Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Čo mám robiť, keď sa mi pri výkone práva poľovníctva stane úraz?

1) Poistné udalosti členov SPZ – SPK majú na starosti zamestnanci spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s.
• kontaktovať zamestnancov spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. telefonicky alebo emailom
• Mgr. Petra Mozoľová - +421904246055 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
• Ing. Roman Guderna - +421905620373 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
TIP! Pri kontaktovaní, prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, email na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti. V prípade, ak Váš úraz alebo PN pretrváva.

Attachments:
Download this file (Poistna udalost SPZ.docx)Poistna udalost SPZ.docx[Poistná udalosť]139 kB

Určenie poplatkov za vydanie a predĺženie PL

s platnosťou a účinnosťou od 01. 06. 2024 (schválené Snemom SPK zo dňa 04. mája 2024)

 

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre OBČANOV SR

SCHVÁLENÉ SNEMOM SPK (v €) dňa 04. 05. 2024, platnosť a účinnosť od 01. júna 2024

týždenného

80

mesačného

100

ročného

120

5 ročného

60

10 ročného

120

pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)

60

na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom

30

 

 

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre CUDZINCOV

SCHVÁLENÉ SNEMOM SPK (v €) dňa 04. 05. 2024, platnosť a účinnosť od 01. júna 2024

týždenného

80

mesačného

100

ročného

120

5 ročného

400

10 ročného

800

pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)

1000

 

 

Poplatok za predĺženie poľovného lístka pre OBČANOV SR

SCHVÁLENÉ SNEMOM SPK (v €) dňa 04. 05. 2024, platnosť a účinnosť od 01. júna 2024

o 1 rok (1, 5, 10 ročný o 1 rok)

7,5

o 5 rokov (1, 5, 10 ročný o 5 rokov)

30

o 10 rokov (1, 5, 10 ročný o 10 rokov)

60

 

 

Poplatok za predĺženie poľovného lístka pre CUDZINCOV

SCHVÁLENÉ SNEMOM SPK (v €) dňa 04. 05. 2024, platnosť a účinnosť od 01. júna 2024

o 1 rok (1, 5, 10 ročný o 1 rok)

100

o 5 rokov (1, 5, 10 ročný o 5 rokov)

200

o 10 rokov (1, 5, 10 ročný o 10 rokov)

400

 

Poplatky za:

1. vydanie duplikátu poľovného lístka za stratený, odcudzený alebo znehodnotený poľovný lístok:
a) prvý raz v čase platnosti 50 % sadzby z poplatkov za vydanie príslušného typu poľovného lístka,
b) druhý raz v čase platnosti 100 % sadzby z poplatkov za vydanie príslušného typu poľovného lístka,

2. zmena údajov v poľovnom lístku:
a) z dôvodu zmeny názvu ulíc je takáto zmena bez poplatku,
b) z dôvodu zmeny mena alebo adresy držiteľa PL alebo zapísania titulu počas jeho platnosti je poplatok 5 eur; pri jednom zápise je možná zmena viacerých údajov za rovnakú cenu.

 

Attachments:
Download this file (poplatky_za_vydaniePL-01062024.pdf)poplatky_za_vydaniePL-01062024.pdf[Poplatky za vydávanie/predlžovanie PL od 1.6.2024]192 kB
Download this file (Poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov22052022.pd)Poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov22052022.pd[Poplatky za vydávanie/predlžovanie PL od 22.5.2022]102 kB
Download this file (poplatky_vydavanie_predlzovanie_PL_2021.pdf)poplatky_vydavanie_predlzovanie_PL_2021.pdf[Poplatky za vydávanie/predlžovanie PL od 26.6.2021 do 22.5.2022]141 kB
Download this file (Sadzobnik2016.pdf)Sadzobnik2016.pdf[Poplatky za vydávanie/predlžovanie PL od 1.1.20216 do 26.6.2021]51 kB

