Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK - Vranov nad Topľou

Kalinčiakova 871/6

093 01 Vranov n/Topľou