Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

SPK

Predstavenstvo OPK Poprad, v zmysle Stanov SPK a pokynov na prípravu III. Výročného snemu SPK pozýva na stretnutie držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v okrese Poprad, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami poľovníckej organizácie vykonávajúcej právo poľovníctva v poľovných revíroch.

Stretnutie sa uskutoční 14.8.2024 (streda) o 15.00 hod. v kancelárii OPK za účelom voľby zástupcov na III. Výročnú konferenciu OPK, podľa kľúča na každých začatých 200 neumiestnených členov s PL 1 delegát.

Program stretnutia:

SPK

Obvodná poľovnícka komora OPK Nové Zámky Vás v zmysle Stanov SPK a pokynov na prípravu III. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory pozýva na stretnutie držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode OPK Nové Zámky , ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami poľovníckej organizácie vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch.
Stretnutie sa uskutoční za účelom voľby vašich zástupcov na III. výročnú konferenciu OPK (podľa kľúča na každých i začatých 200 neumiestnených členov s platným PL 1 delegát), ktorá sa uskutočňuje raz za 5 rokov.

Stretnutie sa uskutoční dňa 31.7.2024 o 14:00 hod.
v priestoroch OPK Nové Zámky, G. Czuczora 5, Nové Zámky.

Attachments:
Download this file (KONF-ozn.pdf)KONF-ozn.pdf[pozváka]450 kB

SPK

Obvodná poľovnícka komora Lučenec Vás v zmysle Stanov SPK a pokynov na prípravu III. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory pozýva na stretnutie držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode OPK Lučenec, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami poľovníckej organizácie vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch.
Stretnutie sa uskutoční za účelom voľby vašich zástupcov na III. výročnú konferenciu OPK (podľa kľúča na každých i začatých 200 neumiestnených členov s platným PL 1 delegát), ktorá sa uskutočňuje raz za 5 rokov.

Stretnutie sa uskutoční dňa 17. júla 2024 (streda) o 15.00 hod.
v kancelárii OPK Lučenec, Mierova 32, Lučenec 984 01

Attachments:
Download this file (Pozvánka-neumiestnení 17.07.2024.pdf)Pozvánka-neumiestnení 17.07.2024.pdf[pozvánka]806 kB

SPK

OPK Sobrance na základe organizačných pokynov na prípravu a zabezpečenie Ill. výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory, ktoré vyplývajú z § 18 ods. 1 písm. b.) Stanov SPK Vas pozýva 10.07.2024 (streda) o 14.00 hod. do zasadačky OPK Kúpeľská 66 Sobrance na zhromaždenie členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Sobrance, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancani uži'vatel'a pol'ovného reviru ( ďalej len neumiestnení členovia OPK), za účelom voľby delegátov výročnej konferencie, zastupujúcich neumiestnenych členov OPK a to jedného zástupcu na každých aj začatých dvesto neumiestnenych členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí Vds budú zastupovať na Ill. výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory Sobrance. - čítaj viac v prílohe

SPK

Stretnutie zástupcov fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v pôsobnosti OPK  Ilava  -  pozvánka

 V zmysle Stanov SPK  a  pokynov na prípravu III. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory Vás pozývame na zhromaždenie fyzických osôb /neumiestnených/ vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v našom okrese, ktoré sa bude konať

dňa 19. júna 2024 o 17,00 hod. v zasadačke OPK Ilava .

Attachments:
Download this file (voľba delegátov - nezaradení.pdf)voľba delegátov - nezaradení.pdf[pozvánka]81 kB

SPK

Predseda OPK Piešťany pozýva členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Piešťany, ktorí nie sú zaradení v poľovníckych združeniach v okrese Piešťany a členov OPK Piešťany, ktorí právo poľovníctva vykonávajú u užívateľov revíru mimo pôsobnosti OPK Piešťany na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční:

dňa 19.06.2024 o 16:00 hod

v priestoroch kancelárie OPK, Hollého 23 Piešťany 

Attachments:
Download this file (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf[Pozvánka]240 kB

SPK

Predstavenstvo Obvodnej poľovnícke] komory vo Vranove nad Topľou, v súlade s § 18, ods. 2 Stanov SPK, zvoláva

Zhromaždenie členov SPK - fyzických osôb s trvalým pobytom v pôsobnosti tunajšej OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami organizačnej jednotky SPK.

Zhromaždenie sa uskutoční v priestoroch školiacej miestnosti Autoškoly MADURA vo Vranove nad Topľou, ul. Kalinčiakova 871/6, dňa 14.05.2024, so začiatkom o 13.00 hod.

Attachments:
Download this file (img785.pdf)img785.pdf[pozvánka]209 kB

SPKPredstavenstvo  OPK Myjava a Senica v súlade s  § 18 ods. 2 Stanov SPK zvoláva samostatné zhromaždenie členov SPK, držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami poľovného revíru- tzv. nezaradení, na deň 18. marec 2024- t. j. pondelok od 14:30 hod., pričom kľúč určený predstavenstvom OPK pre voľbu 1 delegáta je 1:200 aj započatých držiteľov poľovných lístkov. Zhromaždenie sa uskutoční  v zasadačke Okresného úradu Senica,  pozemkový a lesný odbor -suterén budovy, Hollého 750, 905 01 Senica s nasledovným programom:

Attachments:
Download this file (Pozvánka nezaradení OPK 18.3.2024 (1).pdf)Pozvánka nezaradení OPK 18.3.2024 (1).pdf[OPK MY-SE - Pozvánka nezaradení]423 kB

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD