Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Krupina

Svätotrojičné námestie č. 1

963 01 Krupina