Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

V Belgicku už uhynulo na AMO viac ako 400 diviakov

belgicko 10Najnovšie štatistiky Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) hovoria o 13 prípadoch nakazených diviakov v týždni od 13. januára. Nájdených bolo 11 uhynutých diviakov a dva boli ulovené. Ako je vidieť na mape, všetky pozitívne kusy pochádzali z nárazníkovej oblasti a ohniská ("kernel a buffer zone" - tmavo červená oblasť) na juhu Belgicka. V priebehu januára bolo potvrdených 113 pozitívnych prípadov, čo je najviac od októbra 2018. V októbri to bolo 139 nakazených diviakov.

 

belgicko 10

Vo Francúzsku preto zosilňujú ochranné opatrenia, ktoré majú zabrániť vniknutiu vírusu na ich území štátu. V januári vznikla tzv. "Biela zóna" na francúzskej strane hranice, kde majú byť vystrieľané všetky diviaky. Cieľom v bielej zóne je preventívne znížiť stav diviačej zveri na minimim, aby nemohlo dôjsť k prenosu vírusu zo zvierat na belgickej strane hranice.
Podľa francúzskeho ministra poľnohospodárstva Didiera Guillauma žije v tejto oblasti 500 až 600 diviakov. Ich vystrieľanie má trvať približne 2-3 týždne. Myšlienkou je vytvoriť zónu bez diviačej zveri, ktorá bude obklopená 1,5 m vysokým oplotením. Okrem toho sa na hraniciach vytvorí zhruba 100 kilometrov dlhý plot. Náklady sa tak vyšplhajú na niekoľko miliónov eur. Ako logistická podpora bude lovcom slúžiť 40 vojakov francúzskej armády.

Zdroj: pigprogress.net, africkymorprasat.cz
Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/