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby

5. potvrdenie o poistení

6. občiansky preukaz

7. Poplatok za PL

8. Starý PL

Attachments:
Download this file (The fees for issuance_2022.pdf)The fees for issuance_2022.pdf[ The fees for issuance and extension of the hunting licenses - EN, AKT. 22.5.2022]46 kB
Download this file (THE APPROVAL OF THE PERSON CONCERNED-1.docx)THE APPROVAL OF THE PERSON CONCERNED-1.docx[The approval of the person concerned - EN - GDPR]78 kB
Download this file (Familiarity with processing of personal data.~.doc)Familiarity with processing of personal data.~.doc[Familiarity with processing of personal data - EN - GDPR]224 kB
Download this file (Documents for the issuing of  the hunting license.docx)Documents for the issuing of the hunting license.docx[Documents for the issuing of the hunting license - EN]13 kB
Download this file (ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec.pdf)ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec.pdf[Žiadosť cudzinec - Application for hunting licence for a foreigner - EN]467 kB
Download this file (suhlasdotknutej osoby2018.doc)suhlasdotknutej osoby2018.doc[Súhlas dotknutej osoby ver. 2018]46 kB
Download this file (Oboznamenie so spracovanim OU2019.doc)Oboznamenie so spracovanim OU2019.doc[Oboznámenie so spracúvaním OÚ ver. 2019]106 kB
Download this file (ziadost_o_vydanie_pl.pdf)ziadost_o_vydanie_pl.pdf[Žiadosť občan SR]355 kB

Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového vybavovania tejto agendy vydalo túto metodickú pomôcku.

Attachments:
Download this file (metodicky_pokyn_vydavanie_PL_26062021.pdf)metodicky_pokyn_vydavanie_PL_26062021.pdf[Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov schválený snemom SPK 26.6.2021]214 kB
Download this file (PoisteniaCudzincovScan.pdf)PoisteniaCudzincovScan.pdf[Poistenia cudzincov - scan]382 kB
Download this file (VzorPL2014.zip)VzorPL2014.zip[Vzor PL platných od r. 2014]361 kB
Download this file (MP_pre_vyd_PL-revizia20170301-2.docx)MP_pre_vyd_PL-revizia20170301-2.docx[MP platný od 1.3.2017_neplatny]36 kB
Download this file (MP pre vyd PL I   final_rev.docx)MP pre vyd PL I final_rev.docx[MP k vydávaniu PL platný od 1.1.2014 akt 9.1._neplatny]36 kB
Download this file (Metodicky_pokyn_k_vydavaniu_PL_1106_2011.doc)Metodicky_pokyn~.doc[Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov schválený snemom SPK 11.6.2011_neplatny]88 kB

Vydávanie poľovných lístkov, predlžovania platnosti poľovných lístkov a ich odnímania, Školenie o ochrane osobných údajov, Disciplinárny poriadok a činnosť disciplinárnych orgánov

Attachments:
Download this file (zapisnica_o_disc_konani_I_vzor.ppt)zapisnica_o_dis~.ppt[Zápisnica o disc. konaní - vzor]201 kB
Download this file (vyzva_na_doplnenie_disc_oznamenia_vzor.ppt)vyzva_na_doplne~.ppt[Výzva na doplnenie disc. oznámenia - vzor]140 kB
Download this file (rozhodnutie_vzor.ppt)rozhodnutie_vzor.ppt[Rozhodnutie - vzor]188 kB
Download this file (Disciplinarne_konanie_v_SPK.ppt)Disciplinarne_k~.ppt[Disciplinárne konanie v SPK]503 kB
Download this file (orange.pdf)orange.pdf[Ukážky poľovných lístkov]643 kB
Download this file (green_zmena.pdf)green_zmena.pdf[Ukážky poľovných lístkov]431 kB
Download this file (blue_zmena.pdf)blue_zmena.pdf[Ukážky poľovných lístkov]430 kB
Download this file (ziadost_cudzinec_press.pdf)ziadost_cudzine~.pdf[žiadosť - cudzinec]1259 kB
Download this file (ziadost_obcan_sr_press.pdf)ziadost_obcan_s~.pdf[žiadosť - občan SR]881 kB
Download this file (Spravne_konanie.ppt)Spravne_konanie.ppt[Správne konanie]376 kB
Download this file (Zakladne pravidla ochrany osobnych udajov.pdf)Zakladne pravid~.pdf[Základné pravidlá ochrany osobných údajov]91 kB
Download this file (Porada_27_5_2010_Zilina.doc)Porada_27_5_201~.doc[príhovor prezidenta SPK Ing. Tibora Lebockého]64 kB
Download this file (SLOVENSKA_POLOVNICKA_KOMORA _4_uprava.pptx)SLOVENSKA_POLO~.pptx[prezentácia]3465 kB
Download this file (Pracovne_stretnutie_27_5_2010.doc)Pracovne_stretn~.doc[pozvánka]259 kB

Aký je rozdiel medzi vydaním alebo predĺžením ?

