML Banská Štiavnica. 

Podkategórie

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.