Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (274_2009.pdf)274_2009.pdf[Zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]394 kB
Stiahnúť tento súbor (274_2009.doc)274_2009.doc[Zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve v doc.]421 kB
Stiahnúť tento súbor (115_2013.pdf)115_2013.pdf[Zákon 115/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve]62 kB
Stiahnúť tento súbor (489_2013.pdf)489_2013.pdf[Vyhláška 489/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 344/2009]1754 kB
Stiahnúť tento súbor (344_2009.pdf)344_2009.pdf[Vyhláška 344/2009 Z. z. MP SR o poľovníctve]340 kB
Stiahnúť tento súbor (421_2013.pdf)421_2013.pdf[Vyhláška 421/2013 MPRV SR, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri]37 kB