O vydanie  sa jedná ak ide o vydanie prvého poľovného lístka alebo ak predošlý poľovný lístok stratil účinnosť a vydáva sa nový poľovný lístok alebo ak žiadateľ nedodržal 30 dňovú lehotu na podanie žiadosti. Je to aj prípad ak žiadateľ zmešká  30 dňovú lehotu na podanie žiadosti o predĺženie PL .
Predľženie sa jedná ak držitel určitého druhu poľovného lístka požiada v stanovenej 30 dňovej lehote o jeho predĺženie.
 
 
 
Musí zahraničný hosť vydaný PL po jeho ukončení platnosti vrátiť?
 
Áno. Povinnosť § 51 ods. 12 zákona je platná pre všetkých držiteľov PL. 
 
 
Je možné vydať PL pred jeho platnosťou( napr. 2.12.), alebo nový PL možno fyzicky vydať až po odovzdaní neplatného?
 
Áno je možné vydať PL pre občana SR a študenta , ktorý začne platiť až neskôr, teda od 1.1. nasledujúceho roku.  Vedúci kancelárie OPK upozorní poľovníka, že v zmysle § 51 ods. 12 zákona je povinný odovzdať neplatný PL . Nemusí ho odovzdať osobne , môže ho zaslať pošotou. OPK ho upozorní , že ak si túto povinnosť nesplní, dopustí sa přestupku podľa § 76 ods. 1 písmeno h) zákona, za čo mu OLU môže uložiť pokutu podľa § 76 ods.4 zákona 
 
 
Je podmienkou vydania zahraničnemu hosťovi len poľovný lístok alebo licencia zo štátu z ktorého pochádza?
 
Otázky vydávania poľovných lístkov pre cudzincov rieši § 51 ods. 5 zákona. Podľa tohto ustanovenia OPK vydá najviac na dobu povoleného pobytu poľovný lístok osobe, ktorá je
a)    staršia ako 18 rokov
b)    predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu
c)    je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka
d)    zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka
Vetné spojenie v úvodnej vete tohto odseku: „najviac na dobu povoleného pobytu“  nemá praktický význam. Pre cudzincov, ktorí majú na území SR trvalý alebo dlhodobý pobyt sa v zmysle § 51 ods. 3 psím. a) vydávajú poľovné lístky za rovnakých podmienok, ako pre občanov SR, a tu nikto neskúma, na akú dobu majú povolený pobyt, i keď by to mohlo mať praktický význam. Pre ostatných cudzincov, ktorí nemajú na SR trvalý alebo dlhodobý pobyt, sa vydávajú poľovné lístky na týždeň, mesiac alebo rok. Vetné spojenie z úvodu tohto odseku sa nedá aplikovať, pretože platnosť poľovného lístka pre cudzinca nie je podmienená jeho fyzickou prítomnosťou počas celej doby platnosti poľovného lístka na území SR. Úplne nezmyselné je to u občanov EÚ, ktorí môžu na územie SR prichádzať kedykoľvek len na doklad totožnosti a ich pobyt nikto neeviduje (napr. Rakúšan si vybaví ročný poľovný lístok a v priebehu roka 5-10 krát príde na SR do príslušného PZ len na 1-2 dni na poľovačku). Nikde nie je uvedené, že osoba, ktorej bol vydaný poľovný lístok pre cudzincov, sa musí po celú dobu platnosti tohto poľovného lístka zdržiavať na území SR a nesmie ho opustiť. 
Jedným z dokladov, ktorí musí žiadateľ o poľovný lístok pre cudzincov predložiť, je doklad oprávňujúci na lov zveri v krajine, z ktorej prichádza, spravidla je to poľovný lístok alebo licencia.  Cudzinec – žiadateľ musí preukázať, že je poistený proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka v rozsahu uvedenom v § 52 zákona o poľovníctve a toto poistenie sa musí vzťahovať na územie SR.
 
