Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

termíny

Termíny nominačných súťaží na ME 2019 v Estónsku

Dátum Disciplíny  Rozsah  Miesto
30.10.2018 Poľovnícka kombinácia 800 SA Hubert, Trnovec nad Váhom
07.04.2019 Poľovnícka kombinácia 500 SA Hubert, Trnovec nad Váhom
15.06.2019 Poľovnícka kombinácia 800 SA Hubert, Trnovec nad Váhom

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/