Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Považská Bystrica

Podhlinie 1159/15

017 01 Považská Bystrica