 
Je možné predĺžiť 5-ročný poľovný lístok o 1 rok alebo naopak?
 
Občan sa  rozhoduje o tom, či chce ročný alebo päťročný poľovný lístok. Je možné predĺžiť poľovný lístok päť ročný na ročný alebo opačne. Túto zmenu možno vykonať až po skončení platnosti poľovného lístku.  
 
 
Čo ak sa niekto rozhodne ukončiť poľovníctvo ( vráti PL)?
 
Občan v prípade , že vráti poľovný lístok , nemá náhradu na vrátenie už zaplateného poplatku. 
 
 
Aký je poplatok pri strate, znehodnotení alebo odcudzení poľovného lístka?
 
Pri strate, odcudzení alebo znehodnotení sa platí ten istý poplatok ako pri vydaní poľovného lístku. Náhradný poľovný lístok ako duplikát poľovného lístku sa vydáva s platnosťou na dobu, do kedy platil poľovný lístok.  
 
 
Budú pre členov SPK vydané členské preukazy?
 
Individuálnym členom komory môže byť vydaný poľovný lístok, len ak spĺňa podmienky stanovené v § 51 zákona o poľovníctve. Zatiaľ sa nerozhodlo o členskom preukaze, pretože poľovný lístok vydáva OPK, v ktorej je členom a prakticky sama pre seba by vydávala doklad potvrdzujúci členstvo v SPK. AK je žiadateľ členom poľovníckej organizácie, predkladá potvrdenie o členstve poľovníckej organizácii alebo členský preukaz tejto poľovníckej organizácie. 
 
 
Ako je to s časovou platnosťou poľovných lístkov?
 
Poľovný lístok pre cudzincov platí týždeň, mesiac alebo rok. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, teda vydanie poľovného lístka. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak takýto deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší budúci pracovný deň. 
 
Poľovný lístok pre občanov SR a cudzinca s trvalým pobytom na území SR sa vydáva na kalendárny rok. Bez ohľadu na to, v ktorej časti roka sa poľovný lístok vydal, jeho platnosť končí vždy 31.12. (ročný v tom roku, päťročný uplynutím piateho roku). 
 
Poľovný lístok pre poslucháčov stredných odborných a vysokých škôl - Rovnakým spôsobom ako u poľovného lístku pre občana SR, je upravená i platnosť poľovných lístkov pre poslucháčov stredných odborných alebo vysokých škôl, na ktorých je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom. 
Ročný poľovný lístok pre študenta sa vydá i v prípade, že štúdium ukončí v priebehu roka, na ktorý žiada o vydanie takéhoto poľovného lístku a takýto poľovný lístok platí do konca tohto roka.
 
 
Uznáva sa pre občana SR a cudzinca s trvalým pobytom na území SR poľovnícke vzdelanie nadobudnuté na území iného štátu?
 
V zásade nie. Jedinou výnimkou je vysvedčenie o skúške z poľovníctva, ktorú tieto osoby vykonali v Českej republike u Českomoravskej mysliveckej jednoty do zániku federácie, teda do 31.12.1992. Okrem toho sa uznáva doklad o štúdiu (vysvedčenie, diplom – potvrdenie o absolvovaní predmetu poľovníctvo) na strednej alebo vysokej škole v Českej republike, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným predmetom. Takýto doklad sa uznáva ako platný doklad o poľovníckom vzdelaní v zmysle § 51 ods. 4 písm. c) zákona o poľovníctve, čo vyplýva z medzivládnej dohody SR a ČR o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní č. 104/1994 Z. z.  
 
 
Prečo musí žiadateľ podať žiadosť o predĺženie poľovného lístku najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti?
 
Táto poriadková lehota má zabezpečiť plynulosť vydávania poľovných lístkov. Ak žiadateľ nepodá žiadosť o predĺženie poľovného lístku  najmenej 30 dní pred skončením jeho platnosti, poľovný lístok už nie je možné predĺžiť, musí sa vydať nový a žiadateľ musí zaplatiť poplatok nie za predĺženie, ale za vydanie poľovného lístku. 

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD