Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (274_2009.pdf)274_2009.pdf[Zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]394 kB
Stiahnúť tento súbor (274_2009.doc)274_2009.doc[Zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve v doc.]421 kB
Stiahnúť tento súbor (115_2013.pdf)115_2013.pdf[Zákon 115/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve]62 kB
Stiahnúť tento súbor (489_2013.pdf)489_2013.pdf[Vyhláška 489/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 344/2009]1754 kB
Stiahnúť tento súbor (344_2009.pdf)344_2009.pdf[Vyhláška 344/2009 Z. z. MP SR o poľovníctve]340 kB
Stiahnúť tento súbor (421_2013.pdf)421_2013.pdf[Vyhláška 421/2013 MPRV SR, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri]37 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/