Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Programy starostlivosti o veľké šelmy

V prílohe môžete nájsť programy starostlivosti pre medveďa hnedého a rysa ostrovida, ktoré boli schválené Ministerstvom životného prostredia SR dňa 2.2.2017 a program starostlivosti o vlka dravého, ktorý bol schválený MŽP SR v októbri roku 2016.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (program-starostlivosti-medveda-hnedeho-sloven~.pdf)program-starostlivosti-medveda-hnedeho-sloven~.pdf[Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku]3772 kB
Stiahnúť tento súbor (program-starostlivosti-vlka-draveho-canis-lup~.pdf)program-starostlivosti-vlka-draveho-canis-lup~.pdf[Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku]4207 kB
Stiahnúť tento súbor (program-starostlivosti-rysa-ostrovida.pdf)program-starostlivosti-rysa-ostrovida.pdf[Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku]4601 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/