Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Dátum Disciplíny  Rozsah  Miesto
30.10.2018 Poľovnícka kombinácia 800 SA Hubert, Trnovec nad Váhom
07.04.2019 Poľovnícka kombinácia 500 SA Hubert, Trnovec nad Váhom
15.06.2019 Poľovnícka kombinácia 800 SA Hubert, Trnovec nad Váhom