Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Michalovce

S. Chalúpku 12

071 01 Michalovce