Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

V Štatistickom informačnom systéme SPK iDempiere elektronicky evidujeme a vedieme informácie v časti chovateľskej činnosti o:

a) vyhodnotení odstrelu jednotlivých druhov raticovej zveri,
b) vyhodnotení kvality chovu jednotlivých poľovných revírov,
c) medailových trofejách v daných poľovníckych sezónach (výstupom katalóg najsilnejších trofejí vydávaný raz ročne formou Spravodaja SPK),
d) umožňuje zostavenie katalógu na CHPT, jeho export v rôznych formách, či priamu tlač zo systému,
e) zostatovanie predpísaných štítkov trofejí,
f) zostavovanie kalendárov chovateľský prehliadok,
g) vedenie evidencie členov obvodných hodnotiteľských komisií v danej OPK,
h) elektronické prihlasovanie na školenie členov OHK.

Okrem toho je vedená a spracovávaná evidencia:

a) o vydaných poľovných lístkoch a ich držiteľoch, štatistika podľa vekovej a pohlavnej štruktúry celoslovensky i okresne,
b) o vydaných poľovných lístkoch pre cudzincov,
c) poľovných revírov,
d) užívateľoch poľovných revírov,
e) príslušnosti k jednotlivým poľovníckym organizáciám,
f) chovateľských oblastí, celkov a lokalít,
g) štatutároch a základných informácií o poľovných revíroch,
h) dosiahnutých vyznamenaní,
i) disciplinárnych previnení,
j) dosiahnutom vyššom poľovníckom vzdelaní a mnoho iných dôležitých informácií.

Všetky údaje sú zaznamenávané pracovníkmi a vedúcimi kancelárií našich organizačných zložiek OPK, ktoré svojou pôsobnosťou pokrývajú celé územie Slovenska.

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.