Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Kynologická rada SPK

Predseda kynologickej rady SPKIng. Jozef Jursa, CSc.

 

Členovia kynologickej rady SPK

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

MVDr. Dušan Antalík

MVDr. Vladimír Piskay

Mgr. Andrej Siget

Ing. Jaroslav Jevčák

Ing. Karol Chvála

 

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/