Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Nové Mesto nad Váhom

Krčméryho 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Úradné hodiny:
pondelok 9 -12, 13 – 15 hod,
streda 13 – 17 hod,
piatok 9-13 hod